BM ve Batılı İnsan Hakları!! Havarileri Neredesiniz?


Yalçın İÇYER, BM ve Batılı İnsan Hakları!! Havarileri Neredesiniz?

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


Müfsitler  Allahın Zülümlerinden Habersiz Olduğunu Sanmasınlar.

BM ve Batılı İnsan Hakları!! Havarileri Neredesiniz?

İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o, düşmanlıkta en amansız olandır.“2/204

O, (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez.“2/205
Mustazaafların Rabbı Rabbımıza sonsuz hamdusenalar olsun. Salat ve selam mustazaafların önderi Hz.Muhammed'e ve tüm kardeşlerine ve dostlarin olsun. Rabbim onların yolunda olanlardan razı olsun, bizleri de onlardan eylesin.

Sevgili kardeşler!

Sizleri ve tüm müslümanları Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Rabbim sizlerin ve tüm müstazaafların yardımcısı olsun. Her fırsatta hatırlatıyorum.  Bu çağımız insanlığın en çok aşağlandığı ve değerinin düşürüldüğü çağ bu çağdır. 21.Çağ tarihin en ilkel ve zalim çağıdır. İnsanın kişilik değerleri, aile değerleri, sosyal değerleri tamamen yok edildiği bir çağ yaşıyoruz. Haberleri okuduğumuzdaa veya dinlediğimizde bunu hep görüyoruz. Tüm bu olaylar bize şiddetle bize haykırıyor. Çağlar teorisi yanlıştır. Bugün yeni bir Resule ve yeni bir Kitaba ihtiyacımız yok. İnsanlık yeniden eski dediği, ilkel dediği çağa döndü. O halde tüm kitapların anası olan Kur'an insanı bu cahiliyeden kurtaracaktır. Gelin ona dönelim. Ey müslümanlar bir mehdiye gerek yok. Ey Hırıstıyanlar ve müslümanlar, İsa'nın(ass) gelmesine gerek yok. Ey Yahudiler sizin beklediğiniz kurtarıcı 15. asır önce gelen nebi Hz.Muhammed'dir. O halde tüm Resullerin ortak mesajını taşıyan Kur'an'a gelin.   'O, (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. 'De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz müslümanlarız.” 3/64   Bu ayetlerin ışığında son olayları değerlendireceğim inşaallah.

-AYETLERİN BİZE ANLATTIKLARI

Birinci ayette bir insan anlatlıyor. Bu insan dünya hakkında konuştuğunda, dinleyeni-ki burda dinleyen Resulullah'tır- hayret ettiriyor. Yani güzel konuşuyor. Çünkü ayettki'اعجبfiili şu anlamlara geliyor; E'cebe: kendisi ile sevinilen bir şey, bunun diğer formlarında kendisine çekme hoşa gitme anlamları vardır. Nitekim Kur'an'da bu anlamda ayetler geçiyor. Geçne hafta iki hafta önce ki hutbemde munafıkların sözlerinin dinlenir olduğunu, konuştuklarında hoşa gideceğini anlatan ayeti okumuştum.  Bakara suresinde ki şu ayette de bunu görüyoruz.'İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü’min bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır......'2/221  Onlar öyle hayat hakkında size hoş gelen projeler sunarlar ki hoşunuza gider, hayret edersiniz. 18. yy'dan beri insanımız modernizim denen bir sihirli değnekle kandırılıyor. Sosyal adalet, insan hakkları, eşitlik daha nice yaldızlı sözler.  İnsanlara mutluluk vaad ediyorlar. Sevgiden, hoşgörüden bahsediyorlar. Bu ayeti okuyunca 17. yy dan beri çağımız modern insan çağırıcılarının sesleri, kitapları, sembolleri gözümün önüne geliyor. İslam dünyasına yaptıkları vaitler, Afrikalıya yaptıkları vaitler,  halklara yaptıkları vaitler. Halen bu boş vaitleri yapmaktalar. Ama Maalesef mustazaaflar, ezilenler, mazlum bırakılanlar halen bu yaldızlı laflara aldanıyorlar ve onlara umut bağlıyorlar. Irak'a giren ABD conilerini selamlayan ve ABD bayrakları ile karşılayan Irak halkı kendilerine kaldı? Bu noktada hemen ayetin ikinci kısmı ve ikinci ayet geilor. Asıl hedefleri bu parlak sözlerinde samimi değiller. Onların asıl hedefi, işgaldir. Sizin sahip olduğunuz yer altı yer üstü zenginliklere sahip çıkamatır. Harsi ve nesli yok etmektir. Ahh! Biz müslümanlar bu ilahi sadayı dinlemedik. Ölülere okuduk.  Şimdi bu bakış açısı içinde aktuel olayları değerlendirelim.

1.Türkiye'de ne oluyor?

İslami parçalayıp radikal islama karşı oluşturdukları ılımlı İslam projesinde yer alıp ABD, İsrail ve Batı'nın saflarında yer alanlar ve demokrasi aldatmacasına kapılanlar şimdi biribirlerine düştüler. Yıllarca saf kitleleri kandırdılar ve zavallı kitleler onların ardına düştü. Şimdi İslami olmayan tüm yötemler kullarak biribirlerine saldıryorlar.  Bu hallerini gördükçe rabbıma hamusenalar ediyorum ki, onların yaldızlı sözlerine kanmadık ve insanımızı onlara yöneltmedik. Şimdi çok dikkat etmeliyiz, yeni oyunlara gelmemliyiz. Ve şunu açık ve net kabul etmeliyiz ki ilahi sünnete aykırı tüm çıkışlar akamete uğrayacaktir.

  2-Afrikada ki katliamlar

İslam Afrika'ya ticari yollarla girdi ve halk tarafından kabul edildi. Ve halen söküp atılmadı.  Siyahi insanlara ne vaitler yaptılar ve ülkelerini işgal ettiler. Yer altı ve yerüstü servetlerini çaldılar. Afrika'nın göbeğinde kurduklar beyazlar cümhuriyet-çamuriyetine-, oluşturduğu çetelerle şimdi tüm müslümanları yok ediyorlar. Sokakların ortasında müslümanları doğruyorlar. Toplu katliam yapıyorlar. Haberleri okuyormusunuz şu günlerde Afrika'da neler oluyor? Nerde dir bu insan hakklarını savunanlar. Bir yazar'FRANSA AFRİKA'da kana ne zaman doyacak diye yazıyor. Bir fransız gazetsi olan'Le Mond' bile eleştiryor, Fransız sömürgeciliğini.  Orta Afrika'da, bugünlerde yapılan katliamları kim konuşuyor?  Kim o insanların sesini işitiyor. Yaptıkları prıpoganda, yakında müslümanlar Afrika'yı işgal edecek.

3-Filistinde ki yerleşimciler

Altmış yıldır siyonist rejim katliam yapıyor.  Filistin halkını katlediyor. Bayan Merkl ziyaretinde bunları niçin dile getirmedi? Getiremez çünkü Almanya borçludur onlara. Şu yine binlerce yerleşim evleri yapılıyor.  ABD'e akıl sahipleri 50 bin Yahudi bu zülmü protesto ettiler. Bir yıldan fazladır Mısıra hakim yeni firavn yine Gazze'ye giden yolları kapattı, su gaz ve temel ihtiyaçlarını bile kısıtladı. Bu zülme karşı koyan İhvanı, perol kralları haramiler terör örgütü ilan ediyor. Ama terorist devletkleri demokrasi havarisi görüyor. Hergün filistinliler evlerinden kovuluyor.  Akli selim Yahudilerin bile karşı çıktığı bu katliama susuan dünya nasıl modern oluyor? Nasıl çağdaş oluyor?

4-Avrupa ülkelerinde başörtü yasağı ve İslamo fobia. Ne zaman şu insan haklarını göreceyiz?                                                                               

Avrupa söz ve el birliği yaparak İslama ve müslümanlara karşı gittikçe faşistleşen kararlar alıyorlar.  Bir yazar-Star gazetesi Saadet Oruç hanım- çağdas!!! giyisileri ile şu başlıkla makale yazmis. "Batıda faşizmin ayak sesleri" Irkçıların parlemontoya girmesi için seçim baraşları düşürülüyor. Yine Yahudi lobileri rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Başörtü yasağını getirme kervanına bu ara italyada katıldı. Paderbonda daha önce bir hutbem de değindiğim bir öğrencinin katolik din dersine girmesi ile ilgili yüksek mahkem karar verdi. Müslümanların çocukları katolik din derslerine girmek mecburiyetindedir.  Aile  girmeyi rededer ise,  okul müdür öğrenciği okuldan atabilir veya kayıt etmeyebilir.  Bu kararı alan üst mahkeme oluyor.  Soruyorum acaba bu yaldızlı sloganlar ve sözler ne zaman gerçekleşecek? Ve bizler daha ne kadar buna kanacağız? Halen bu çağdaş uydurma ile dinimize ve insanlığa hizmet edebileceyimize inancakmıyız?  Bugünkü medeniyeti ve çağdaşlığı çok güzel anlatan Alman zayarın şu tesbitini sizinle paylaşmak istiyorum.

    "WIR LEBEN IN EINEM ZEITALTER DER MASSENVERBLÖDUNG,  BESONDERS DER MEDIALEN   MASSENVERBLÖDUNG."  ÖYLE BİR AHMAKLAŞTIRILMIŞ ÇAĞDA YAŞIYORUZ, BİLAKİS MEDYANIN AHMAKLAŞTIRILDIĞI BİR ÇAĞ.' Yazarın bu ifadesi bana rahmetli Ali Şeriatinin'İstihmar; eşşekleştirme' hatırlattı. Evet bugün yaldızlı sihirli sözle insanların gözleri çarptırılıdı ve insan ahmaklaştırıldı. Onlarla istendiği gibi oynanıyor. 

 -SONUÇ

İnsanlığın ve İslam ümmetin kılavuzu olan son kitap ve son elçinin bize gösterdiği yolun ve yöntemin en doğru yol olduğunu  İslam dünyasında yapılan acı deneyimlerler bir kez ıspatlanmıştır. Son iki asırda tek başarılı olan İran İslam devriminin başarı sırrı burdadır.
İki asırdır sömürülen halklar artık bilmelilerdirki söylenen tüm bu yaldızlı sözler kandırmacadır. Bu çağdaş zalimlere ve müstekbirlere karşı Resullerin durduğu gibi durmalıyız. Hz. Musa'nın firavnın zülmüne karşı israiloğullarını nasıl kurtardı ise, Hz.İsa yine çağının haksızlıklarına karşı nasıl durdu ise, Hz.İbrahim Nemruda karşı nasıl durdu ise ve son Resul mekke müstekbirlerine karşı nasıl durdu ve onların zülmünü kaldırdı ise bizimde onu yapamamız gerekecektir.

 Çağımızın zalimlerinede bir çağrım var. tarihi okuyun ve daha önce insanlara haksızlık ve zülüm yapan despot, müstekbir ve  tağutların akibetini görün. Onların hali size ders olsun. Bize ders olsun. Rabbim aklını kullanarak Resullere uyanlardan eylesin bizleri. Tarihten ders almayı bize nasip etsin. Allah'a emanet olun.


Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat