Kemal SONGÜR


kemal-songur-bir-guzel-musluman-mehmed-alagas-15961y.html Bir Güzel Müslüman: MEHMED ALAGAŞ
1986 yılında tanışmış idim, beni samimiyeti ile etkilemişti, kekeme olduğu için sözlerini özenle seçerek ifade ediyordu, muhataplarının nez...
Korona Günleri
Korona virüsü "bilinen ve örtülen" acı gerçeği açık etti... Yeryüzünde yaşanan zulümlere ve katliamlara karşı üç maymunu oynayan insanlığın ...
Vatan / Yurt / Toprak / Memleket ve Rejim
Vatan/memleket sevgisi üzerinden rejimi ve işleyişini içselleştirmek/sahiplenmek ne kadar batıl ise, rejimi ve işleyişini reddetmek üzerinde...
Bir Şehidin Ardından / Cengiz Songür
Şehadet; Rahman'ın sevdiği mü'min kullarına ikramıdır, razı olduğu ve razı edeceği müslim kullarına iltifatıdır.İnsanlık tarihi boyunca Rabb...
“Deistler-Deizm” Heva-Hevesi İlah Edinmektir
“Deistler-Deizm” Heva-Hevesi İlah EdinmektirDEİZM: Sorumsuz-sorgusuz-sınırsız-kuralsız-doyumsuz-hedonist bir hayatı resmeden, aklı-hevayı il...
Dünya kadınlar günü kutlu OLMASIN…
Dünya kadınlar günü kutlu OLMASIN…Kadın; maalesef insanlık tarihi kadar eski olan ve yanlış/batıl yüklemenin ve tanımlamanın mağduru olmuştu...
Lanetlenerek hatırlanan 28 Şubat 1997 süreci...
Öncelikle şunu belirtelim ki; gayrıislami bir rejimden-işleyişten İslami/insani adalet beklemek suyun + 10 derecede donmasını ya da kaynamas...
Mutlak Şehid Olan Rabbimizin Şahid Kulları Olmak
Şahid-şehid: Kur’an’da türevleriyle birlikte yüz elli kadar yerde geçmektedir. Bu türevlerden en çok kullanılan ‘şehid’ (çoğulu=şüheda), ‘şa...
Atı Alan Üsküdar’ı Geçer-Geçti İken…
Gelinen noktada maalesef ümmetin çoğunluğunun zihinsel kodları, vahyin üzerine kaba-kara örtülerle örtülmüş rivayet sultacılığı, mezhepci, k...
Ehemmi Mühimme Tercih Etmek
Ehemmi mühimme tercih etmek (ki hayatın tümü için geçerlidir).Ya da bunu hem yapmamak hem de yapanlara çemkirmek. (darbe-işgal girişimi bu t...
Mezhebi Fanatizm
ÜMMETİN ÇIKMAZI VE PÜSKÜLLÜ BELASI.., EMPERYALİSTLERİN KAŞIDIĞI VE TETİKLEDİĞİ.., MÜSLÜMANLARIN KENDİ ELLERİYLE AYAKLARINA SIKTIĞI.., MEZHEP...
Ümmet Bilinci
Ümmet Bilinci      Kavramların/kelimelerin hem hayata hem de akıbete dönük işlevleri tartışılmaz. Hayat veren ve akıbetlerin hayır olmasına ...
Başka Hasım Bulamadınız mı?
BU COĞRAFYADA HASIM EDİNECEK VE DEŞARJ(!) OLACAK BAŞKA MUHATAB(LAR) MI BULAMADINIZ!Sosyal Paylaşım sitelerinde şöyle bir gezinti yapıldığınd...
Dünyevileşmek, Dünyaya Sırt Dönmek Ya Da “Dünya Ahiretin Tarlasıdır Demek”
    Aklını yitirmeyen, düşünebilen, insan olduğunun farkında olan her insan şu üç soruyu zihninde diri tutmak zorundadır-yükümlüdür. (Yunus ...
"Gasb Terimi" Allah’ın hakkı gasb edilir mi?
  ALLAH'IN HAKİMİYETİNE ENGEL OLUNABİLİR Mİ? Gibi soruların cevabı, elbette olamaz-güç yetirilemez olacaktır, çünkü, mülk O'nundur ve O her ...
Müslüman’ın Siyaset Tasavvuru
    Siyaset: İnsanı yönetme/yönlendirme'sanatı'dır. İnsan sosyal bir varlıktır ve bu soyalitesini yaşayabilmesi için ihtiyaç duyacağı çeşitl...
"Darbe Girişimi" Yaygaralar ve Gerçekler..
"Darbe Girişimi" Yaygaralar ve Gerçekler..    Lağnetullahi alezzalimin/Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun.   Gerçekler: Darbeyi ve dah...
Alçak Darbe Girişimi Engellendi
    15 temmuz 2016 akşamı baş vampir ABD'nin ve küresel alçaklar güruhunun yönlendirmesiyle Fetocuların, darbe sever kemalistlerin, ulusalcı...
Siyonist Çete İle Mutabakata! Varmak
   İnsanlığın başbelası sömürgecibaşı İngiltere'nin yardımıyla Filistin topraklarını 1917'de işgale başlayan ve ikinci dünya savaşı sonrası ...
Şehr-u Ramazan
Ramazan; Vahyin isimlendirmesi ve ay takviminin dokuzuncusudur.                                 Ramazan; yağmur demektir, yeryüzünü tozdan t...
Laiklik Tartışmalarına Dair
 Laikliğin tarihsel, felsefi, kavramsal ve de -jakoben ya da ılımlı- güncel tanımları üzerine çok şeyler söylenmiştir/söylenmektedir. Lakin,...
Sol'a Meyleden'Müslümanlar'
  Kiliseye kurban edilen Allah’ın kulu ve resulü olan Hz. İsa’nın manevi şahsiyeti, öğretisi/mesajı tersyüz edilerek, tahrif edilerek kurgul...
"Ne Modernist Ne Gelenekçi" Sadece Müslüman
    "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın" (4/36) "Şüphesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür" (Lokman 31/13)Şirk; Allah'...
200 Aydın! Bildirisi
 Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nin çağrısıyla entellektüeller "Suriye'de Savaşa Hayır" başlıklı bir bildiri yayınlandı.      Change.org...
İlk İnen Ayetler Işığında Müslüman'ın Yol Haritası
İLK İNEN AYETLER IŞIĞINDA MÜSLÜMANIN YOL HARİTASI    Kur'an'ın yaklaşık üçte ikisi Mekki ve üçte biri de Medeni ayetlerden oluşmaktadır. Mek...
Bahattin Hamarat ağabeye RAHMET duasıyla
  "O, hanginizin daha güzel amelde-işde bulunacağını denemek (ortaya çıkarmak) için ölümü ve hayatı yarattı. O Aziz'dir (üstün ve güçlü olan...
Vahyin Gölgesinde Peygamber Tasavvuru
Vahyin anlattığı rasuller ve son nebi:     Bu konunun doğru anlaşılması, kavranılması hayati öneme sahiptir. Resuller/Nebiler vahyin canlı ö...
Paris Saldırısı:"Bayım, yardım edin! hamileyim…"
    Modernizmin/sekülerizmin başkenti Paris'te 13/11/2015 tarihinde hava karardıktan sonra gerçekleştirilen eylemde 129 kişi öldü. Yedi nokt...
"Hayatı mağaralarından okuyanlar ve değerlerini satıyorlar"üzerinden seçimler
Bu coğrafyada tanzimat (1839) ile temelleri atılan batılılaşma, jöntürkler ile neşvünema bulan mankurtlaşma(1866), ittihat ve terakki (1889)...
RİSALET/NÜBÜVVET VE İNSANLIĞIN SERÜVENİ
Bu konunun doğru anlaşılması, kavranılması hayati öneme sahiptir. Bu hayatiliğin farkında olanlar, bu farkındalığa göre hayatı kuşananlar dü...
DERNEKLER/VAKIFLAR"OLGUSU" ÜZERİNE DEĞİNİLER
Ümmetin hal-i pürmelali ortada iken böylesi bir konuyu tartışmak ne kadar anlamlıdır bilemiyorum ama, maalesef ihtiyaca mebni olduğu kanaati...
Kur'an, Hayatı ve İnsanı/Toplumu İnşa Eder
Kur’an: Okumanın tüm olumlu anlamlarıyla daima okunan demektir.   Vahy, en geniş, en kuşatıcı anlamda, Allah’ın genel olarak bütün alemlere,...
Gazze İzlenimleri
Kurban Bayramı'nda ziyaret ettiğimiz Gazze'e dair izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbimin lütfuyla sekiz günlük ziyaret gerçekl...
Hacc-ı Ekber Günü
   "Hacc-ı Ekber (büyük hac) günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir ilandır ki Allah da, Resulü de müşriklerden uzaktır."(Tevbe 3)    Ha...
"Cahiliye" bütün zamanlarda"Hakikate karşı tutum alışın adıdır"
Kavramlar düşüncenin ve hayatı okuma biçiminin yapı taşlarıdır, varlığa, eşyaya, hayata, insan ilişkilerine/siyasete dair bir anlam dünyası ...
‘’Kürtlere yönelik çözüm" “Sorun” ‘dan vazgeçmektir
Sorun ilahi hitabı göz ardı etmektir ve ilahi hitaba/kitaba dönülünceye kadar sorunlar devam edecektir.    Yaratılmış her şey O'nun ayetidir...
İtidal-Denge ve Adalet
 İtidal: “adl”  kökünden masdar olup klasik sözlüklerde “iki aşırı tutum ve davranış arasındaki orta hal” şeklinde tanımlanır. Ayrıca  “adal...
Mursi'ler idama götürülürken...
    Yedi bin Müslümanın katline neden olan kanlı Sisi darbesinin noterliğini icra eden Mısır cunta mahkemesi, Hamas’a istihbarat toplamak ve...
Farkın Farkındalığı Yada Ümmetin İntiharı
Kur'an'ın belirlediği ve zorunlu kıldığı iman umdelerinin mü'mini olan (Bakara 2/177), helal ve haramların belirlenmesinde hükme dair refera...
“Muhafazakarlık" ve Müslüman Kimliği
Muhafazakârlık: Geleneksel sosyal değerlerin-olguların muhafaza edilmesini talep eden/hedefleyen politik-sosyal felsefe ve hayatı okuma biçi...
Veli(leri)'mize Sadakat Gösterelim
Veli kelimesi ve türevleri: Sözlükte; arada bir şey bulunmadan bitişiklik, yan yana olma ve yaklaşma manasına gelir. Bu anlamdan hareketle ‘...
Çok yüzlü'Batı'cılar ve küstah'Charlie Hebdo'cular..
Paris'teki İslam düşmanı mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıda 12 kişi ve hemen sonrasında market saldırısında da dört yahudi öld...
Evlilik/Sevgi ve Merhamet"ayeti"
Mü'min ve mü'mine'nin gerçekleştireceği evlilik ve ondan neşet eden aile İslam toplumunun nüvesidir, islamın hakim olduğu bir mekandır, yani...
"Vahdet" Bir Ütopya mı?
Ütopya: Gerçekleştirilmesi imkansız tasarı veya düşünce demektir.Vahdet: Tevhid kelimesiyle aynı köktendir, tevhid birlemek, vahdet de birle...
Medeni(!) Batı ve"Bedevi" IŞİD
Sözcük bakımından "Medeni" kelimesi, "bedevi" kelimesinin zıddı olan bir sözcüktür. Bedevi, çölde veya kırda çadır hayatı yaşayan göçebe hay...
Ad Kavmi ve Hud (a.s)
Hz. Hud (a.s) ve Ad Kavmi konusuna geçmeden önce, Kur'an'ın kıssaları anlatış nedenlerini, kıssaları nasıl okumamız ve günümüze taşımamız ge...
"Davet" Yaşayarak Yansıtmaktır.
Davet: Allah'ın vaaz ettiği dine/yola çağırmak, nida etmek, sevketmektir. Kur'anda İslam'a davet emri, üd'u-enzir-belliğ gibi kelimelerle be...
Gazze ve "Ümmet"
Gazze; yeryüzünün kişi başına en az toprak parçasının düştüğü, sınırlarının "vahşi hayvanlara rahmet okutacak" vahşi mahlukların yaşadığı ve...
Kaza-Kader ve İrade/Meşiet
Vahyin inşa ettiği kavramların 'doğru' anlaşılması, hayata taşınması ve ihata ettiği anlam sahasının dinamik kılınması ancak vahiy bütünlüğü...
Ümmetin çıkmazı: "Mezhebçilik"
Mezheb: sözlük anlamı olarak; gitmek, izlemek, gidilen ve takip edilen yol demektir. Terim olarak ise; kanaat, görüş, inanç, doktrin, düşüns...
Mavi Marmara Seferi ve İsrail Katliamı
Müslüman zihninde Filistin neyi ifade ediyor:     Filistin: Nice Rasullere ev sahipliği yapmış ve Kabe'den önce ilk kıblemiz olan, etrafının...
Soma Faciası ve Acı Gerçekler
Soma'da yaşananlar üzerine çok şey yazıldı/söylendi."Her yaşanan olay" aynı zamanda yaşananları tasvir edenler için bir turnusol işlevi de g...
Sisi'ler işini yapmakta! ya Müslümanlar?
'Kanlı Çarşamba' olarak tarihteki kanlı yerini alan 2800 müslümanın katledildiği ve binlercesinin yaralandığı14 Ağustos 2013 günü yaşanan ol...
İhtilaf ahlakı
Ahlak: Sözlükte huylar-seciyeler, insanın manevi yapısını ve dolayısıyla eylemlerini belirleyen/yönlendiren özelliklerdir.  Ahlak: Hukuk fel...
Kur'an'ın Gölgesinde Hayatı Okumak
Din nasihattir, Müslümanlar karşılıklı nasihatleşerek şahsiyetlerini, hayatı ve toplumu inşa edebilmenin cehdi içinde olanlardır, tanış olma...
Vahyin Gölgesinde Ebeveyn-Evlat İlişkisine Yönelik Tasavvurumuz
Yaratılış gerçeğini-gayesini göz ardı eden seküler/profan zihinlerin müstağni yaklaştıkları gibi insan yeryüzünde tesadüflerin, kendiliğinde...
Vahyin tanımladığı din’e teslim olmak
Din: sözlük anlamı olarak seçilen, izlenilen, tutulan, gidilen, kısaca takip edilen yol demektir. Egemenlik, üstünlük, otorite, zorlamak, it...
Mucize/Ayet
Mucize: güç yetirilmeyen/gücü yetmemek, aciz kalmak manalarına gelen ‘acz’ kelimesinden türetilmiştir. ‘İ’caz’, aciz bırakma, kudretsiz kılm...
İhvan'ın Mücadelesi "Demokrasiye" İndirgenebilir mi?
Son zamanlarda İhvan'a ve Mısır'daki gelişmelere nasıl bakmalıyız üzerinden tartışmaların yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu tartışmaların odak...
İhvan'a yapılan darbe ne anlatıyor?
Temmuz ayının başında Mısır'da gerçekleştirilen darbenin gerekçesinin/amacının özelde İhvan'a genelde bölgedeki islami gelişmelere yönelik o...

Ana Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat