Sen Alemlere Gerçekten Rahmetsin


Yalçın İÇYER, Sen Alemlere Gerçekten Rahmetsin

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


اَلْحَمْدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعيِنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَ مِنْ سَيِّئاَتِ أَعْماَلِناَ. مَنْ يَهْدِ الله ُفَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هاَدِيَ لَهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ الله ُوَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.
أُوصِيكُمْ عِباَدَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ ، وَ أَحُثُّكُمْ عَلىَ طاَعَتِهِ ، إِنَّ الله َمَعَ الَّذِينَ أتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

     I-GİRİŞ

 Hamd-itaat ve ibadet-Allah'a aittir. O'na itaat ederek, O'na hamdederiz. O'n'dan yardım dileriz. O'ndan bağışlama dilileriz. O'na döner ve O'na tövbe ederiz. Arzu ve isteklerimizin şerrinden ve yaptıklarımızın kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime dilerse ona yol gösterir. Kimse onu saptıramaz. Allah kimi saptırırsa kimse onu hidayete ulaştırmaz. Şehadet ederim ki Allah tektir. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun ortağı da yoktur.Ve şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Sizlere Allah'a karşı takvalı olmayı  tavsiye ediyorum. O'na itaata sizi teşvik ederim. Şüphesiz Allah  takva sahibleri ile beraberdir. Ve onlar muhsinlerin ta kendileridir.

        Sevgili kardeşler!

 Sizleri ve tüm müslümanları Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Rabbım sizlerin ve direnen tüm müslümanların yar ve tardımcısı olsun. Bizede direniş gücü ve bilinci nasip etsin. Her yıl olduğu gibi bu yılda, Resulullah'ın doğum günü olarak tahmin edilen günler yine geldi. Özellikle Türkiye'de büyük törenlerle kutlu doğum haftası günü, ve daha nice törenler. Bu yıl, bir zamanlar törenlere gericilik diyenler bu yıl katılıp, muazzam!!! konuşmalar yaptılar. Yakında, anitkabir, TBMM, beyaz saray ve bizim Merkel hanımlar bile kutlarsa sakın şaşmayın. Bir taraftan Resulullah yanlış tanıtılıyorsa da yapılan törenler asgari güzel. Hiç olmassa işitiliyor. Keşki biz bu törenlere karşı olanlar aynı şevk ve zevkle Resulullah'ı anlatsaydık. Tenkit hakkımız doşardı. Ama bizde tam tembel ve gevşek, sadece laf üretiyoruz. Şu bidattır, bu hurefadır vs. Tabii bununla kutlamalarla yapılan yanlışlıkları haklı çıkarmak istemiyorum. Bizim tembelliğimizi tenkit ediyorum.  Resulullah anlatılırken bir ayet çokça tekrarlanıyor. Sizinle bu hutbemde sözkonusu ayeti işleyeceyim. Ayeti işlerken müfessirlerin görüşlerine çok yer vereceyim. Ayet Resuller'in adı ile anılan'ENBİYA-Resuller, nebiler, Peygamberler- suresi 107. ayettir. Hemen hemen tüm müslümanların bildiği bir ayet.

  II-RESULULLAH'ın RAHMET OLMASINI NASIL ANLAYALIM?

 وَمَا أَرْ‌سَلْنَاكَ إِلَّا رَ‌حْمَةً لِّلْعَالَمِينَ[1]

 'Biz seni ancak alemlere rahmet olrak görevlendirdik' Ayet iki bölümden  oluşuyor. İlk bölüm Olumsuz ikincisi ise olumsuzluğu kaldıran istisna edatı ile başlıyor ve olumsuzluğu olumlu kılıyor. 'Biz seni göndernedik....'  ' ancak görevlendirdik alemlere rahmet olsun için.'  Onun için' Seni alemlere ancak rahmet olsu için yarattık.'  Yani sen tüm kainat için rahmet olarak gönderiledin. Şimdi bu gönderiliş sebebinin hangi anlamlara geldiğine bakalım.

   III-AYETİN TEFSİRİ

  1-Siyak ve sibaka göre tefsir-Ayetin öncesi ve sonrasına göre-

  ﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ‌ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ‌ أَنَّ الْأَرْ‌ضَ يَرِ‌ثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هَـٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ' Şüphesiz Zebur'da hatırlama yaptıktan sonra şöyle haber verdik. Yeryüzünde salih kullarımız varis olacaklardır. Şüphesiz bunda kulluk yapan bir topluluk için ulaştırılması gereken mesaj vardır.'[2]Bu iki ayet tarihi ve evrensel tebliği anlatıyor.Bu iki ayete göre Resulullah'ın rahmet olması daha önce ki kitaplara varis olmasıdır. Allah'ın kulları olacaktır.Yeryüzünün hakimiyetinin varisleri. Birinci ayette'ARZ' kelimesi kullanılıyor. Resulullah'ı(ass) anlatan ayette ise'Alemin' kelimesi kullanılıyor. Ayet Hz. Davud'un hilafetine işaret ediyor.  Bu anlamları ile Ramet ilahi vahi ile ilgilidir. Tarihte olduğu gibibundan sonrdavahyi ilahi alemler için rahmet olacak. Ancak bazı farkılılıklarla. Birinci fark kıyamete kadar sen ve senin mesajın geçerli olacak. Senden önce ki Resuller ve müntesipleri galip gelmişler sende ve bu kitaba bağlı kalanlarda hep galip gelecek.siniz.[3] Sizin bu galibiyetiniz sadece Araplara değil tüm insanlığa bir rahmet getirecektir. Hz. Davud'un hilfetinin rahmet olduğu gibi. Yeter ki onu taşıyan abit kullar olsun. Onun mesajını yüklenen Allah'ın kulları olsun. O kullar; kendilerinei ailelerine ve toplumlarına rahmet olacaklar.

   2-Tefsirler de Resulullah'ın rahmet olması

  Hak dini, Yüce Kur'an'ın çağdaş tefsiri

   Kur'an  ve onun taşıyıcısı niçin alemlere Rahmettir?

 'Bomba koyup, silah yapıp insanı öldürenler ve bunu müslümnlara mal edenler bilsinler ki o ve kitabı alemler için rahmet.'

   a)-O insanı şirkten, yani en büyük zülümden kurtarıyor. Bunun için rahmettir.

   b)-O insanı kendi doğuştan getirdiği fıtratına çağırıyor.

   c)-Yeryüzünde tertemiz toplum oluşturacağı için alemlere rahmettir

   d)-Allah insanlara acıdığından dolayı onları hurefalarden, kötü huylardan kurtarmak ve doğru yola yöneltmek için Hz. Muhammed'i  göndermiştir. O gün kuvvetliler zayıfları eziyor, kadınlar hakaret içinde tutuluyor, kız çocukları diri diri gömülüyor, insanlar elleri ile yaptıklarına tapıyor, dünya küfür ve sapıklık içinde yüzüyor. İşte yüce Allah, insanları  bu kötülüklerden kurtarmak için insanlığa rahmet olarak Hz. Muhammed'i ve onunla  Kur'an'ı gönderdi.[4] O kıyamete kadar değiştirilmeyecek ve onu yaşayanlar insanlığa rahmet olacaklardı.O Kur'an'ın ilk talebesi olması hasebi ile Rahmet abidesi idi. Müslim'de ki bir rivayette şöyle buyurlumktadır.'Kendisine müşriklere beddua et diyenlere şu cevabı veririr. Ben, lanetçi olarak değil, alemlere Rahmet olarak gönderildim.'[5]

 Kur'an Mesajı

    Kur'an'ın mesajı evrenseldir

a)-Kur'an mesajı soy-sop, ırk Ya da kültürel çevre gözetmeksizin bütün insanlığa hitap etmektedir.

 b)-Özellikle insanın akıl ve sağduyusuna hitap etmkte ve son ilahi mesajdır.  Diğer tüm dini metinler değişmesine rağmen Kur'an hiç değiştirilmedi.

c)-Nubuvvetin Evrenselliği ve tüm insanlara hitap etmesi [6] Bu sonuçlara göre Rahmet olan'KUR'AN'dır' [7]

  Fizilal, Tefhim, Zade el-Meysir, Cami El-Ahkam, Tefsir el-Munir

   Hz. Muhammed'in risaleti, hem kendi kavmine ve hem de beşeririyete rahmettir......İslam insanlığı öyle bir birliğe çağırıyor ki, on da ırka dayanan farklılıklardan, coğrafyaya dayanan farklılıklardan kurtaracaktır. Ki böylece insanları tek bir akidede ve tek sosyal toplumda birleştirecektir.....İslam tüm insanlığı yasalar ve hükümler karşısında eşit kılmak için geldi. Öyle bir vakitte ki insanlar, sosyal ve ırksal olarak paramparça olmuşlar. Öyle bir zamanda ki yasalar, adalete göre değil kişilere ve toplumsal tabakalara göre işliyordu......İşte bunun içindir ki risaleti muhammediyye beşeriyyet için rahmettir. Tüm alemlere rahmettir. Hem ona iman edene ve hem de ona iman etmeyen herkese  Rahmettir.  Rahmet olna onun mesajın taşıdığı ve onun siretinde canlı canlı yaşaadığı islamdır......  İnsanlık bugün çok daha şiddetli bir ihtiyaç içindedir.'[8] Mekkeliler, Resulullah'a ayrılıkçı ve fitneci olarak aleyhinde propoganda yapıyorlardı. Allah(cc) onlara cevap veriyor. Onların yalancı olduklarını anlatıyordu.'[9]  İbnu Cubeyr, Hz. Muhammed tüm insanlara rahmettir. Ona iman edenler, mutlu olur. İman etmeyenler ise, kendilerine başkalarından gelen her türlü  tehlikeden  emin ve salim olurlar. Başka bir rivayete göre,'Almelerden' kasıt müminlerdir.'[10] Onları zülümden, bozulmaktan, fesattan, her türlü pislikten, ahlaki çöküntüden kurtarcaktır. Onun için alemlere rahmettir.[11]  İnsalar ona uyarsa iman etmeseler dahi zilletten, savaşlardan  uzak kalırlar.[12]

 3-Ayetlerle Resulullah'ın Alemlere Rahmet olması

Belki tüm bu anlamları şu ayetlerde bulmak mümkündür.

      a)-O'nun mesajı İnsanlığı nura çıkardı

'الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [13]Elif Lam Ra Bu bir kitaptır. Onun sana biz indirdik. Ki sen insanları Hamid ve Aziz olanın yoluna Rabblerinin izni ile karanlıklardan Nura çıkarasın.' İşte bu anlamda anlamak gerekiyor, Resulullah'ın rahmet oluşunu. O bize rahmet olan Kur'an'ı ve yaşadığı sünneti miras bıraktı. Gelin onun alemlere rahmet olan bu mesajını hakkını verelim ve onu alemlere tanıtalım.

     b)-İman edenleri ve tüm insanların esenliğe girmesidir

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاء كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[14]

  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ[15]'Bana gösteri o ortak koştuklarınızı.Hayır yanılıyorsunuz. Allah aziz ve hakimdir. İzzet ve en güzel hüküm O'na aittir. Ey iman edenler topluca bu ilahi esenlik olan izzete ve adil hükümlere teslim olun. Sizi bu esenlikten Rahmetten uzaklaştıracak olan şeytani güçlerin hükümlerine uymayın. O sizlerin apaçık düşmanıdır.'  'SİLM' Tertemiz olmak, barış içinde olmak. Sadece iman edenler değil, tüm insanların selamette olacağı bir dünya alemlere rahmet olacaktır. İşte onun Rahmet olması bu anlamdadır.

   c)-O insana düşkündü, Mümine Reuuf ve Rahimdi

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ[16] 'Şüphesiz sizlere sizin cinsinizden bir elçi geldi. Sizin sıkıntılarınız ona çok ağır gelir. O sizin üzerinize çok düşkündür. Müminler için çok ince yürekli ve merhametlidir.' Genelden alarak özele doğru gidiyor. Tüm insanlara karşı şefkatlı ve düşkün. Bütün insanlığın kurtulmasını öyle istiyordu ki, Hudeybiyye barışından fırsat bularak tüm dünya krallarına mektup yolladı. Yukarda ki ayette geçen kelimeleri kullanıyordu.'Eslim Teslim; Müslüman ol ki kurtulasın, esenliğe giresin.' [17] Ama onlar bunu anlamadılar. Savaş açtılar. O savaş sonrasında yine onları ve halklarını bağışladı. İnsanlık onun bu şerefli mesajını ihtiyacı içindedir. Onun bu rahmeti, tüm dünya medyası tarafından kirletilmek isteniyor. Ama buna rağmen onun mesajı avrupada dalga dalga yayılıyor.

  IV-SONUÇ

 Bize düşen sorumluluk

 O'nun siretini tarihini getirelim günümüze, analım ama o rahmeti gölgeleyecek ve tahrif edecek bir manada değil. O'nun mucizesi Kur'an'i anlamda anlatalım. Gül dağıtmak, naralarla naatlar okumak işin en asgarisidir. Yapılması gerekende o değildir. Binlerce salonlar doluyor. İnsanlar deşarj oluyor. Ama o alemlere rahmet anlaşılmıyor. Oysak yukarda ki ayette'BELAĞ' diyor. Ulaştırılsın. Ulaştırılması gereken mesaj deniyor. İşte bizim yapmamız gerekende budur.

   a)-Resulullah'ın evrensel rahmet olan mesajını O'nun gibi kavrmak.

    b)- Bu ayeti sadece humanist bir anlayışla anlmamlıyız.

    c)-İşte bu rahmetin sorumluluğunun yükü bizim üzerimizdedir.

    d)-Allahresulu bizzat rahmet abidesi idi.  Ama asıl rahmet onun insanlığa bıraktığı emanettir. Yirmiüç yıllık mücadele, o rahmeti fertte ailede ve toplumda oluşturduğu kişilği oluşturmanın mücadelesine hazırmıyız? Bu azimi taşıyormuyuz? Evet bir kez daha soruyorum, hazırmıyız ilahi vahyi alemlere ulaştırmaya. Önce kendi yüreyimize ve yakınlarımıza ulaştırmya hazırmıyız. Ne biz avrupada ne de İslam dünyasında bu heyecanı göremiyorum. Bu azmi göremiyorum. Umutlarını kırmak için değil. Sorgulamak için. Harekte geçmek için. Diriliş erliğine soyunmak için. Alemler zülüm karanlığında kavruluyor. Mazlumlar feryat ediyor. Nerdesiniz ey alemlere rahmet olannın ummeti? Ben de soruyorum neredeyiz kardeşler? Bu rahmet deryasının neresindeyiz. Herkesi muhasebeye davet ediyorum Allah'a emanet olun.
[1]-21/107 Enbiya Suresi[2]-21/105-106 Enbiya suresi[3]-Hak Dini Kur'an Dili[4]-Yüce Kur'an'ın Çağdaş tefsir Prof. Dr. Süleyman Ateş 5.cild Enam Suresi[5]-Muslim Birr bölümü 87.hadis[6]-Kur'an Mesajı Muhammed Esed 2.cild[7]-age 1.cild A'raf suresi 158.ayet 126.dip not[8]-Fizilal El-Kur'an 4.cild Enbiya Suresi 107.ayet[9]-Tefhiim El-Kur'an 3.cild. Mevdudi[10]-el-Cami El-Ahkam El-Kur'an Li-Ebi Abdullah El-Kur'an 11.cild. Dar-El-Fikir[11]-Zad-El-Meysir Fi İlmi Tefsir El-İmam Ebi Ferec Cemaleddin Abdurrahman b.Ali b. Muhammed El-Cevzi 5.cild[12]-Tefsir El-Kasimi Mehsin Et-Tevil 7.cild Muhammed Cealuddin El-Kasimi[13]-14/1İbrahim Suresi[14]-34/28 Sebe Suresi[15]-2/208Bakara Suresi[16]-9/128Tövbe Suresi[17]-Muhammed Hamidullah Resulullah'ın  Diplomatik Mektupları Beyan Yayınları
Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat