Hamas'ın Yeni Siyaset Belgesi'nin Analizi


Hamas'ın Yeni Siyaset Belgesi'nin Analizi

A+ | Normal | A-

Son güncelleme: 03 Mayıs 2017 Çarşamba 17:01


Hamas'ın Yeni Siyaset Belgesi (El Vesikatü's Siyasiye) açıklandı. Denizden nehre, Filistin'in bir karış toprağından ne Filistinli vazgeçer, ne de İslam Ümmeti... Filistin cephesi bir Ümmet cephesidir... Filistin, İslam Ümmeti'nin kurtuluş eksenidir.

Küre Medya / Haber Merkezi

Filistin İslâmi Direniş Örgütü Hamas yeni siyaset belgesini Katar'ın başkenti Doha'da bir basın toplantısıyla açıkladı. Siyaset belgesinin hazırlanmasının 4 yıl öncesine dayandığını ve 2 yıl yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, belgenin Hamas'ın tüm liderlerinin, içerideki ve dışarıdaki kurumlarının ortak görüşünü yansıttığını ifade etti. Hamas lideri Meşal, bu belgenin Hamas'ın düşüncesini ve siyasetini anlamak isteyenlerin başvuru kitabı olacağına dikkat çekti. 42 maddeden oluşan belgenin dayandığı temel düşünceye açıklık getiren Meşal, belgenin Hamas hareketinin "yeniliklere açık olduğunun kanıtı olduğunu" aktardı.

Hamas'ın Yeni Siyaset Belgesi (El Vesikatü's Siyasiye) açıklandı, Özetlenmiş metin:

1- "Hamas siyonist proje ile mücadele ve Filistin'in kurtuluşu hedefine dayalı Filistin Ulusal Özgürlük ve İslami Direniş hareketidir."
2- "Filistin vatanı denizden nehire parçalanmaz bir bütündür."
3- "Filistin tüm müslümanların kalbinde yer tutan, mukaddes bir Arab-İslam toprağıdır."
4- "Filistin halkı içeride ve dışarıdaki tüm politik, kültürel ve dini bileşenleriyle tek bir halktır."
5- "Filistin, mukaddes toprakları ve Mescid-i Aksa ile tüm ümmetin kalbinde önemli bir yer tutmaktadır."
6- "Kudüs; dini, tarihi, medeni durumu itibariyle dini, insani Arab yönüyle Filistin'in başkentidir."
7- "Siyonist proje, başkalarının haklarını çiğneyen, Filistin halkına düşman olan ırkçı, mütecaviz ve yayılmacı bir projedir."
8- "İsrail varlığı, mütecaviz siyonist projenin bir aracıdır."
9- "Bu siyonist proje sadece Filistin halkına değil, aynı zamanda bütün İslam ümmetine düşmandır ve tehdit olmayı sürdürmektedir."
10- "Siyonist proje İslam Ümmeti'nin güvenliğine, çıkarlarına ve birliğine yönelik gerçek bir tehdittir."
11- "Siyonist proje bütün insanlığa, insanlığın esenliğine ve istikrarına, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir."
12- "Siyonist proje ile mücadele, dinlerinden dolayı yahudilerle mücadele demek değildir."
13- "Hamas'ı mücadelesi birileri yahudi olduğu için değil; Filistin'i işgal edenler oldukları içindir."
14- "Hamas, siyonist yapının meşruiyetini tanımamaktadır."
15- "Hamas, denizden nehire bütün Filistin'i özgürleştirme hedefinin dışında hiç bir başka seçeneği kabul etmemektedir."
16- "Hamas 1967 sınırlarında Kudüs başkentli bağımsız bir Filistin devletini kabul etmektedir, bu İsrail'i tanımak anlamında değildir."
17- "Filistin'in özgürlüğü için cihad ve direniş meşru bir haktır; cihad ve direniş bütün Filistinlilerin ve ümmetin görevi ve onurudur."
18- "Filistin'in özgürlüğü özelde Filistin halkının, genelde ise tüm İslam ümmetinin bir görevidir. Aynı zamanda bütün insanlığın görevidir"
19- "Bütün araç ve yöntemlerle işgale karşı direniş meşru bir hak, Filistin halkının haklarını elde etmesi için stratejik bir tercihtir."
20- Bütün Filistin topraklarında Başkenti Kudüs olan tam egemen devletten başka bir alternatif yoktur."
21- "Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin halkının bütün unsurlarını kapsayan, içeride ve dışarıda bütün Filistinliler için çatıdır."
22- "Filistin davası bütün Arapların ve İslam Ümmeti'nin merkezi bir davasıdır."
23- "Hamas, bütün unsurlarıyla İslam ümmetinin vahdetine inanır ve ümmetin birliğine zarar veren her şeyden kaçınmayı savunur."
24- "Hamas, Filistin halkına yardım eden bütün ülkelerle işbirliği yapmaya inanır ve başka ülkelerinin içişlerine karışmaz."
25- "Hamas, Filistin davasına destek olan devletlere, kurumlara, yapılara ve dünyanın özgürlerine minnettar ve müteşekkirdir."
26- "Hamas, her ne surette olursa olsun siyonist yapıya destek olanları da kınar."
27- "Hamas Arap ve İslam Ümmeti üzerinde her türlü sulta kurma girişimlerine, başka ülkelere ve halklar üzerindeki sultacılığa karşıdır."
28- "Hamas dünyadaki her tür, işgal, sömürgecilik ayrımcılık, zulüm ve zorbalığın karşısındadır."

Peki Hamas'ın Yeni Siyaset Belgesi Ne Anlama Geliyor?

Hamas hareketini bu karara iten temel etken, Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında yeni bir liderlik oluşturma projesidir. Hamas bu belgeyle, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti hedefi ile, BM'nin 1967 sonrası işgali tanımamasından istifade etmek istiyor. 1967 sınırlarında bir devlet ile, uluslararası siyasi arenada daha etkin ve daha merkezi bir rol üslenmek istiyor.

Hamas, belirtitği üzere, salt bir İslami direniş hareketi olmanın ötesinde bir ulusal kurtuluş hareketi önderliği tesis etmeye çalışıyor. El Fetih hareketinin FKÖ'deki tarihsel rolünü, bütün Filistin gruplarını çatısı altında toplayacak konumu üslenmek istiyor. Hamas bu yeni belge ile, İslami direnişin yanısıra, diğer yandan da bütün Filistinli grupları çatısı altına alan çoğulcu bir yapı planlıyor. Böylece, uluslararası ve bölgesel kuşatılmayı kırarak, seçeneklerini çoğaltmayı ve manevra alanını genişletmeyi planlıyor.

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum, yeni siyasi belgenin kendilerine dış dünya ile ilişki kurma şansı tanıyacağını belirtti: "Dünyaya mesajımız şu: Hamas radikal değil. Biz faydacı (pragmatik) ve uygar bir hareketiz. Yahudilerden nefret etmiyoruz. Sadece topraklarımızı işgal eden ve insanlarımızı öldürenlerle savaşıyoruz".

İhvan-ı Müslimin Hareketinden Kopma mı?

Hamas yeni siyaset belgesi ile, İhvan-ı Müslimin Hareketi'nin Filistin kolu olma tanımını kaldırıyor, İhvan ile resmi bağına son veriyor. Ancak, Hamas'ın İhvan-ı Müslimin ile bağına resmen son vermesi, İhvan'a yönelik bir eleştiri ve tepki değil, yeni şartlara göre konuşlanmaktır. Hamas ile İhvan-ı Müslimin arasındaki bağ, politik ve taktiksel değil, varoluşsal ve kökten bir bağdır ve öyle de kalacaktır...
 
 1967 Sınırlarını Tanıma mı?
 
Hamas, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti'ni tanıyacağını ifade ederken, bunun İsrail'i tanıma olmadığını açıkça vurguluyor. 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin tanınmasını, bütün Filistin'in özgürlüğü için bir merhale olarak görülüyor. Hamas, 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasıyla, siyonist rejimle uzun süreli bir ateşkesi öngörüyor.

Yahudi, Siyonist Ayrımı

Hamas yeni siyaset belgesi ile, üzerindeki "anti-semitizm" suçlamalarını savuşturuyor. "Bizim savaşımız, işgalci siyonistlerle, yahudilerle değil" derken, Filistin topraklarındaki gasıp yahudileri kastetmiyor. Çünkü Filistin toprakları üzerindeki yahudiler, orada bir işgalci olarak bulunmaktadır ve bunun bir meşruiyeti yoktur. Unutmamak gerekir ki; dünyadaki yahudilerin kahir ekseriyeti, Filistin üzerinde "İsrail" adlı işgalci yapının destekçisi ve savunucusudur. Hamas'ın ifadesiyle "siyonist projeye destek veren herkes mücrimdir; ister yahudi olsun ister olmasın."

Zihinlerde Oluşan Sorular?

"1967 sınırlarında Kudüs başkentli bağımsız bir Filistin devleti" hedefi ile "bütün Filistin'in özgürlüğü hedefi" birlikte nasıl yürüyecek?

Eğer koşullar, kuşatmalar, ablukalar, dayatma ve kumpaslar, bir değişikliğe yol açıyorsa, yarın 1967 hedefi kalıcı hale dönüşebilir mi?

Bugün 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti"nin "İsrail'i tanıma anlamına gelmediği" vurgulanırken, yarın zımmen kabule dönüşebilir mi?

Zihinlerde canlanan kuşku ve tereddütlere "direniş hareketinin"in yer vermeyeceğine bugüne kadarki duruşlarından ötürü inanmak istiyoruz.

Filistin'in bir karış toprağında bile "İsrail" adlı işgal ve gasp yapısına yer yoktur ve olmayacaktır... Hamas'ın da ifade ettiği gibi, Filistin'i özgürleştirmek sadece Filistinlilerin değil, bütün ümmetin mukaddes bir görevidir.... Denizden nehre, Filistin'in bir karış toprağından ne Filistinli vazgeçer, ne de İslam Ümmeti... Filistin cephesi bir Ümmet cephesidir... Filistin, İslam Ümmeti'nin vahdet ve kurtuluş eksenidir. Kudüs, ümmetimizin topyekun kurtuluş pusulasıdır...

Belgeyi Tepki Gösterenler Üzerinden de Değerlendirebilmek

Hamas'ın siyaset belgesinin, siyonist rejimin çok zoruna gittiği açık... Açıklanan belgeden en çok Siyonistler rahatsız. Siyonist rejim başbakanı Netenyahu'dan Hamas belgesine tepki gösterdi: "Hamas dünyayı aptal yerine koymak istiyor, ama başaramayacak."

Acaba Siyonistler belgeden ne bekliyordu; "Filistin işgalcisi siyonist rejimi tanıyoruz" denmesini mi?

Timesofisrael:"Hamas yeni belgesini açıkladı, ama İsrail'in yıkılması hedefinden vazgeçmedi, yani bir şey değişmedi"

Halid Meşal'in Siyaset Belgesi'ni açıklayacağı Doha'daki hotel ABD yaptırım uygular diye, açıklamanın otelde yapılmasını iptal etti...

Küremedya

Yukarı Dön



Etiketler:

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Kategoriye Ait Diğer Haberler



Ana Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat