İnsan Hayatındaki Düzen Kainattaki Düzen Gibidir


Yalçın İÇYER, İnsan Hayatındaki Düzen Kainattaki Düzen Gibidir

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


İnsan Hayatindaki Düzen Kainattaki Düzen Gibidir. Kevni Düzensizlik  Kevni Fesadı, Hayattaki Düzensizlik İnsanda Fesadı Getirir.

Sizi, dişili erkekli nesiller olarak yarattık. Uykunuzu dinlenme haline getirdik. Geceyi bir örtü, huzur ve istirahat zamanı yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı olarak planladık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. (78/8-12)                           

I-GİRİŞ

   Tüm kainatı zerreleri kadar hakim olan ve herşeyi gözetleyip düzene koyan alemlerin Rabbına  sonsuz hamdusenalar olsun. Salat ve selam Allah’ın hayatta ki yasalarını, insanlara örnek olacak şekilde yaşayan tüm Resuller’e ve dostlarına  olsun.  Rabbım onların yolunda olanlardan razı olsun bizleri de onlardan eylesin. 

Sevgili kardeşler! Sizleri ve tüm müslümanları Allah’ın selamı ile selamlıyorum.  Rabbım sizlerin ve tüm müslümanların yar ve yardımcısı olsun.  Çağımız insanının en büyük sorunlarından birisi tekniğin gelişmeisne rağmen hayatın düzeninin ve hedefinin ölçüsünün kayıp edilmesidir.  Haberlere ve insanlarla ilgili sorunlara baktığımız zaman düzensizliğin ve hedefsizliğin birinci sırada yer  olduğunu göreceyiz.

Kur’an’ı, onu  yaşayan Resul’un ve başarılı insanların hayatını incelediğimiz zaman bize başarılarının  temelinde bir düzenin olduğunu göreceyiz. Kainattaki düzen sünnetullah ile ayakta duruyor.Mesela dünyanın 23 derece basık olması mevsimlerin oluşmasını sağlıyor. Bunun biraz az veya biraz çok olması sistemi bozacaktır. İnsan hayatıda öyledir. O da bir yasaya bağlı sistemini korur. Onun için Allah(cc) Rahman suresinde, insanın yaradılışından önce, Kur‘an’ı öğrettiğini anlatıyor.


Rahman Kur’an’ı öğretti.‘ 55/1,2 

Bundan sonra kevni düzen geliyor.  Kainattaki varlıkların düzeni geliyor. Burdan bize bir ders veriyor. Kainattaki varlıklar nasıl ki ilahi sünnete uyarak dünyayı düzende tutuyorsa, siz de vahyi sünnete uymanız gerekir ki sizde de düzen bozulmasın.  İşte bu hutbemde size bunu paylaşacağım.  Tüm başarılarımızın ve başarsızlığımız buna bağlıdır.  

  II-KEVNİ SÜNNET VE İNSANIN HAYATI

   Surenin başında verdiğim ayetler başlangıçta ve sonunda, yani siyakında ve sibakında kevni ayetler verildikten arada insanın hayatınıda düzenleyen ayetler veriliyor.


Sizi kainatta ki varlıklar gbib eşler kıldık.‘78/8 


Sizi ‚EZVAC‘ yaptık.  Bir bütünün parçaları kıldık. Bu parçalar uyumlu yaşadıkça ve düzenli oldukça fesat olmaz. Onun için gece ve gündüz örnek veriliyor. Gece ve gündüzde bir bütünün parçalarıdır. 

Uykunuzu dinlenme haline getirdik.‘ 78/9 

Uykunuzu ‚subat‘ kıldık.  Uyudu, istirahat etti, sakinleşti anlamına gelen ‚Sebete fiilden türemiş. Allah(cc) uykuyu bu fiiller tanıtıyor.   İnsana haytının düzenini nasıl sağlıyacağını anlatıyor. 


‘Geceyi ise elbise kıldık’78/10, 

Geceyi, elbise kıldık. Çok ince bir nokta.  Şimdi derin derin düşünelim. Geceyi, yanlış kullanmak ne anlama gelir? İşte bu bir düzendir. Bu bir disiplindir.  Bunu bozdunuz mu hayatın düzenin bozmuş olursunuz.  Bu düzenin bir parçası dahada geliyor.

‘Gündüzü ise maişet zaman ve mekanı kıldık’78/11 Gündüzü  Hayatımızı ilgilendiren bu ayetten sonra tekrar kevni ayetlere geçiliyor.

‘Üstünüzde, yükseltip düzenleyerek, tavan olarak yedi sağlam gök inşa ettik.’78/12  

Altıncı, yedinci ve sekizinci ayetler, yer ve dağlar anlatılıyor. Onların düzeni anlatılıyor.  Böylece onları ayakta tutan sünnetullahı hatırlatıyor. Vahye bağlanılması gerekliliği anlatılıyor.   Allah(cc) Kur’an’ı Kerimde bu düzeni hep hatıraltıyor.  Gece ve gündüzün düzeni insana hatırlatılıyor ve bu düzenin korunması isteniyor.

O, sizin için geceyi örtü, huzur ve mutluluk zamanı, uykuyu istirahat haline getiren; gündüzü de yeniden diriliş gibi, dağılıp çalışma zamanı olarak düzenleyendir.‘25/47 

Geceyi, elbise, uykuyu istarahat ve gündüzü yayılıp dağılma zamanı kıldı. Bunu yapan Allah(cc) dır. Bu kevni hayatın ve yaşanan hayatın normal halidir. Bunun istisnaları vardır. Çalışanlar, kutuptaki durum ve bazı yerlerde ki farklılıklar. Bunun içndir ki İslam uleması her zaman ve bölge için özel fıkıhlar oluşturmuşlar. Burda yazdıklarım genel ve normal hallerdeki kurallardır.  Kainatın ilahi sünnetini, hayatımızda yaşamak mecburiyetindeyiz. 

      III-RESULULLH’ın İLK TANZİM EDİLEN HAYAT GÜNÜ OLMUŞTUR

  İlk sureleri okuduğumuz zaman inen ayetleri okuduğumuzda Allah‘ın(cc)  eğitilen Resul’un hayatını tanzim ettiğini ve kainatta ki dengeyi ona öğrettiğini okuyoruz. İşte ilk ayetler.

 Ey davayı yüklenen ve sorumluluğu üstleen.

 Gecenin azında kalk.

 Yarısında veya yarısından biraz az.

 Veya biraz üzerine arttır.Ve Kur’an’ı tertil-anlaya anlaya, üzerinde dura dura- üzere oku.

 Şüphesiz sana taşınması ağır, yani sorumluluğu ağır olan bir söz indiriceyi sunacağız.

 Şüphesiz gecenin kalkışı etki anlaşılma bakımından çok daha etkilidr.

 Gündüz ise senin için uzun uzadıya meşguliyet vardır.‘

Rabbının ismini an ve tamamen ona kendini ver ve ona bağlan. 73/1-11

Görüyorsunuz Resulullah’ın gecesinin ve güzndüzünün düzenlendiğini görüyoruz.  Bu ayetleri Resulullah ve ashabi kiram yanlış uyguladıkları için, aynı surede uyarılıyorlar. Bu yanlışlık değil aslında, bu onların ilahi emre olan sadakatları ve teslimiyetlerini anlatıyor. Onlar teslim oldular, Rabblerine teslimiyetlerini ilan ederek bir düzeni ihlal ettiler. Allah(cc) onları uyarıyor.

 (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, 73/20 

Dikkat ederseniz Allah(cc) onları uyarıyor. Ve tövbelerini kabul ediyor. Gücünüün yeteni yapın diyor. Gücünüzün yetmediğini yapmayın. Düzeni bozmayın.

    IV-RESULULLAH’ın SÜNNETİNDE DE BU DÜZENİ OKUYORUZ

 Bir hadiste şöyle buyuruluyor. ‚Nefsimi gücünde tutan Allah’a yemin ederim ki arzu ve istekleriniz  getiridiğime uymadıkça iman etmiş olamassıznız.‘  Onun sünneti, yani Kur’an’ın pratiği kainattaki düzene uygun bir şekilde, vahye uygun yaşandı. Onun sünneti bizim tüm arzu ve isteklerimizin düzenidir. Başka bir rivayette, ‚Dini zorlamayın din güçlüdür. Size galip gelir.‘ Yani dinin sınırlarını koruyun. Onun üstünde bir şey yapmayın. Ne eksik ve ne de fazala. Aynısını uygulayın.  Ehli Kitabın yaptığı gibi aşırı gitmeyin.  O size hangi ölçüleri vermişse onları yaşayın. Onun için geceyi hep ibadetle geçiren, evlenmek istemeyen ve dağa çıkıp ibadetle geçineceğini söyleyen sahabiyi menediyor. Ya bugün gece sabaha kadar internet başında, dizilerin ardında, bilgisayar başında geçirenleri bir de düşünün. 


Kim ki bizim bu sünnetimize yeni şeyler ihdas etse o reddedilmiştir.‘

من  عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردKim ki bizim bu düzenizmizde yani sünnetimizde olmayan şeyi yaparsa o Reddedilmişti.‘[1]

   V-NAMAZ, CUMA, RAMAZAN VE HACC BU DÜZENLERİN BİR PARÇASIDIR

         Namaz günün, Cuma haftanın, Ramazan yılın ve hacc hayatın terazisidir, gelen bir rivayett.[2] Ramazan akşamları için Allah şöyle buyuruyor.


‚Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. 2/183

Bedevi hayatın, sabahlara kadar şaraphanelerde ve dünyevileşmiş hayata bir düzeni veriyor. Ta yatak hayatına kadar bir düzen getiriyor. Kur’an bizim için bir nimettir. Resulullah’ın sünneti bizim için bir nimettir. Çağdaş dünyevileşmenin getirdiği ne gecesi ne gündüzü ve ne hafta sonu belli olmayan bu kaos hayatı kalkın Resulullah’ın düzenlediği gibi düzenleyelim. Kendimize 73/1-2 diyeli. Rabbım, Resulullah gibi bu iki ayeti canlı yaşayıp hayatında canlı yaşayanlardan eylesin. Buna şabanla başlayalım. Ve ramazanla zirveye ulaştıralım. Ya yirmi dört saatımızın tanzimi olan namazı,kame temeyi bize nasip eylesin.

      SONUÇ

  Bu hutbeyi gençlerin yaşadıkları hayattan ilham alarak yazdım. Tabii kendi hayatımda ki düzensiliklerden de ilham aldım. Öğretmeniken Çalışmalarımın olduğu zamanların dıiında düzenli bir hayat yaşıyordum. Ayrıldıktan sonra bu düzeni tutturamadım.

Bugün 01.06.14 Almanya’ya gelişimin tam yirmidokuz yılı. Burada da aynı sorunu yaşadım. Gençlerin başarısızlıklarının temelinde birinci sorun olarak bu düzensizliği gördüm. Onun için hem delillere ve hem de tecrübeye dayanan bir hutbey yazayım dedim. Aslında insane yaşamadığını söylememeli. Ancak yaşamamak bir suç, hem yaşamamak ve hem de söylemek iki suç olur diye yazayım dedim. İnşallah gelecek neslimiz bizim bu acı tecrübelerimizi ders Kabul edlerler.

Rabbımız onun için Kur’an’da kötü örnekleri de veriyor. Güzel örnekleri de ki insanlar ikisinden de ders çıkarsın. Onun için hutbemi gençlerimize ithaf ediyorum ve çağımızın getirdiği internet ve benzeri tuzaklarına karşı uyanık olsunlar. Hayatlarını ilahi vahi ve onun canlı örneği Resulullah(ass) gibi yaşasınlar. Tabii bizlerde tövbe edip hayatımıza bu düzeni vermeye dönelim. Rabbım muzemmil’de Resulullah ve Ashabının tövbesini Kabul buyurduğu gibi bizim de tövbemizi Kabul buyursun. Bize kevni düzene ait olan hayatımızda ki düzeni de nasip etsin. Hepimiz tevhidin tesbihini hayatımıza canlı olarak sokalım. Yanı hayatı zikir haline geitrelim.  Rabbim Resulunun ‘Benim her halim zizkirdir’ teslimiyetini bize de nasip etsin. Allah’a emanet olun.
[1] -İmam Nevewi Kırk Hadis Ahmed von Denffer Tercümesi[2] -Muhammed Gazali, İslam’da Zaman Tanzimi  Arapça baskı


Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat