Resulullah'ın Etrafındaki Yiğitler


Yalçın İÇYER, Resulullah'ın Etrafındaki Yiğitler

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


ÜMMETİN İHTİYACI (BASİRETLİ ŞAHSİYET) ZEYD b. HARİSE (ra)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا 33/36

'Allah ve Rasulü bir planı icraya karar verdiği zaman, Kur’ân ve sünnetteki emirler, hükümler söz konusu olunca, mü’min bir erkeğin ve mü’min bir kadının, şahsî düşünce ve kararlarına dayalı başka tercihlerini dikkate almaları mümkün değildir. Kim Allah’a ve Rasulüne bağlılığı ve saygıyı terkeder, emirlerine itaat etmez, savsaklar ve rızalarını gözetmez, Kur’ân’ı ve sünneti uygulamazsa, kesinkes başına buyruk hareket ederek açıkça hak yoldan uzaklaşmış, dalâleti, bozuk düzeni, helâki, ahmaklığı tercih etmiştir.'33/36

Alemlerin Rabbine O'nun istediği gibi hamd olsun. Salat ve selam O'nun hamdini gerektiği şekilde yasayan Resullere ve yaranlarına olsun. Rabbim onların yolunda gidenlerden razı olsun bizleri de onlardan eylesin.

Sevgili Kardesler, sizlere bugün Allah resulu'nun yetiştirdiği bir yiğidi anlatmak istiyorum. Geçen hutbemde hem bizim ve hem de insanlığın çok kötü bir dönemde olduğunu ve kurtuluş beklediğini söyledim. Bu kurtuluş ancak basiret sahibi güzel ahlak kişiler yetiştirmekle olacak. Onların tarihteki örneklerinden birisini sizlere kısaca anlatacağım. Bu kişi Resulullah'ın bir zaman kölesi ve daha sonra oğulluğu olan Zeyd b. Harisedir. Şimdi onun hayatından bize ders olan güzel ahlakından örnekler vereyim.

Hz. Zeyd'in bize bıraktığı güzellikler

1-Hutbeye niçin bu ismi verdim? Ve niçin bu hutbeyi tercih ettim?

Hutbelerimin yöntemi olduğu bu iki sorunun cevabıdır. Resulullah'ın yetiştirdiği yiğitleri zaman zaman anlatıyorum. Birkaç ayda bir size Kur'an'ın canlı müfessirlerini anlatıyorum. İşte Hz.Zeyd'de(ra) bu yiğitlerden birisidir. Ancak Hz. Zeyd'i seçmemin ayrıca Bir iki sebebi vardır. Önce onları anlatayım.

a)-Hz.Zeyd'in Teslimiyeti

Bu yıl, yeni bir hadis külliyatını okumaya başladım. Yirmi ciltlik bir külliyat.1 Geçen sene okuduğum ama bitiremediğim, Hadis Kulliyatı sisteminde. Sahabi ismine göre hazırlanmış. Şuan Enes b.Malik'ten gelen rivayetleri okuyorum. Hz.Zeyd'i ilgilendiren rivayeti okudum. Özet anlamını vereyim.'Bir gün Resulullah(ass) Hz.Zeyd'i çağırır ve ona şu emri verir. Git Zeyneb'i(ra) çağır, bana gelmesini söyle. Hemen gider ve onu çağırır. Zeyneb, sana müjdeler olsun. Resulullah seni çağırıyor.' Evet bu teslimiyettir. Allah ve Resulu bir konuda hüküm verirse onlara düşen teslim olmaktır. Düşünün, yıllarca kendisine baba dediği ve baba gözü ile baktığı insan şimdi, boşanmışta olsa, eski eşini çağırmaya gidiyor. Ve hiç tereddüt etmiyor. Gelenek, kişilik, şahsiyet ve bencillik hepsi gitmiş ve Resulullah'a ve O'nun getirdiği vahye teslim olmuş. Yani şu ayeti pratiğe geçirmiş. 'Allah ve melekleri, şüphesiz, Peygamberi kutsarlar: (o halde) ey iman etmiş olanlar, siz de o'nu kutsayın ve kendinizi (o'nun rehberliğine) tam bir teslimiyetle terk edin!'2 İşte bu teslimiyyet örneğini sizlere de anlatayım dedim. Hiç bu ayeti bu anlamda düşündünüz mü? Hayattın içinde Resulullah'a salat getirmek. Ameli salat getirmek. Ya da amelle salat getirmek. Bu ayet sadece Resulullah'ı salat etmeyi kapsamıyor. Onun getirdiğine Hz. Zeyd(ra) gibi teslim olmayı da kapsıyor. İşte onu için onu ayrıca tanımamız gerekiyor.

b)-Ayetin inişi karşısındaki tavrı

'Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduğun kimseye, “Eşini nikâhında tut (onu boşama) ve Allah’tan sakın” diyordun. İçinde, Allah’ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha lâyıktı. Zeyd, eşinden yana isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü’minlere bir zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.'3 Bu ayet indiğinde Hz.Resulullah(ass) yukarıdaki rivayette geçen olayı Zeyd ile yaşıyor. Zeyd(ra) ismi Kur'an'da geçen tek sahabidir. Allah(cc) kendisinin ismini kitabında zikir etmeyi değer verdiği kişi. Çünkü onunla, iman inkilabı oluyor. Onunla sosyal inkilap gerçekleşiyor. Onunla kültürel inkılap oluyor. Bundan dolayı onun güzel sireti bize şu an tam ihtiyaç duyduğumuz bir örnekliktir.

c)-Ve Bugünkü ihtiyacımız

Ümmetin bugünkü hali ona olan ihtiyacımızı anlatıyor. Gerek iman timsali olarak ve gerekse yukarda değindiğim tüm inkilablara ihtiyacı var bu ümmetin. Suriye'de gezerken kendime sordum. Nusayri Rejiminin yıkılışı mı yoksa, ondan sonra toplumda İslami kuralların uygulanması mı zor? Doğrusu dünyanın en gaddar ve zalimce silahların günde yüzlerce insan öldürmesi karşısında başka zoru aramak gerçekten zordur. Ancak alınan yerlerde ki sorunları ve insanların onların karşısında ki tavrını gördükçe bunun daha zor olduğunu gördüm. Ve İslam dünyasının İslami hükümlere hazır olmadığını gördüm. Onun için Zeyd'ler yetiştirmemiz gerekiyor. Ahzab 36.'da anlatılan yiğitler yetişmesi gerekiyor. Şimdi kısaca bu güzel insanı tanıyalım. Her hutbemde ifade ediyorum, bu sefer de ifade edeyim; sahabiler insan idiler. Yanlışlıklar yapmışlar, günah işlemişler. Ancak bize düşen onları güzelliklerini anlatmaktır. Dolaysı ile bende onların güzelliklerini anlatıyorum. Şimdi, kısa boylu, aşırı esmer tenli ve basık burunlu olduğu rivayet edilen bu yiğiti kısaca tanıyalım.

2-Daha küçük yasta esir düştü Ma'n oğullarına. Babası onu annesi ile yollamıştı. O esir düşünce onunla beraber olan annesi beyine tek döndü. Harise Zeydi çok severdi. Onun hasretine şu şiiri söyler.

Zeyd'e ağlıyorum, bilmem ki, şimdi yapar?

Kimbilir belki ölmüştür, belki de hala umit var?

Allah'a and olsun, bilmiyor ve sorup duruyorum.

Benden sonra seni ovalar mı yuttu, yoksa dağlar mı?

Güneş doğarken bana onu hatırlatır.

Yine onu hatırlatarak gün batar.

Aah! Ona hasretim ne kadar uzadı, korkum ne büyük!

Onun hatırasını alevlendirir estikçe rüzgar!

Küçük yaşından itibaren Resulullah“in yanına geldi ve Resulullah onu terbiye etti. Harise oğlunu bulmak için yollara düştü. Oğlunu arıyordu. Yanında kardeşi de vardı. Mekke'den haber almışlar. Zeyd Esir düştükten sonra, Mekke'ye getirilip Hz. Hatice'nin amcası satın alır ve Hz.Hatice'ye verilir. O'da Resulullah'ın hizmetine verir. O güzel insan Zeyd'in gönlünde taht kurar. Harise arar, Mekke'ye gelir. Muhammed el-Emin'in evini sorar. Resulullah'a gelir Zeyd'i ister. Resulullah(ass) bir babanın fıtri duygularını biliyordu. Ama onu da seviyordu. Onun için olayı tercihe bırakıyordu. Harise'ye şu teklifi yaptı. Zeyd sizi tercih ederse sizinle gelir, etmezse burada kalır. Zeyd'i çağırır ve sorar bunlar baban ve amcan mı? Evet babam ve amcamdırlar. Seni almaya gelmişler. Onlarla gider misin? Cevap; hayır, baba ben Muhammed'i tercih ediyorum. Ve risalet adayı, Resulullah'i(ass) tercih etti. Baba oğlu için şunu söylüyordu. Üzülmüyorum, seviniyorum. Çünkü oğlumu buldum ve en emin insanın elinde bıraktım. Niçin üzüleyim. İşte bunu için onun ilk ve bilinen vasfı “Kimse onun gibi sevmemişti“ oldu. Çünkü o, Onu aramaya gelen babasına ben Muhammed'i seviyorum onun yanında kalacağım demiş ve babası ile gitmemiş idi. Resulullah'a onu evlattlık olarak almış. Böylece onun evlatlığı şerefine kavuşmuş.

2-O Resulullah'ın risaletini kabul eden ilk müslümanlardan idi

Muhammed, artık, Resulullah olmuştu. O insanlara şu ilahi sözleri okuyordu.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ4'

Yaradan Rabbinin adına ilet, oku. O, insanı aşk ve sevgiden, bir ilişkiden, rahim duvarına yapışıp yerleşen döllenmiş hücrelerden yarattı.'

Ve şu ayetleri okuyordu.

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

'Ey peygamberlik hil’ati(ahlakına) giyen inzivaya çekilen Muhammed!'

Kalk, meydanlara çık, İslamı öğret, insanların ihtiyaçlarıyla sorumluluklarıyla ilgilen, Müslümanları denetle, artık insanları ve cinleri uyar.Yalnız Rabbini yücelt, O’nun büyüklüğünden bahset.'5 Mağaradan başlayarak Mekke semalarında dalgalanan bu nurlu sözler, Zeyd'in sevdiği ve güvendiği zat söylüyordu. Hatice(ra) ona inanmıştı. Zeyd nasıl inanmayacaktı? Nasıl red edecekti? Ve Zeyd ilk müslümanlardan olmuştu. Hz. Bilal'dan sonra veya önce ikinci veya üçüncü müslüman.

3-O Kur'an'da ismi zikredilen tek sahabidir. Resulullah ona çok güveniyordu.

Yukarda verdiğim ayette okudunuz, ismi geçiyor. Onu Allah'ta Resulullahta seviyordu. Onun için sahabiyi savaşa veya bir göreve yolladı mı onu başkan veya komutan seçerdi. Bunu Hz. Aişe'den rivayet ederler. Nitekim şehit olduğu son savaşta da komutan o idi.

4-Kur'an'da bir çok ayetin nüzul sebebinde o vardı.

İnsanların değerini bildiren ayet. Onu Resulullah(ass) o günkü anlamıyla yüksek tabakadan biriyle evlendiriyordu. Zeyd bir köle olarak gelmişti. Şimdi Kureyş'ten bir ailenin kızı ile evlenecekti. Hicaz kültürüne aykırı idi bu. Ama vahyi ilahiye göre değildi. İnsanlar itiraz ediyordu. Allah(cc) bunun Yanlış olduğunu haber veriyordu. 'Ey iman edenler, biz sizi bir erkekle bir kadından, bir asıldan yarattık. Birbirinizle tanışmanız, işlerinizi tedbirle idâre etmeniz, karşılıklı olarak, İslâmî kurallarla örtüşen milletlerarası teamüllere uymanız, yardımlaşmanız, kültür ve medeniyet alışverişinde bulunmanız, birbirinize iyiliği tavsiye etmeniz için, sizi milletler ve kabileler haline getirdik. Allah yanında en değerliniz, en üstününüz, takva esaslarını-Kur’ân esaslarını iyice benimseyerek tavizsiz hayata geçireniniz, en çok günahlardan arınıp azaptan korunanız, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davrananınız, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olanınızdır. Allah her şeyi bilir, gizli-açık her şeyden haberdardır.'6 İnsanlar ilahi yasada eşittirler. Bugün ki ihtiyacımız bu işte. Çünkü aynı hastalık bugünde vardır. Hele son yıllarda artan ırkçılık bu hastalığı daha çoğalttı. Böylece Zeyd'in Hz.Zeyneb ile evliliği bir cahiliye adetini kaldırmıştı. Siyer kitapları onu şu vasıfları ile tanıtır;

Allah'ı ve Resulunu en çok seven, Resulullah'a en güzel itaat eden ve cesur, güzel ahlaklı ve Allah yolunda çok gayret gösteren bir yiğit idi.

5-Resulullah'ın onu Zeyneb ile evlendirmesi ve bu olayın sosyal önemi zengin fakir, sosyete ve alt tabaka, anlayışını kaldırıyor ve bize şunları öğretiyordu.

a)-İlahi hükme teslim olma

Hutbemin başında verdiğim33/36 ayeti direk olarak bize Hz. Zeyneb'i ve Hz. Zeyd'i anlatıyordu. Evlenmemenin başında da sonunda da. Daha sonra Ashabı anlatıyordu. Çünkü imtihan çok büyüktü. Hz. Aişe'den gelen bir rivayette, Resulullah(ass) öyle etkilenmişti ki şayet Kur'an'dan bir şey gizlese idi bu ayeti gizlerdi. Ona çok ağır gelmişti. Bazı sahabilerde bu olaydan etkilenmişti.

b)-Hayır Allah'ın sünnetine

'Allah’ın, kendisine meşrûiyet tanıdığı hususlarda, peygambere herhangi bir vebal, bir güçlük yoktur. Evvelce vazifelerini ifa ederek geçip giden bütün peygamberler hakkında Allah’ın sünneti, koyduğu kurallar böyledir. Allah’ın planı ise, mutlaka gerçekleşecek, başa gelecek, kaçınılamayan bir kaderdir. 33/38 Medine eğitim kenti idi. İlahi sünnet-yasa- en hayırlı olandır. İbrahim'in(ass) hanif yasası. Cahiliyenin ve heva ve hevesin yasaları medeni yasalar değildir. En büyük imtihanda bu yasaların cahili vasıflarda sıyrılarak ilahi sünnete teslim olarak yaşamaktı. O ilk nesil bunu başarı ile uygulamıştı.

c)-İlahi risaleti ulaştırma

(Ve bu,) Allah'ın mesajlarını (dünyaya) tebliğ edenler, O'ndan korkanlar ve O'ndan başka kimseden korku duymayanlar (için de geçerli olan Allah'ın adetidir), hiç kimse Allah kadar, (insanların yaptıkları için) hesap sorucu değildir! 33/39 Bu olay bize bir şey daha öğretiyordu. İlahi risaleti ulaştırmada sadece ve sadece Allah'tan korkmalıyız. Hesap vereceğimiz makam sadece ve sadece ilahi makamdır. Onun mesajını herhangi bir sebepten dolayı gizleyemeyiz. Tahrif edemeyiz. Onun Resulu'nun bize ulaştırdığı açıklı ve netlikle insanlara ulaştırmamız gerekiyor. İşte bunun için Hz. Zeyd(ra) gibi mücahitlere muhtacız. Çünkü İslam dünyası bugün ilahi mesajı siyasi maslahatlar uğruna gizleyen, tahrif eden ve kendi kendilerince yararlı olduğunu sanan kişilerle doludur. Zeyd gibi ve onu terbiye eden Resulullah(sas) gibi önderlere ihtiyacımız var. Gelin kardeşler bu yiğitler olalım, gelin bu yiğitleri yetiştirelim. Yeniden Medine'ye kavuşmanın yolu budur.

d)-Aradaki bağ sadece iman bağı

'Muhammed gerçekte sizin yetişkin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah’ın, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulü, ve bütün peygamberleri tasdik eden, belgeleyen, peygamberlerin sonuncusudur. Her şey, Allah’ın ilmi, planı, iradesi dâhilinde gerçekleşmektedir.'33/40 Muhammed sadece ve sadece Allah'ın Resuludur. Bunun ismi iman inkılabıdır. Kültür inkılabıdır. Bunun adı tevhidi sosyalleştirmektir. Toplumun tüm alanlarına sadece ve sadece ilahi bağı hakim kılmaktır. Tüm bunların öncüsü Zeyd(ra) idi. Onun için onu sizinle paylaşmak istedim. Size onun için onu anlatıyorum.

e)- Hedef Kul ve abid bir şahsiyet idi

….Onun ameli ZİKİR'dir.

'Ey iman edenler, Allah’ı çok çok zikrederek şükredin, Allah’a çokça ibadet edin, Allah’ın dinini, şeriatını çokça anlatın.'33/41 Zakir kulluk. Hayatı canlı tutan amel. Eylem. Kimi sadece tekkeye sığdırmış, kimi sadece kitaba sığdırmış bir kavram. Kimi sadece mabede hapsettiği kavram. Zeyd ile hayatın tüm alanlarına girmiş bu kavramı size canlı anlatmak için anlatıyorum Zeyd'i(ra).

....Onun sabah akşam hayatı TESBİH

'Gündüzün ilk ve son saatlerinde O’nu tesbih edin.'33/42 Bunları Zeyd'in öğretmeninden öğreniyoruz. Cebrail'in(as) talebesi ve Kur'an'ın canlı ve yürüyen insanı Hz. Muhammed'in güzel ve örnek hayatı. Cihadı hayata kuşatmış bir kişilik. Neden size anlatıyorum Hz. Zeyd'i şimdi anlatıyorum anlıyor musunuz?

....Karanlıktan nura çıkmanın yolunu gösteriyordu

'O sizi inkâr ve isyan karanlıklarından iman ve itaat aydınlığına, nura çıkarmak için, melekleriyle, üzerinize nimetini, rahmetini, bereketini indirendir. Allah mü’minlere engin merhametiyle muamele yapmaktadır. 33/43 Resulullah'ın gönderiliş sebebi. Risaletin hedefi. İslam’ın anlamı budur işte. İslami hayata taşımanın anlamı aydınlıktır. Bunu Hz. Zeyd'den öğreniyoruz. İşte onun için anlatıyorum.

6-Şam kapılarını açan MUTE SAVAŞI

Hz.Zeyd'in şehadeti cenneti görmesi ve aktüel günümüzün tekrarı.

Mute harbi Şam diyarında olacaktı. Diyari şam günümüzün aktüel olayı. Hz.Resulullah Hıristiyan dünyasını hazırladığı büyük bir orduyu karşılayacaktı. Diyari Şam'a kapı açılacaktı. İkinci hicret başlayacaktı. Onun için yüreği pek, imanı pek ve aklı pek bir komutan gerekecekti. Resulullah savaşın çok çetin olacağını anlamıştı. Onun için üç yiğidi görevlendirmişti.

1.Komutan; Zeyd b.Harise(ra)

2.Komutan; Cafer b.Ebutalip

3.Komutan; Abdullah b.Revaha

Bu atamada da inkilap var. Birinci komutan kölelikten gelmiş bir kişi. İkinci komutan, üst tabakadan ve Resulullah'ın amcası oğlu. Yine cahili kurallar alt üst oluyor. Hz.Zeyd(ra) yaptığı sözleşmeye bağlılığını son kez ispatlayacaktı. Allah resulu onu görevlendirmişti. Çok büyük bir ordu ile karşı karşıya idi. Tarihi rivayetler yüz ikiyüz binden bahsediyor. Hz.Zeyd(ra) tereddüt etmemişti. Haber yollamamıştı. Tahmin ettiğimizin üstünde bir güç var dememişti. Ahdını yerine getirmesi gerekiyordu. Orduyu savunmaya başlatmıştı. Kendisi en öndeydi. Hedeflediği yere doğru gidiyordu. Allah ve Resulu'nun hükmüne o teslim olmuştu. O teslimiyeti hayatının son günlerinde de ispatlayacaktı. O Resulullah'la şu duayı çok yapmıştı Allahu a'lem. 'Allah’ım hayatımın en hayırlısı sonu, amellerimin en hayırlısı en sonu ve günlerimin en hayırlısı sana kavuşacağım günler kıl.'7 Onun duası kabul olunacaktı. Ona koşuyordu. Bize duanın nasıl kabul edileceğini de öğretiyordu. Tertemiz başlayan hayatı, tertemiz olarak şehadetle Allah“ kavuştu. Allahım onların yolunu bize de nasip et. Onlar gibi insan yetiştirme azmini bize ver. Ahzap suresi bize sadece Resulullah'ın ailesini anlatmıyordu. Medine'de kurulmuş toplumsal bir ailenin sosyo kültürel yapılanmasını anlatıyordu. Bize bir ders veriyordu. Böyle bir topluma gidişin yolu şahsiyetli kişilikler yetiştirmekten geçiyor. Medeniyet kurmanın yolu medeni insan yetiştirmekten geçer. Allah resulu bize bu güzel örnekliği bırakmıştı.

Dün El-Cezire'de seyrettim. Direnişçiler, devrimin ikinci etabını ilan ettiler. Artık Suriye'de temel sorun kurtarılan bölgelerde ki sosyal sorunlara yoğunlaşmaktır. Tarihçiler Mute'yi ikinci hicret olarak görüyor. Birince hicret hicazın fethi oldu. Mute ise Diyari Şam'ın kapısını açtı. Rabbim bu tarihi gerçeği bir kez daha bu ümmete göstersin.

7-Oryantalistler ve bir hatıram

Malatya'da lise son sınıfta idim. Ablam merkez köylerinden birisinde'Yazıhan' ilk öğretmenlik görevini yapıyordu. Tesettüre karar vermişti. Ona çok sevinmiştim. Hafta sonları eve geliyordu. Bir hafta sonu geldiğinde morali çok bozuktu. Bana dedi ki, Yalçın ben tesettürden vazgeçiyorum. Heyecan ve korku ile; neden abla dedim? Ya Muhammed(ass) gelini ile evlenmiş. Okul müdürü sosyalist bir kişi bunu ona anlatmış. Dedim abla sen o insanın (Resulullah'ın) böyle bir şey yapacağına nasıl inanırsın? Ve ona yukarda sıraladığım ayetleri okuyup olayı anlattım. Bir sefer Resulullah evli birisiyle evlenmemiş. Evlendiği hanım gelini değil. Çünkü Hz. Zeyd onun oğlu değildi. Evlatlığı idi. Ve Allah(cc) bununla bir cahiliye adetini kaldırmayı hedefliyordu. Çok sevindi. Ve tesettürüne yeniden döndü. Zaten pratik olarak vazgeçmemişti. Nice insan bu olayın çarptırılmasıyla kandırılmış.

Batılı, şarkiyatçılar-oryantalistler- bu olayı ağızlarına dolandırıp Resulullah'a birçok iftiralar atmışlar. Ancak içlerinde adil olanlarda olmuştur. Aslında adil olsaydılar, iftira atmazlardı. Çünkü bu evliliğin teşvik edeni bizzat Resulullahtır. Hz. Zeynep onun halasının kızıdır. İsterse baştan kendisi evlenir. Neden böyle bir s şey yapsın ki? Neyse konum Hz. Zeyd'i anlatmaktır. Bu konuda bir hayli kitaplar yazılmış. Hem türkçe ve hem de batı dillerinde. Sizler bu konuda onlara başvurun. Hz. Zeyd(ra) bize parlak bir yol bırakmış.

8-Hz.Zeyd'in mirası

Hz.Zeyd'in iki mirası vardı. Biri kendisinin canlı hayatı diğeri oğlu Usam(ra). Resulullah'ın son komutanı. Hz.Ebubekr'in atının yularını taşımaktan şeref duyduğu güzel insan. İnşaallah onun hayatını ilerde anlatırım. Şimdi sizleri bir salih amele davet ediyorum kardeşler. Bunun adı, ya Zeyd olmak veya Zeydleri yetiştirmenin ahdini yapmaktır. Var mısınız bu davete. Bizi fert fert, aile aile ve ümmet olarak medeniyete çıkaracak bu kervanda yer almak ister misiniz? Allahım beni bu diriliş kervanının bir diriliş işçisi kıl. Allahım çocuklarımı, torunlarımı bu yolun yolcusu kıl. Allahım yol arkadaşlarımı bu davanın davetçisi kıl. Allahım zillete düşmüş insanlığı zalim ve müfsidlerin pençesinden kurtaracak bu ahlaklı ve medeni kişiliği İslam ümmetine yeniden nasip et. Allahım bizi Avrupa’da, ümmeti bulunduğu her karış toprakta bu uyanışa koşma azmi, bilinci ve aşkı ile donat.

İşte bugünkü ihtiyacımız olan Zeyd'leri yetiştirmenin zamanı kardeşler. Ne mutlu bu duyarlığı duyup yerinde durmayan yiğitlere. Selam olsun onlara. Selam olsun onlara. Allah'a emanet olun.Dipnotlar:

1--El-Mesned El-Cami' Li-Ehadis El-Kütüb es-Sünne ve Müellefat Ashabiha El-Uhra Dr.Beşşar A'vvad Ma'ruf'ın başkanlığında, Es-Seyyid Ebu El-Meatı M. En-Nuri, Ahmeda Abdurrezzak I'yd, Eymen İbrahim Ez-Zamili, Mahmuud Muhammed Halil Beyrut, El-Kuveyt

2-Kur'an-ı Kerim Ahzab Suresi33/56

3-ags 33/37

4-Kur'an-ı Kerim96/1-2

5-Kur'an-ı Kerim74/1-3

6-Kur’an-ı Kerim49/13

7-Husnul-Muslim Resulullah'ın dualarından


Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat