Ramazan YAZÇİÇEK


ramazan-yazcicek-tevekkul-15806y.html Tevekkül
Tevekkül, Allah’a sonsuz güvenmek, O’nun takdirine rıza göstermek, işlerin idaresini mülkün gerçek sahibine havâle etmektir. Mütevekkil, All...
Din, Tecdid ve Reform Kavramları Üzerine Mülahazalar
Özet: Bu araştırmada, din, tecdid ve reform kavramları incelenmiştir. Din kavramının anlam çerçevesi çizilmeye çalışılmış; ardından, ed-Din ...
Çoğulcu Okuma Biçimi ya da Okur’un Özgürlük Alanı
-Liberalizmin Aşındırdığı Müslüman Kimlik Bağlamında Bir Değerlendirme-Özet: Bu yazı, “Liberalizmin Aşındırdığı Müslüman Kimlik” yazısının1 ...
Kur'an'a Göre Çoğulculuk Realitesi Karşısında Siyaset ve Davranış Etiği
Bu yazının konusu, modern bir paradigma olarak çoğulculuğun kendini tanımlaması ve buna mukabil farklılıklara Kur’anî bakışın ne olduğuna da...
Yoldakiler
Tevhid akidesinin verdiği özgüvenle masalımsı dünyalarda yaşamak kolaydır. Önemli olan bunaltıcı problemlerin yaşandığı dönemlerde muvahhid ...
Tüketim ve Bilinç Üzerine Mülahazalar
Yoğaltım (tüketim), o anda vuku bulsa da esas itibariyle bir süreçle gelinen noktadır. Tüketim, tüketilenlerle ilgili algı ve bilgilerin zih...
Liberalizmin Aşındırdığı Müslüman Kimliği
Özet: Bu yazıda liberalizm kendi kavramsal zemininde tanımlanmış, yer aldığı sosyolojik serüven içerisinde anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışm...

Ana Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat