İslam ve Aile


Sabiha Ateş ALPAT, İslam ve Aile

Sabiha Ateş ALPAT


A+ | Normal | A-


Aile toplumun en küçük birimi olmakla beraber, aynı zamanda toplumun temel taşıdır. Aile toplumu etkilediği gibi, toplumlarda aileleri etkilemektedir. Dolayısıyla sağlıklı aile demek, sağlıklı toplum demektir.

Bir yapının sağlıklı olup olmamasına karar verecek Allah (cc) ve peygamberimiz (sav) dir. Değer yargılarını Allah ve Rasul'ünden almayan aile ve toplumların halleri ortadadır... Aile yuvalarının perişanlığının tek sebebi vahiyle inşa olunmayan evliliklerdir... Seküler düşünce yapısıyla kurulmuş aileler örümcek ağı gibi dayanıksızdır. Beşer ideolojileri aile yapılarını tarumar etti. Günümüzde yaşanılan mutsuzlukların ve artan boşanma vakıalarının, ihanetlerin sebeplerinin çok iyi tefekkür edilmesi gerekir... İslam, hayatın her alanına çeki düzen veren bir dindir. Evlilik hususu insan ve toplum için en önemli hususlardan biridir. Evlilik konusu Kur'an ve sünnette en ince ayrıntısına kadar belirtilmiş, hükümleri vaaz edilmiştir. Allah (cc) İnanların evlerini, evliliklerini şekillendirmiştir.

Allah ve Rasul'ünün istediği şekilde şekillenmiş aileler ise, beşer ideolojilerinin aile yapılarından ayrışan "Özgün Ailedirler"...

Özgün aileyi ise ancak özgün bireyler kurabilirler.Özgün bir kimlik ve kişiliğe sahip olmayan birinden,özgün aile kurması beklenemez.Bu nedenle kulluk bilincine sahip olmak, önce kimlik ve kişiliğin farkında olmak gerekir.

Kimlik;"Ben kimim,kimlerdenim" sorusuna verilen net bir cevaptır.

Kimlik Kimsiniz kimlerdensiniz sorusuna verilen cevaptır. Ne tercih ettiğinin, niçin tercih ettiğinin farkında olarak...

Kimlik için üç ön şart gerektir.
1: Bulmak ki; İman
2: Tanımlamak ki; İslam
3. İtisam ki, korumak...

Kişisel kimlik; İnsanın seçtiği değer yargısı ile söz ve davranışlarının ahengine uyumuna denir... Diğer bir ifade ile kimlik; Kim olduğunuz
Kişilik; Kim olduğunuz ile ahenk içinde olan,uyum içinde olan söz ve davranışlardır... Tercihini İslam'dan yana yapmış olan birinin kimliğinin üç ana esası vardır;

a:Her türlü şirk, hurafe, batıl inanç ve Tağut'a kulluktan ârı bir "İman".

b:Böyle bir İmanın en tabii sonucu olan "Salih amel"

c:Ve yine bu imanın tabii sonucu olarak, güzel ahlâk sahibi olmak... Bu da Kur' an ve sünnette vaaz edilen ahlâki prensiplerle ahlâklanmak demektir... Kimlik tercihini İslam'dan yana yapmış, la ve illa'sının farkında olmayan bir insanın kulluğunu ifa edebilmesi mümkün olmadığı gibi, tercih ettiği kimliğin sınırlarını da koruması mümkün olmaz...

Bu kulluk bilinci ile, niçin evlendiğinin, evliliğin kendisine yüklediği sorumlulukların farkında olabilmesi için evliliğe niyetlenen kişiye evlilikle alakalı ilimleri öğrenmek farz-ı ayn olur. Zirâ kişi bulunduğu halin ilmini öğrenmekle mükelleftir... Ayrıca aile kurmaya niyetlenen kızın mutlaka çocuk pedagojisi, eğitimini de içine alan "Ana"lık ilmini, erkeğin de "Baba"lık ilmini öğrenmesi evlilik işlemlerinin başında gelmelidir. Neslin devamı için kurulan yuvalarda, kız ya da erkek olsun, her iki tarafın çocuk eğitimi ve pedagojisi dalında, en az bir insan yetiştirecek kadar bilgi birikimine sahip olmaları kaçınılmaz bir görevdir. Çocuklarımıza karşı görevlerimizden en önemlisi, sağlıklı birer birey olmalarını sağlayabilmektir...Maalesef günümüzde,evlilik arifesinde,bir yığın fuzuli hazırlıkların arasında çoğu kere,çocuk eğitimi ihmal edilebilmektedir ki,bunun sorumluluğu büyüktür...

Evliliğe adım atarken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de niyettir!.

Niyetin sağlamlığı ve halis olması. Amellerin niyetlere göre değerlendirildiği bilinmektedir...

Rehberimiz, Peygamberimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:
-"Ameller niyet iledir ve herkese, neyi niyet etmişse o vardır. Kim ki Allah ve Rasulü yolunda hicret etmişse, hicreti Allah ve Rasulünedir.Kim ki dünyalığı elde etmek ve ya bir kadınla evlenmek için göç etmişse onun da hicreti niyet ettiği şeyedir"(Buhari ve Muslim).

Her şeyde olduğu gibi, evlilikte de niyetin Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır... Evlenmiş olmak için evlenilmeyeceğini unutulmaması gerekir. Ve yine ilk sırada duyguları ön plana alarak yapılan bir evlilik yuvanın saadeti için yeterli değildir.

Yine gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus ise pembe hayallere kapılmamaktır. Zira evlilik,eşin belli gün ve gecelerde kırmızı gül getirmesi demek değildir...Evlenilmeli ama evcilik oynanmamalıdır!. Allah'ın hududunu her alanda korumak mükellef in vazifesidir.

İslam'ın, insan hayatına dair söz söylemediği hiçbir nokta yoktur. A dan z' ye tüm işlerimiz Efal-i Mükellefin içerisinde beyan edilmiştir. Yaptığımız bir iş ya İslam'dan ya da cahiliyyettendir. Üçüncü bir alternatif yoktur çünkü... Bu bağlamda, hayatın beraber omuzlanacağı, imanın imtihanında beraberce sınav verileceği ve İslam davasını beraberce göğüsleyeceği insanı seçerken, dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:

1:İmanı bütün olmalı ve imanını yaşamak noktasında hassas olmalı...

Dini hükümlere bağlılığı olmayan, ahlâki yönden zayıf bulunan kişiler(Fasık),iffetli, saliha bir kadının dengi değildir(İslam ansiklopedisi)... Aynı zamanda salih bir beyefendinin dengi de ancak saliha bir hanımdır...

Bu konuda Kur'an da şöyle buyrulmaktadır:

"Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını da tanıyan müşrik kadınlarla iman edinceye kadar evlenmeyin. Çünkü inanmış bir kadın, böyle müşrik bir kadından bu sizin hoşunuza gitse de kesinlikle hayırlıdır.Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını tanıyan müşrik erkeklerle iman edinceye kadar,kadınlarınızı nikahlamayın.Zira inanan bir mü'min erkek,böyle müşrik bir erkekten bu sizin hoşunuza gitse bile kesinlikle hayırlıdır. Müşrikler sizi ateşe çağırırlarken,Allah ta sizi kendi izniyle cennete ve günahlardan temizlemeyip bağışlamaya çağırır.Ve Allah mesajını insanlığa açıklar ki,ondan ders çıkarsınlar"(Bakara:221)

2:Dinini yaşamaya gayretli ve güzel ahlâklı olmalı:

Rasulullah (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:
"Kadın dört şey için nikah edilir. Malı,soyu-sopu,güzelliği ve dindarlığı için.Sen dindar olanı seç,huzur bulursunuz"(Buhari,nikah.15).

Ve yine Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır:
"Size dini ve ahlâkı hoşunuza giden bir erkek kızınızı istemeye gelirse, onu evlendirin".(İbni mace)...
Esasında üç noktanın bir kişide cem olması, sağlıklı bir birey,sağlıklı bir kişilik demek anlamına gelir.Bunlar;

a:İman ki;Tahkiki ve Ettiği imanın farkında olunması.
b:Amel ki; Kalp temizliğine aldanmışlığın ötesinde,
kalpteki imanın kendisini yöneten bir hayatı yaşaması.
c: Ahlâk ki; Hadisi şerifte huy güzelliğine dikkat çekildiği gibi,"Ahlâk",İslam'ın temel taşlarından biridir.

Bu üç noktadan sonra, eş seçilirken dikkat edilmesi gereken zahiri bir takım hususlarda vardır. Fıkıh kitapları onları şöyle sıralamıştır;
1:Evleneceklerin birbirlerini görmesi.
2:Bekarların tercih edilmesi
3:Kefâet; Yani denklik. evleneceklerin bazı konularda denk olması gerekir. Bunlar ise şöyle sıralanmıştır:
a:Din
b:İslam
c:Hürriyet
d:Nesep(soy)
e:Mal
f:Meslek.(M.kasadar.Kadın ilmihali)...

Evlilik nesillerin devamı için şarttır. Nesilleri, kul yetiştirebilmek için ilim esastır. İslam davasının yer yüzüne hakim olması ancak temeli sağlam atılan ailelerden yetişen dava erlerinin elleriyle olacaktır... Babalar İbrahim, Analar Hacer,evlatlar İsmail olduğu zaman Allah,zemzemi hediye verecektir...!


Yukarı Dön

Yorum yap yorum

Yorumlar

İ.metin
28.02.2014 20:34
Selamun aleykum
Sonunu güzel düğümlemişsin ablam Allah razı ola
Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat