Yakup DÖĞER


yakup-doger-nedensiz-hayat-anlamsizlasir-15745y.html Nedensiz Hayat Anlamsızlaşır
Yaşanan bütün hadiseler baştan sona neden sonuç ilişkisi üzerinde doğar, gelişir ve ölür. Sonuç nedenin ürünüdür. Sonuç, adı üstünde hadisen...
Dinden Bağımsız Laik Cumhuriyet
Laiklik ideolojisi tarihsel süreçte Hıristiyan Batı dünyasının oluşturduğu ve kabullendiği, özellikle de kendi dinleri olan Hıristiyanlığın ...
Küresel sömürü ideoloji olarak Kapitalizm
Kapitalizmin birçok tanımından bahsetmek mümkündür. Her tanım referans aldığı ideolojiye göre farklılık gösterse de, öz itibariyle aynı anla...
Din hayatı düzene sokmak için vardır
Mekke’nin yaşadığı din, modern dünyanın yaşadığı dinle aynılık gösteren birçok özelliğe taşımakta, seküler/dünyevi bir tasavvura sahipti. Me...
Merhametsiz çağın idrakine
Bugün insan özne olmaktan uzaklaşarak, sıradanlaşmış, her hangi bir nesneyle eşdeğer karşılık bulmuş, öyle muamele görmektedir. Tarihsel sür...
Kurucu İktidar-Kurulmuş İktidar
Modern dönem devlet düzeninin kuruluş aşamasında tek etken olan unsur kurucu ideolojinin egemenlik konusunda alternatifsiz varlığıdır. Bu id...
Önce İnsan- Önce Ahlak Söylemleri
Bilindiği gibi bir dönem İslamsız adalet söylemi popüler olmuştu. “Önce adalet”, “devletin dini adalettir” denirken, bu tezi ileri sürenleri...
Siyasi İktidar Eleştirisi
Son dönem eleştirel yaklaşımın alabildiğince yükseldiği, eleştirel yaklaşımın hemen hemen hayatın her yönünü kapsadığı gözlemlenmektedir. Bu...
Güçlü olanın düzeni: Demokrasi
Eflâtun, en iyi devlet şekli olarak seçkinler zümresinin idaresiyle aristokrasi başında bir filozofun yer aldığı tek adam yönetimini yani mo...
İktidar ve Şiddet -I-
Bu makalede, modern iktidarların şiddetle ilişkisi irdelenmeye çalışılmaktadır. Modern İktidarın ve şiddetin nasıl bir bütünü oluşturduğu, b...
Ömer Bin Hattab’tan Ebu Musa El Eş’ari’ye
İnsanlığın yeryüzüne teşrifiyle birlikte ilk sırada her zaman tevhid ve adalet birinci gündem olmayı sürdürmüş, sürdürmeye de devam etmekted...
Tefrika - Dinî, fikrî veya siyasî birliğin parçalanması
Sözlükte “ayırma, ayırt etme, parçalama; dağılma, parçalanmışlık” anlamlarındaki tefrika terim olarak belirli bir dinî, fikrî veya siyasî bi...
Laik-Seküler Düzenden Adalet Beklenir mi?
Yaşadığımız şu günlerde birçok hukuksuz, adaletsiz uygulamalardan, göz altılardan, yargılamalardan sürekli bahsedilip durmakta, adaletten sa...
İktidar nedir?
İktidar nedir?İnsanoğlunun sınır tanımaya isteklerinin en belli başlıları, iktidar ve şan kazanma istekleridir. Bunlar her ne kadar çok yakı...
Olağanüstü Hal Fıkhı
Müslümanlar tarihleri boyunca içinde bulundukları haller ile ilgili fıkıhlarını, itikadi ve ameli olarak belirlemek için sürekli gayret sarf...
Postmodernizm-Mikro Parçalanmışlık –I-
GirişBu makalede Postmodern düşüncenin mikro düzeydeki parçalanmışlığına dikkat çekilmeye çalışılacaktır. Her şeyiyle tamamen değişen bir dü...
Kur’an’a Tarihselci yaklaşımın arka planı
Son dönemde popülaritesi artmaya başlayan Kur’an’ı anlamadaki tarihselci metot, savunmacılarına da bir bakıma kendilerini gündemde tutmaya v...
Sömürgeci Batı’nın Ruh Hali
Sömürgeci Batı’nın Ruh Hali Son dönemde ve özellikle de 15 Temmuz sonrası Batı’nın Türkiye özelinde İslam Dünyasına karşı nefret içeren tavr...
Devletin Dinden Soyutlanması
Modern devlet kurgusunda, din devletten soyutlanmış, bireysel alana itilmiş, tamamen bireyin kalbine gömülmüş bir yapı içerisinde işler, yan...
Kur’an ve Devlet
Öncelikle şunu ifade etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Kim olursa olsun, hayata bakışı, hayatı okuyuşu, olayları değerlendirmesi ve bu de...
Postmodern Tefrika
Ne postmodernizmin nede tefrikanın tanım, tarif ve mahiyetini izaha gerek kalmadan direk konuya girmekte fayda var. Zira her iki kavramında ...
Otorite-İktidar, Devlet-Hükümet ayrımı
Batı düşüncesi İslam Dünyasını istila etmeye başladığından ve İslam Dünyası kendi içindeki Batı sevicilerinin, bu düşüncenin kök salması içi...
Modern Devlet Efsanesi
Devlet konusu, insanlık tarihiyle birlikte varolagelmiş, toplumsal olarak yaşamanın en olmazsa olmazıdır. İnsan için toplumsal yaşam kaçınıl...
Darbe Girişimi İslami Camia ve Toplum
Darbe Girişimi İslami Camia ve ToplumAllah’ın izin vermemesi sonucunda alçakça, canice ve insalığını yitirmiş pervasızlarca yapılmaya çalışı...
Nurcular
Nurcularla tanışmam 1988-89 yıllarında oldu. Türkiye’de Seyyit Kutup’ların, Hasan El Benna’ların, Mevdudi’lerin okunduğu yıllardı. Yoldaki İ...
Peygamber Sünnetinden Yeni Bir Dünya
Yeryüzünde değişik coğrafyalarda yaşayan Müslümanların zihinleri bulanık olduğu gibi, kendi ülkemizde yaşayan Müslümanların da zihinlerinde ...
İsrail’le Normalleşme ve Devlet Gerçeği
Yaklaşık iki-üç yıldır gizli saklı yürütülen işgalci siyonit İsrail’le normalleşme çabaları, son dönemde gün yüzüne çıktı. Son günlerde de a...
Modern Devletin varoluş zemini
Eşref-i Mahlukat olarak yaratılan insanın dokunulmaz olan, insan için zaruret olan hakları vardır. Bu haklar insana yaratılışından verilmiş ...
Nerede Eski Ramazanlar?
Toplumumuzun kadim bir serzenişi oldu artık, “Nerde eski Ramazanlar” demek. İnsanların, yitirdiği fıtri değerlerini tekrar geri kazanmaları ...
Peygamber Devleti-6
Önceki bölümde müşriklerin önde gidenlerinin toplumu nebilerin aleyhine kışkırttıklarını, Kur’anın tanımıyla putlarına sahip çıkmaları için ...
Müslümanlar Ne Yapmalı?
Derin bir uykunun içinde rüyalar görenler, ancak uyandıklarında anlar gördüklerinin bir rüya olduğunu. Rüyalardaki mutluluğun ve huzurun efs...
“Ben” Kalmak ya da “Biz” Olmak
İnsanlar hayata temelde iki türlü bakarlar, iki türlü tercih yaparlar, iki türlü yaşarlar; “Ben” olarak ve de “Biz” olarak. Ayrıntıların içi...
Peygamber Devleti-5
“Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” ( Fatiha)Peygamber devletine giden süreç devam ediyor, Mekke’nin iktidar sahipleri şaşkın ve ...
Peygamber Devleti-4 Modern Müdahene-uzlaşma çabaları
Modern Müdahene-uzlaşma çabalarıModern Devletlerin İslam’la müdahene, uzlaşı yöntemleri, daha önceki cahili iktidarlarla mahiyet olarak ayni...
Peygamber Devleti-3
Modern Müslümanın sorunu: Allahu Tealaya YönelişKur’an insanlık tarihi boyunca gelen nebilerden ismi geçenleri bizlere örnek olarak gösterir...
Peygamber Devleti-2
İtaat etme!“Hayır; Ona itaat etme, secde et ve (Rabbine) yakın ol”(96 Alak/19)Mekke’de nazil olan sureler, mü’minleri belli imtihanlardan ge...
Peygamber Devleti
Peygamber Devleti“Biz, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve (istiyoru...
İnsanlık Tarihinde Kırılma anları
Batının bize dayattığı Modern eğitim sistemi, eğitim yıllarımızda önümüze düz bir çizgi çekerek, ilkel çağdan bu yana, yani modern dünyaya u...
Eski Zaman İnsanlar
En güzel ninnilerle büyüttü annem beni,uzun uzun söyler, içten ve samimi gülüşlerle uyuturdu küçük bedenimi. Uykumun saklığı ve inada binen ...
Yeni Bir Dünyanın İnşası İçin
Çağın müstekbirleri  bir süredir Yeni bir Dünya Düzeni’nden bahsetmekteler. Henüz kurulanın eskiyip atılacağı kadar vakit geçmeden, yeni bir...
Küresel Dünyada Devlet Tecrübesi
Fransız düşünür Paul Valery üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir söz ediyor, “Bütün dünyayı hesaba katmadan hiç bir şey yapılamaz oldu” di...
Canlı Bir Tarih Daha Aslına Rucu Etti
Canlı Bir Tarihin Bu Dünaydan UğurladıkGenç yaşta gelen ölüm zor derler, doğrudur da. Ölen yaş itibarıyla genç ise katlanmasıda zor oluyor h...
Ait Olma Duygusu ve Yalnızlık Korkusu
İnsan için en önemli ihtiyaçların başında şüphesiz ki bir yere ait olma isteğidir. Ait olma ihtiyacının hem bedenen hem de ruhen zorunluluğu...
Montelenmiş Modern Devlet ve Muktedir olamayan İktidarlar
Montelenmiş Modern Devlet ve Muktedir olamayan İktidarlarDoğu, kendini kaybetmesinden ve asıl kendisine ait olandan uzaklaşmasının ardından,...
Hayrettin Karaman Ne Yapmak İstiyor?
Prof. Dr. Sayın Hayrettin Karaman, 18-10-2015 tarihinde Yeni Şafak’taki köşesinde, “Niçin Ak Patiye oy vermeli?” başlıklı bir yazı kaleme al...
ABD-Rusya savaşından İslam Devleti çıkar mı?
Batı’ya göre Orta Doğu bize göre yaşadığımız bölge yüz yılı aşkın süredir hiç durulmadan ve aksine her geçen gün daha da büyük bir kaos orta...
Modern Devlet: Şiddetin meşru kaynağı
Yaklaşık iki yüz yıldır Müslümanlar için en problemli konulardan birisi şüphesiz ki “Devlet” konusudur. Özellikle Osmanlının dağılmasının ar...
Reel Siyaset söylemde eriyen ümmet
Aslında başlık “Reel Politik” olacaktı, ama meramı anlatmak babından siyaset denmesi gerekiyor, çünkü kavramlarımızı çalan cahili egemenler,...
Sistem Eleştirisi
Bütünü parçalara ayırmak ve her parçayı ayrı bir paradigma içerisinde değerlendirmek modern çağın icadıdır. Özellikle de post modern anlayış...
Ümmetin Dostları ve Düşmanları Koalisyon Yapar mı?
Bu sorunun cevabı iki şekilde yada iki paradigma üzerinden cevaplanabilir, biri seküler anlayışın bakış açısıyla, diğeri de Ümmet kavramının...
Tercihlerin Dünyası
İnsanın hayatı aklı başına geldiğinden, akıl baliğ olduğundan itibaren hayatını kendi tercihleri ile yönlendirir. Belli yaştan sonra kendi d...
Şecaatini Arz Ederken Sirkatini Söylemek
Şecaat Arz Ederken Sirkatini SöylemekAtalarımızdan sadır atasözleri, bazen öyle kısa ve veciz ki, kısacık bir deyim, size üç-beş sayfa kompo...
İnsanı Düzelt ki Dünya Düzelsin
Hikayedir anlatılır; Çocuk babasını eve gelindiğinde rahat bırakmaz, kendisiyle meşgul olmasını, oynamasını ister sürekli üzerine gider. Bab...
"An"da Var Olmalı İnsan
Yaşı elliyi bulmuş bir insanın, geçen günlerini düşündüğünde sanki geçmişini bir anda tüketmiş gibi hissetmesi zamanın an’da tükenmişliğinin...
Esenliğe Çağrı
Aydınlığa çağrı, dünya karanlık ve cehalete, yalnızlık ve tutsaklığa boğulmuşken etkileyiciydi.Gece gündüz ışıl ışıl, yanıp sönen ışıkların ...
Yarınları Elimize Almalıyız
İnsanlığın kadim endişesi hep yarınları için olmuştur, her zaman yarınlarından endişeli ya da umutludur. Fıtraten buna müsait olarak yaratıl...
Siyasal İktidarlar Açısından Yasallık ve Meşruiyet
Halkı Müslüman, yönetimi Laik Seküler olan ülkelerde siyasi iktidarlar tarafından Müslümanların güvenini kazanabilmek için ustaca kullanılan...
Cumhuriyetin Çocukları
Cumhuriyetin ÇocuklarıCumhuriyet Gazetesi, Fransa’da adı bilmem ne olan bir derginin Peygamberimize hakaret eden karikatürlerini, saldırıya ...
Kendimle Kavgam
Kendimle Kavgamİnsan bazen kendisiyle de kavgalı oluyor, hem de şiddeti yüksek, etkisi fazla olarak. Kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. B...
Dünyevileşme ve Karşı Duruş
“Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah Katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de, akıllanm...

Ana Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat