İnsan dergisi internet sitesi test yayınına başladı


İnsan dergisi internet sitesi test yayınına başladı

A+ | Normal | A-

Son güncelleme: 21 Kasım 2013 Perşembe 15:51


İzmir'de faaliyet gösteren İnsan Dergisi yayınları, internet sitesi yayın hayatına merhaba demeye hazırlanıyor.

Küre Medya / Haber Merkezi
Yazar Mehmed ALAGAŞ'ın kitaplarının baskısını yapan İnsan Dergisi Yayınları http://www.insandergisi.com/ adresinde yayın yapmaya başladı.

Mehmed ALAGAŞ'ın kitaplarınında temin imkanı sağlayan site "Kur'an", "Ayetleri Anlamak", "Kitaplar" ve "Kitap Temini" bölümlerinden oluşmakta. Test aşamasında yayına başlayan sitede yazar Alagaş güncel meseleler ve çeşitli konular hakkında makaleler de kaleme alacak. Sitenin tasarımı ise http://www.artiweb.org/ tarafından hazırlandı.

Mehmed ALAGAŞ'ın "Siteden "merhaba" derken" adlı ilk yazısını ilginize sunarak, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz.

SİTEDEN "MERHABA" DERKEN

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azam'ın Rabbi noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd alemlerin Rabbine aittir. Allah'ım, rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı taleb ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyoruz.

Ya Rabbel alemin,
affetmediğin hiçbir günahımızı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımızı bırakma! Her günahımızı bağışlamanı, her kederimizi gidermeni, rızana uyan her duamızı görmeni diliyoruz. Hangi amelden hoşnut isen onu bize lutfunla ver ve rahmetinle kolaylaştır ey Rahman ve Rahim olan, bizlere lutfuyla rahmet eden Rabbimiz.

Allah'ım,
bizi kendimiz için, bizi birbirimiz için, bizi insanlar için bir fitne konusu kılma. Bizleri sapıtmayıp saptırmayan, hidayete ermiş, hidayet rehberleri olmamızı nasib et.

Ya Rabbi,
anlayışımız kıt, amelimiz az, günahlarımız çok da olsa, ihtiyaçlarımızı Senin kapına indiriyoruz. Rahmetine muhtacız Ya Rahman, halimizi arzediyoruz...
...........................

Selamunaleyküm kardeşler, merhaba arkadaşlar..

Bana yoğun gelen çalışmalarıma rağmen günümüz gerçekliğini benden daha yakından takip eden kardeşlerimin teşviği ile bugün için faydalı, yarın için gerekli gördüğümüz bir site çalışmasına başlamış bulunuyoruz. Yaşımı, yaşam yorgunluğumu ve kendime özel çalışmalarımı dikkate aldığım zaman birkaç kardeşimle yürütmek zorunda kaldığım bu çalışmanın içinde nasıl bir tempoyla-ne kadar kalabileceğimi bilmiyorum. Bununla beraber kendime göre haklı nedenlerle uzun yıllardır görüşme fırsatı bulamadığım, mektuplarını cevaplayamadığım kardeşlerimizle internet ortamında da olsa belli bir süre biraraya gelmek, canlı diyebileceğimiz bir iletişim kurmak ve bazı ciddi sorunlarımızı görüşmek umarım ki hayırlara vesile olacaktır.

Tabi ki bu görüşmelerin ve bu sitenin hayırlı olması,

hayrın ta kendisi olarak gördüğümüz Kur'an-ı Kerim'in bu sitede ilk ve son söz sahibi olmasına bağlıdır. İlk ve son söz arasındaki bizim konuşmalarımızın değerini ise yine Kur'an-ı Kerim'e olan saygımız ve sadakatimiz belirleyecektir. Rahman olan Rabbimizin lutfundan diliyor ve dileniyoruz ki, bu site ziyaretçilerin çokluğu ile değil Kur'an-ı Kerim'i esas alan çalışmalarıyla ön plana çıksın. Ziyaretçileri çok az olsa da bu site hakkında "Kur'an ayetlerinin çok ciddi bir şekilde araştırılıp-değerlendirildiği bir sitedir" denilsin. Kalbimizdeki bu amaca şahit olan, gaybı ve hayrı hakkıyle bilen şanı yüce Rabbimizden bu site çalışmasını bizler ve kardeşlerimiz için hayırlı kılmasını ve hoşnut olacağı amelleri bizlere lutfedip, rahmetiyle kolaylaştırmasını diliyoruz.

Önemle ve öncelikle Rabbi dikkate alan müslümanlar olarak samimi bir şekilde hakkı söylemek ve İlahi doğruları paylaşmak niyetinde olmamıza rağmen site denilen bu ortamda bunu ne kadar gerçekleştirebileceğimizi bilmiyoruz. Elbetteki bazı hayırlı amaçların gerçekleşebilmesi bizlerdeki niyet ve samimiyetle ilgili olduğu kadar katılım gösteren insanların da niyet ve samimiyetlerine bağlıdır. Bu konuyla ilgili olarak kardeşlerimize ilk tavsiyemiz, kime ait olursa olsun bir düşünceyi veya fikri okurken öncelikle tenkid etmek için değil anlamak için okuyup-düşünmeleridir. Zaten sağlıklı bir tenkid veya eleştiri yapabilmek de öncelikle anlamayı gerekli kılar. Bizler özel kapsamını sınırlı tutmak, özellikle öncü ve örnek müslümanları öncelemek istediğimiz bu site çalışmasında hakkı anlayan ve anlamak isteyen kardeşlerimizi muhatap alarak çok önemli meseleleri dahi belli bir sakinlik ve ciddiyet içinde değerlendirirken, sizler de aynı sakinlik ve ciddiyet içinde tefekkür ediniz.

Öncelikle şu gerçeği biliniz ki,

müteşabih (aynı konudaki benzer) ayetler de dahil olmak üzere birçok doğru görüşün genel kapsamının dışında kalan istisnalar vardır. Gündeme getirilen bir görüşte kastedilen genel bir doğru varsa, bu doğruyu dikkate almadan istisnalara değinmek ve istisnalar üzerinden görüşü eleştirmeye kalkışmak hiç kimse için faydalı ve hayırlı bir yaklaşım olmayacaktır. Bizler Kur'an-ı Kerim'deki "İnsanlardan kimi hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır-durur. (Bu tartışmayı) Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırmak amacıyla (gerçeklerin özüne uzanamadan) yanını eğip bükerek (yapar). Dünyada onun için rezillik-aşağılanma vardır, kıyamet günü ise ona yakıcı azabı taddıracağız. (22-Hacc 8.9)" buyruğunu esas alarak gündeme getirilen doğrunun özüne uzanmadan kenarından eğip bükmeye çalışanları, ilme ve Kitab'a dayanmadan kendilerince eleştiri getirenleri dikkate almayacağımızı peşinen söylemek isteriz.

Gündeme getirdiğimiz doğrunun koskoca gövdesini görmemezlikten gelerek kendilerine göre ince gördükleri bir dalı eğip-bükmeye çalışanlara, kullandıkları uslup bir nezaket timsali de olsa prim verilmeyecek mesaj ve yorumları gündeme getirilmeyecektir. Gönderdikleri böylesi mesaj ve yorumların yayınlanmamasını haksızlık olarak algılayanlar, bu mesajlarını ve ilave eleştirilerini istedikleri sitede yayınlayabilirler. Bunun yanısıra haklı veya haksız bir kızgınlık nedeniyle hakaret içeren yorumları bile Kur'an-ı Kerim'e dayalı doğru bir görüş ve yerinde bir eleştiri varsa, hakaret ifadelerini noktalamalarla geçip bu doğru görüş ve eleştirileri önemseyerek yayınlayacağımızı bildirmek isteriz. Yeter ki bu eleştiriler, doğru yol rehberimiz ve hak ölçümüz olan Kur'an-ı Kerim'e dayalı eleştiriler olsun.

Son kitab çalışmasında da belirttiğimiz gibi bazı çevreler "İstikbal göklerdedir" deseler de hiç kuşkunuz olmasın ki "İstikbal Kur'an'dadır". Yeni bir peygamberin gelmeyeceği-gönderilmeyeceği böyle bir dönemde müslümanlar olarak muhtaç olduğumuz elzem hakikatler Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen hakikatler olduğu gibi; İlahi davetin hak ve çok ciddi bir davet olduğunu günümüzdeki en batıl dindarından, en koyu ateistine kadar bütün bir insanlığa gösterecek olan ayetler de bu yüce Kitab'ımızın tertemiz sayfalarında yer alan ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim sadece edebi yönden değil, kıyamet öncesi dönemde tecelli edecek olan ayetleri itibariyle de mucizevi bir Kitab'dır. İnanan veya inanmayan bütün dünya insanlarının dikkatini Kur'an-ı Kerim'e çevirecek ve Kur'an-ı Kerim'i dünya gündeminin baş köşesine getirecek olan bu ayetler, İlahi Kitab'tan gafil dünya insanlarının farkındalığı için çok önemli gerçekleri içeren ayetler olacaktır.

Burada biz müslümanlar için önemli olan,

Tevhide dayalı kulluğumuzu tavizlerden uzak temiz bir düzlemde yaşarken, yakın zamanda tecelli etmesi beklenen bu ayet ve alametleri, tecelli etmeden önce Kur'an'da görmek, Kur'an'da görebilmek ve öncü mü'minler olarak bu gelişmelere hazırlıklı olabilmektir. Çünkü hak ayetler tecelli ettiği zaman, bu ayetleri hakka göre yorumlamak ve bu ayetlerdeki İlahi mesajı, İlahi murada uygun olarak insanlara ulaştırmak gerçekten çok önemlidir. Mesela 1974 yılında Reşad Halife tarafından tesbit edilen 19 mucizesi, Kur'an-ı Kerim'e göre büyük ve önemli bir ayet olmasına rağmen İlahi murada uygun olarak gündeme getirilmeyişi ve ilk günden bu yana korunmuş olan Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğünden uzak tevillere maruz bırakılması, şanı yüce Rabbimizin lutfuyla ibret almamız ve müslümanlar olarak kesinlikle tekrarlamamamız gereken bir hatadır.

Böyle bir hataya düşmemek için özellikle Kur'an araştırmalarında bulunan ve Rabbimizin izniyle bazı ayetlerin hak anlamına vakıf olan müslümanların, anladıkları bu hakkı çelişkisiz bir Kitab olan Kur'an bütünlüğünde değerlendirmeleri ve bu ayetlerin hak anlamını öncelikle kendi nefislerinde yaşamaya çalışmaları gerekir. Çünkü ahiret korkusu olan müslümanlar için insanların henüz görmedikleri bir ayeti görmek değil, bu ayeti iman ve ihlas ile yaşamak önemlidir. Diğer insanların bilmediklerini bilme, görmediklerini görme sevdasıyla sadece ilmi araştırmalara yönelenler ve kendilerini kurtaracak yegane şey olan iman ve salih ameli unutanlar, her an karşılaşabilecekleri ve hak veçhesini anlayamayacakları veya batıla yorumlayacakları bir başka ayet ile yoldan çıkabilecek ve (diğer insanların görmedikleri ayeti gören fakat nefsine uyan) Samiri durumuna düşebilecek insanlardır. Ahir zamandaki ismi Deccal olan bu Samiriler, insanlara gösterecekleri sıradışı olaylarla kendileri saptıkları gibi, ne yazık ki geniş halk kitlelerini de saptırabileceklerdir.

Rabbimizin lutfuyla sahip olduğumuz Kur'an-ı Kerim, ayetleri ile bizleri şaşırtacak ve hayrete düşürecek bir yüceliğe ve anlam derinliğine sahip bir Kitab'dır. Önemli olan bu muazzam ve muhteşem Kitab'a, onun yüceliğine uygun bir saygınlık içinde yaklaşmak, ayetleri gereği gibi takdir ederek düşünmek ve anlamaya çalışmaktır. Kur'an-ı Kerim'i dikkate alarak kıyamete ve kıyametin yakın olduğuna iman eden öncü ve örnek müslümanların, bu yüce Kitab'a yeterli bir idrak ve ciddiyetle yönelmeleri ve kıyamet öncesi bazı ayetler tecelli etmeden önce, bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'de görerek ön hazırlığını yapmaları gerçekten çok önemlidir. Zaten ilerlemiş yaşımızda bunları sizlerle paylaşmamızın ve bu ayetler tecelli etmeden önce Kur'an-ı Kerim'de görmenizi istememizin en önemli nedeni, ayetler tecelli ettiği zaman bu ayetlerin hak bir sözcüsü yani bu ayetleri hakka göre yorumlayan birer şahit olmanız içindir.

İşte bu nedenledir ki "Ayetleri anlamak" bölümünde gündeme alacağımız ayetler, tevhide dayalı kulluğumuzu yaşarken bizlere içinde bulunduğumuz konumda ne yapıp-ne yapmayacağımızı beyan eden ayet-i kerimeler olabileceği gibi, kıyamet öncesi dönemde tecelli edecek ve Kur'an-ı Kerim'den gafil dünya insanlarının farkındalığı için önemli gerçekleri içeren böylesi ayetler de olabilecektir. Genel düzlemde müslümanların kulluk veya hareket fıkhıyla ilgili olmayan bu ayetler üzerinde araştırmalarda bulunmak, elbetteki müslümanların geneline yansıyan bir çalışma veya sorumluluk değildir. Bunu bildiğimiz için bu meselelerde ehil olmayanlarla faydasız tartışmalara hiç girmeyecek, bu önemli ayetleri meseleye gereken ciddiyeti gösteren ehil, öncü ve örnek kardeşlerimizle (Rabbimizin dilediği kadar) paylaşmaya gayret edeceğiz.

Genel Kur'an anlayışıyla 25-30 yıldır tashih ettiğimiz türkçe mealin de yer aldığı "Kur'an" bölümü, bu sitede oldukça önemsediğimiz bir bölümdür. Bu sitenin gelip-geçici ziyaretçilerinden değil, bu site ailesinden olmak isteyen kardeşlerimizin öncelikle bu bölüme girmelerini ve günde en az yirmi ayeti metninden dinlerken, mealden dikkatle takip edip, tefekkür etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Mehmed abinizin severek, sevinerek ve Allah'a hamdederek yaptığı Rahman'ı dinlemek ve O'nun sözlerini tefekkür etmek ameli, hiç kuşkumuz yoktur ki aynı aileye dahil olan siz kardeşlerimiz için de hayır ve rahmetlere vesile bir amel olacaktır.

Kitablar bölümü ise yayınladığımız kitablar ve gündeme getirdiğimiz görüşlerle ilgili bir bölümdür. Uzun yıllar önce yayınlamış olduğumuz bütün kitapların ilk gün tazeliği ile güncelliğini koruyor olması, Allah'a hamdolsun ki bütün kitablarda önemle ve öncelikle evrensel olan Kur'an-ı Kerim'in esas alınmasından kaynaklanmaktadır. Kitablar bölümünde her kitaba ayrı yer vererek, bu kitablardaki önemli gerçekleri tekrar değerlendirmek, müslümanlarla paylaşmak ve yazılanlarla ilgili muhtemel soruları bizlere yöneltmek isteyen kardeşlerimize böyle bir imkan sağlamış oluyoruz. Şimdiye kadar bizlere devamlı gönderilen ve ayrı ayrı cevaplamaya fırsat bulamadığımız önemli soruları, inşaallah bu bölümde cevaplama imkanı bulmuş olacağız.

Bazı bölgelerdeki birçok kardeşimizin bilgisayarı olmadığını veya internette girmediğini biliyor ve bunu gerekli de görmüyoruz. Burada önemli olan husus o bölgelerdeki birkaç kardeşimizin bu iletişimi sağlaması ve paylaşılmasında hayır gördükleri mesajları bulundukları bölgedeki kardeşleriyle paylaşmaları ve bu kardeşlerimizin ciddi soru veya yorumlarını bizlere yansıtmalarıdır. Kendilerine göre haklı veya makul nedenlerle isimlerinin yayınlanmasını istemeyen kardeşlerimiz ise farklı bir isim kullanmaya gerek duymadan soru veya yorumlarının başına "Abdullah" yazarlarsa, bu kardeşlerimizin iletileri "Abdullah" ismiyle verilebilecektir.

Bu işin tabiatı itibariyle tam anlamıyla yeterli bir hazırlık yapmadan yayına girmemizi makul karşılamanızı istiyor, birkaç ay süreceği öngörülen bu test döneminde siteyle ilgili olarak karşılaştığınız sorun ve aksaklıkları kardeşlerimize bildirmenizi istirham ediyoruz. Başlangıç için şimdilik bu kadar derken, hayrın yegane sahibi olan Rabbimizden tekrar tekrar hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Merhaba kardeşler,

Rabbimizin çok değer verdiği müslümanlar merhaba..

Mehmed ALAGAŞ 


Küre Medya

Yukarı DönEtiketler:

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Kategoriye Ait Diğer HaberlerAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat