Kaçınılması Gereken 'Cibt' Kimdir ve Nedir?


Yalçın İÇYER, Kaçınılması Gereken 'Cibt' Kimdir ve Nedir?

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


“Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve bâtıla iman ediyorlar, sonra da kâfirler için ‘Bunlar Allah’a iman edenlerden daha doğru yoldadır’ diyorlar.” 4/51

I-Giriş

Kur'an'ı sana iniyormuş gibi oku dostum…

Bizim sahibimiz, hayat kurallarımızın sahibi âlemlerin rabbına hamdetmek durumundayız. Ona nasıl hamd etmemiz gerektiğini yaşayarak bize canlı bir sünnet bırak son resule ve ashabına salat ve selam olsun. Rabbim onların yolunda rabbe şükrünü eda edenlerden razı olsun bizi de onlardan eylesin.

Sevgili kardeşler! Sizleri ve tüm Müslümanları Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Giriş bölümünün başına yazdığım söz, rahmetli Pakistanlı aydın şairimiz İkbal'in babasına söylediği sözdür: “Babacığım Kur'an'ı sana iniyormuş gibi oku”

Bende bize diyorum gelin dostlar Kur'an'ı bize iniyormuş gibi okuyalım. Resulullah'tan Elbani'nin zayıf olarak verdiği bir rivayette şöyle buyuruluyor:  “Kim Allah'la konuşmak istiyorsa Kur'an okusun...”

İki sözde bize çok güzel bir usul veriyor. Evet Kur'an'ı kendimize okuyalım.

Hutbemin başına aldığım ayet, ehli kitabı anlatıyor. Hem de Resulullah(s)  döneminde... Bu ayeti kendimize okumazsak, okur geçeriz. Bizi ilgilendirmiyor deriz. 

Sadece Ehli kitabı mı ilgilendiriyor. Ama bize ne söylüyor? Veya bana ne söylüyor? diyerek okursak, o zaman, bizi kalpten etkileyen, sorular gelir.

Ehli kitap kimdir?  Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlara kimdir? Ve bugün bunu nasıl anlamalıyız?

İman ettikleri, 'cibt  ve Tağut  kimdir? Veya nedir? Bunlara iman nedir? O gün müminleri ne ilgilendiriyordu? Ve bugün bizi ne ilgilendiriyor? Ve daha nice sorular. 

Bu hutbemde, Cibt nedir ve bizi ne ilgilendiriyor, O gün ne anlaşılıyordu, bugün ne anlamalıyız, bugün Cibt'in karşılığı nedir, bizde böyle bir imani hastalık var mı, konularına değineceğim.

'Ehli Kitabın Kaçınması Gereken 'Cibt' Kimdir Ve Nedir?'  o halde önce bu kavramı anlamamız gerekiyor. Daha sonra bizim dünyamızda varsa ona tövbe edip reddetmemizi gerekiyor. Aksi takdirde, ayeti defalarca okuyup gideriz ve okuruz ölülerin ruhuna, ona da fayda vermez. Rabbim anlamayı ve kavramayı ve reddetmeyi nasip etsin.

II-Cibt nedir, Ehli kitabın inandığı Cibt neydi?

Kur'an'ı kerimde tek bir ayette geçen bu kelimenin arapça olmama ihtimali vardır. Ki dilciler veya müfessirler, Habeşçe olduğu söylenmiş.[1]  Kendisine kölelik yapılan herşey, put, kahin ve sihir olan her şey için kullanılır. İbni Abbas'tan gelen bir rivayette, Tağut, Ka'b b. Eşref, Cibt, Huyy b. Ehteb için kullanılmış. Bu ikisi de insanların peşinde gittiği kişilerdir.  Ayrıca, sihir, büyü, gayipten haber verme ve şans denemesi içinde kullanılır.[2]  Cibt, şeytandır. Kendisinde hayır olmayan her şey…

Allah’ın haram kıldığı herşey cibttir. Allah'ın haramının yerine konanlarda tağuttur.[3] Allah'a ortak koşulan canlı cansız her şeydir.[4] Tağut; yüce Allah'ın onayına dayanmayan herhangi bir hukuk sistemi ve yüce Allah'ın şeriatınca desteklenmeyen herhangi bir hüküm demektir. [5]  

Tüm bu tefsirlerden anladığımız, 'Cibt' bir çeşit tağuttur. Yani insanın duyu organlarını etkileyerek onun hakktan batıla yönlendiren herşeydir. Şayet ayeti günümüze getirmemiz gerekiyorsa, kahin, sahir, sihir, kutsallaştırılmış, her şey veya canlıdır. Bunların kitaptan da bilgileri vardır.Yani ilahi kitaptan pay almışlar. Kısaca, insanın duyu organlarını etkileyerek onu rabbından uzaklaştıran herşey ve her canlı  totemdir. Totem dendi mi bugün totem çağını yaşadığımız anlarız.

III- Çağımızda Cibt Nedir Ve Kimdir?

Sizleri Ve Kendimi Bu Cibtlere Karşı Protestoya Davet Ediyorum

Ayeti okuduğumda, “kitaptan biraz haberdar olan” ifadesi, Hristiyanları, yahudileri ve biz Müslümanları gözümün önüne getirdi. Çağımızın cibtleri ve tağutları canlı, canlı bir sahne halinde açık seçik oldu.

Bunları sıralayayım:

1.Herkes, Kur'an'ı alıyor eline ve ondan ayetlerle başlıyor, ona yemin ediyor. Onun yolunda olduğunu söylüyor. Ancak hayatlarında ki şeriat beşeri ideolojiler olmuş... Bunlara siyasi cibtler diyorum.

2.Hayatlarında ki tüm eylemleri, İslami sembollerle yapıyorlar ve onunla eyleniyorlar. Bu da dinlerini oyun eğlenceye alan cibtlerdir. Ticari kurumlarını, evlenmelerini, toplantılarını  hep dua ile, kurban keserek başlatırlar, ama baştan başa dini alaya alırlar.

“Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkâr edip durdularsa, biz de onları bugün öyle unuturuz.” 7/51

3.Çağımızın, en yaygın cibti, insanımızın aklını, kalbini uyuşturan, medya, spor, müzik, şans oyunları, tiyatrolar, sinemalar, gazeteler, dünya birincilikleri, diziler, tatlar, garip giysiler ve daha nice çağdaş cibtlerdir. Ve kahramanlar birer cibttir. 

 “(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun.” Hâlbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey va’detmez.”  17/64

4. Ve İslam ümmeti için en tehlikeli, grupçuluk, mezhepçilik, ırkçılık ve kutsallaştırılmış, kitaplar ve kişilikler. Bunların hepsi bizi sarhoş etti. Ve önümüzü göremez hale geldik. Tüm bunlar birer perdedir. Bizim ile rabbimiz arasına girmiş ve bizi rabbimizden uzaklaştırtmış.

Şimdi rabbimiz, onbeş asır önce resulüne yaptığı çağırıyı bize yapıyor.

“Ey sorumluluğu yüklenen. Kalk ve uyar.Ve rabbini yücelt.Ve içini dışını temizle, kalbini ve elbiseni temizle.Ve her türlü pislikten, maddi ve manevi şirk, günah ve benzeri şeylerden temizlen.” 74/1-5

Kalkın kendiniz bu cipt’lerden temizleyin. Ve sonra insanlığı cibt’lerden  temizleyin.  Böylece, onbeş asır önce başlayan nur yeniden çağımızı aydınlatsın.

“Allah’ım; bizlere tüm cibt’lerden temizlenme bilinci ver. Allah’ım, sana bildiğimiz şirkten sığınıyoruz ve bilmediklerimizden bağışlanma diliyoruz.” Amin…
[1]-Zad El-Meysir ve   Cami El-Ahkam  Kurtubi

[2]-Lisan El-Arab İbni Munzir.

[3]-Kurtubi age

[4]-Hak Dini Kur'an dili Elmalı hamdi yazır

[5]-Fizilal el-Kur'an


Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat