Batıla Benzemek Haramdır!


Sabiha Ateş ALPAT, Batıla Benzemek Haramdır!

Sabiha Ateş ALPAT


A+ | Normal | A-


İslam’ı hak din olarak gönderen Allah’a hamd olsun..Furkan olan kitabı indiren Allah’ın şanı ne yücedir…O kitap ki Furkandır. Hak ve batılı ayırandır. Güzel ve çirkini bildirendir. Doğru ve yanlışı belirleyendir…Bilindiği üzere Peygamberlerin çağrısı Tevhid kelimesinin manasının kabulüne idi.İnsan sadece Allah’a kulluk etsin diye yaratılmıştır. Peygamberler de kulluğun ne ve  nasıl olacağını öğreten insanlığın öğretmenleridir. Peygamberler tebliğ etmesi için verilen dinin adı islamdır.


Allah (cc) ayeti kerimede şöyle buyurmuştur  “Allah nezdinde hak din İslâm'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın âyetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur”(A-li İmran:19)…Hak dinin yani İslam’ın özü hayatı Allah’ın kanunlarına teslim etmektir… Hakka teslim olmak demek diğer bir ifadeyle İslam’a girmek demek her türlü batıldan yüz çevirmek, Şirk ve unsurlarından uzak bir iman ile her türlü batıl ve hurafeden uzak arı duru  bir hayat yaşayarak Allah’a canı gönülden boyun eğmek demektir... Batıldan yüz çevirmek ve hayatı yalnızca Allah’ın boyası ile boyamak. Hayatın tek renginin İslam olması zira Allah alaca rengi kabul etmiyor.


“ İşte Allah’ın boyası! Allah’tan daha güzel boyası olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz!”(Bakara:138)…


Allah dinini vaaz ettikten sonra  tüm peygamberlere ve Peygamberlerin takipçilerine  dine uyulması gerektiğini açıkça  beyan etmiş ve batıla,batılılara uyulmaması gerektiği açık ifadelerle vurgulanmıştır.Hakkın açıklayan Rabbimiz batılın ne olduğunu da öğretmiş ve batıldan yüz çevrilmesi gerektiğini  emir etmiştir.. Batıla benzemek haramdır. Müslümanlar için en büyük kayıplardan birisi  batıl hayatı  taklit etmeleri, batıla özenmeleri yaşam şekillerini, hayatı ilgilendiren konuları batıdan devşirmeleridir… Müslüman coğrafyalarda batıldan devşirilmeyen ne de az şey kaldı!.

Kompleksli yetiştirilen nesillerin zihinlerine Batıya uyulmazsa ilerlenemez vehmini yerleştirdiler. Batı da olmayan medeniyeti İslam’ın içine sığdırabileceklerini sandılar… Algılar, düşünceler, bakış açıları, eğlence anlayışı, gençlik algısı, siyasi ve ekonomik normlar batılıların batıl ölçüleriyle değerlendirilirken,geriye kalan birkaç  şahsi ibadetlerle İslam’ın gereklerinin yerine geldiği sanılmamalıdır.


 İslam’ın  önemle üzerinde durduğu konulardan birisi de ferdi, ailevi, sosyal,s iyasi kısacası hayatı ilgilendiren tüm alanlarda  batıl dinlere,beşer ideoloji sahiplerine ve ideolojilerine  teşebbühten sakındırmaktır. Bu İslam’ın ana ilkelerinden biridir…


Allah (cc)  yapılan her hangi bir işin/amelin İslam’dan değilse kabul etmeyeceğini açıkça beyan etmiştir  “Kim İslam’dan başka bir dine yönelirse, (bu) ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de kaybedenlerden olacaktır”(Al-i İmran:85)…


Ayetin manası gayet açıktır. Hz. Muhammed (sav)  batıla uymanın zararlarını şu ifadelerle beyan etmiştir:


“Her kim bu dinimize uygun olmayan  bir amel yaparsa o ameli merduttur,kabul edilmez”:.(Buhari-Müslim. Hz Aişeden rivayetle)…
Her türlü batıl ve bidat uygulaması  kitap ve sünnetten uzaklaşmak  demektir. Bu nedenle İslam’ın bildirdiklerini İslam’ın bildirdiği şekilde yaşamak  gerekmektedir.Şeriatın belirlediği sınırlardan eksiltme de çoğaltma da yapılamaz,yapılmamalıdır…

“Bugün kafirler, sizin dininizden ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’dan razı oldum. Kim, açlık dolayısıyla zorda kalırsa, günaha düşmeye meyilli olmadan (bu hayvanlardan yiyebilir.) Allah, bağışlayandır, merhametlidir.”(Maide:3)..


Kafirlerin en çok korktukları şey İslam’ın hayatın dini olmasıdır… hak ve batılı bir birine katan, ılıman Müslümanlardan hoşnutturlar. Onların tek dertleri İslam’ın hakimiyetidir…Bunu engellemek için akla hayale gelmedik yolları denediler,deneyecekler de.  Allah (cc) müminleri uyararak asimile olunmaması için kafirlere benzemeyi kesinlikle haram kılmıştır… Dinin kemale erdiğini hayatı yaşarken hiçbir eksik kalmadan her alan için hükümlerini vaaz ettiğini beyan etmiştir. İmandan sonra ilâhî buyrukların kusursuz uygulanması elbette ki ya¬bancı kültür istilasını da önlemeye yöneliktir. Kur'ân’da ki hükümler, Müslüman’ın en büyük dayanağı ve ilham kaynağıdır. Yabancı kültür ve ideolo¬jinin karşısında en sağlam set de hiç şüphesiz ki bu kültürdür…


 Batıla benzemenin haramlığını bildiren bir çok ayeti kerime konunun ciddiyetini gözler önüne sermektedir. “Ey İman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları veli / dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları veli kabul ederse o da onlardandır. Allah, zalim topluma hidayet vermez.”(Maide:51)…İbni Teymiyye “Bir topluluğa benzemeye çalışan kimse benzemeye çalıştığı toplumdandır” demiştir. Taviz tavizi doğuruyor. Bir benzeşme daha büyük benzeşmeyi ardı sıra getiriyor.medeni olunacak  diyerek kurulan cumhuriyet döneminden bu yana  tahlil edildiğinde benzeşmenin boyutunun ne olduğu görülecektir.

Müslüman olduğunu iddia eden yığınların,  Şeriat denilince yüz buruşturması, Müslüman olduğunu iddia edip ama Kur’an’ın hükümleriyle yönetilmeye sıcak bakmayacak kadar handikap yaşanması.Artık hayatın en önemli meselesinden en küçük noktasına kadar batıl batı’nın normlarıyla ölçülmesi  Kur’an’a  rağmen  Kur’an’sız bir toplum olmanın diğer değimle Kafire teşebbühün bir delili değil midir?!..


 Siyaset denilince Demokrasi
Ekonomi deyince Bankalar
Hak arama denilince  kafir Avrupa insan hakları mahkemesi
Giyim denilince Moda
 Hayat denilince dünyalık zevkler
Özgürlük denilince  ilahlaştırılan heva ve  heveslerin  şehevi istekleri, kime benzemenin sonucudur acaba…?

“ -Ey iman edenler, eğer kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, iman ettikten sonra sizi kafirliğe döndürürler.”(Al-i İmran:100)…


Ayeti kerime kesin bir dille batıl karşısında dik durulmasına işaret etmektedir. Bir mümin Tevhid kelimesinden yana tercih yaptığında batıl ile tüm yollarını ayırmış demektir.

 “Onlara Uyarsanız sizi kafirliğe döndürürler.” Uymayın zira sizi hukuk diye kandırır kendileri gibi Demokrat yaparlar. Modernizmi sevdirir modernist yaparlar. Haklar diye kandırır Feminist yaparlar. Çağdaşlık diye aldatır laik yaparlar. Çağdaş muasır medeniyet diye  aldatır Kemalist yaparlar!. İnsan hakları  diye aldatır  zalim yaparlar!. Sizin modeliniz Hz Muhammed dininiz de İslam’dır.


“De ki: -Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, bağışlayandır, merhamet edendir.”(Al-i İmran 31)…


Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat