Zavallı İsrail!


Abdurrahman DİLİPAK, Zavallı İsrail!

Abdurrahman DİLİPAK


A+ | Normal | A-


ABD’de işler karışınca, özellikle Yahudi lobisinin desteklediği aday seçilemeyince işler iyiden iyiye karıştı.. Biden, Yahudi olmadığını ama Siyonist olduğunu söyledi. Trump İsrail’i desteklemek konusunda güvence verme gereği duydu.. ABD ve Batıdaki çözülme Yahudiler için ciddi bir endişe kaynağı oldu.

Geçen gün William Engdahl diye bir adam A Haber’deydi. Bu ”derin adam” derin laflar etti. “ABD yüzyılı iflas etti” diyor. Bu aynı zamanda tabii ki kapitalizmin de iflası. Bu NATO’nun iflası, uluslararası düzenin iflası demek.. Uluslararası sistem çökerse, İsrail ayakta kalamaz..

Bize hep İsrail’in çok güçlü, dokunulamaz, yenilmez bir güç olduğu anlatıldı. Gerçekte İsrail zavallı bir ülke.. Siyonist ağababaları Newyork’ta, Londra’da yaşıyorlar.. İsrail’de yaşayanlar Polonya, Rus, Alman, İspanyol Yahudilerinin ayak takımı. Hele Rusya’dan, Balkanlar’dan gelenlerin Yahudi oldukları bile şüpheli. Afrika Yahudileri Falaşa’lar zaten bir başka alem.. Arap Yahudileri, Kürt Yahudileri, Türk Yahudileri, Fars Yahudileri… Say sayabildiğin kadar..

İsrail’de yaşayan Yahudilerin hemen hemen tamamı birden fazla pasaport sahibi.. Yani Yahudi Patronların “kutsal ev”lerini koruması için kahyalık, bekçilik yapan adamlar. Pavyon kabadayılarının bakanlık yaptığı bir ülkeden söz ediyoruz.. Yahudilerin o erişilmez güç imajı da, o trajedisi de büyük ölçüde Holywood yapımı bir filmden ibaret..

İsrail diye bir devlet yok.. İngiliz şemsiyesi altında bölgede oluşturulan yönetim, uluslararası sistemin sıçrama tahtası görevi yapan bir Truva atı. Bu sistemin ileri karakolu..

İsrail gerçekten zavallı bir ülke.. Geleceği yok. İsrail halkı büyük ölçüde ateist. Fuhuş, kumar alkol ve uyuşturucu bataklığına saplanmış bir halk.. Orada bir kısım Irkçı Fanatik Siyonistler yanında ruhani bir hayat yaşayan Rabbiler de var. Din, hayatlarında biraz milli, biraz folklorik, biraz kültürel bir anlam taşıyor.. İsrail’de solcular, liberaller, insan hakları savunucuları, ateistler, Marksistler, her düşünceden insanlar var.. Tek bir Yahudi, Musevi ya da İsrailli yok.

İsrail gelecek hayallerini kaybetti. Bölgede çıkacak kapsamlı bir savaşın İsrail’in sonu olacağını biliyor.. Onun için İsrail’de ne kadar yatırımcı varsa hepsi kendine gidecek bir yer arıyor.. İsrail’den kaçış başladı..

İngiltere, İsrail’in varlık ve güvenliğini garanti altına almak için bir an evvel Abbas yönetimi ile anlaşmasını istiyor. Çünkü gelecek günler İsrail için geçen günleri aratacak..

İsrail işgal ettiği topraklardaki uygulamaları ile uluslararası vicdanda bir türlü meşruiyet kazanamadı. Aksine bir “terör devleti” görünümü kazandı. Kudüs ve Gazze’deki uygulamaları bu negatif görünümünü daha da net bir hale getirdi. İsrail artık yolun sonuna gelmiş gözüküyor..

ABD ve batı kendileri himmete muhtaç bir dede görünümündeyken, İsrail’e himmet etmeleri mümkün gözükmüyor.. Suriye’de bütün olumsuz şartlara rağmen Müslümanlar pes etmedi. PYD, DAEŞ oyunu da tutmadı. Er ya da geç Müslümanlar iktidara gelecek. Mısır’da da durum aynen. Bu durum İsrail’in İhvan’ın işgaline girdiğini gösteriyor. İhvan Ürdün’de de var, Lübnan’da da.. İhvan işgal altındaki topraklarda da var. Gazze giderek İsrail’in bütününü temsil noktasına geliyor..

2013 seçimleri sonrasında Knesset’teki görünüme bakar mısınız? 120 kişilik parlamentoda en fazla sandalye Netenyahu’nun sağcı Likut’una  ait. O da 31 sandalye. 2. Sırada Merkezdeki Yesh Atid 19, Avoda 15.. Mecliste temsil edilen 11 parti var: Habet 12, İsrail’de yaşayan Sefarad kökenli dindar Yahudilerin partisi Shas 11, Yahadut 7, Balad 7, LBGT’ci, çevreci, sekülarist ve sol Meretz 6, İşçi Partisi ile birlikte radikal sağa karşı mücadele amacıyla “Siyonist Kamp” olarak adlandırılan politik koalisyonu Hatnuah-İşçi Partisi koalisyonu 6, Filistinli Araplarla koalisyon kuran Sosyalist Hadash 4, Kadima 2 sandalyeye sahip. Yahudiler, ırkçı, milliyetçi, egosantirik bir topluluk. Kendi içinde de katı bir kast sistemine sahip. Dini, mezhebi, etnik anlamda farklılıklar gösterir.

Ortaçağ’ın sonunda Yahudilere Orta ve Doğu Avrupa’da, yani Almanya ve Polonya’da yaşayanlara Aşkenaz deniyordu., Müslüman hakimiyeti altındaki İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Akdeniz ülkelerine yaşayanlara Sefarad deniyordu.. Bunlar da Reformist ve Ortodoks olarak anılır. Ya da Örfi/Gelenekçi ve mütedeyyin olarak anılır.

Evet “Kudüs Tapınağı” dönemindeki Yahudilik ile  Aydınlanma öncesi Rabinik Yahudilik ve günümüzdeki Ortodoks Yahudilik arasında bir devamlılık olduğunu iddia ederler. Ortodoks Yahudiliğin büyük bölümü, ibn Meymun’un (Meymonides’in) Yahudi inancının 13 esasına dayalı belirli bir Yahudi teolojisine bağlıdır. Ortodoks Yahudilik, Modern Ortodoks Yahudilik ve Haredi Yahudiliği olmak üzere genelde (ve gayri resmi olarak) iki farklı üsluba ayrılır. Bu üsluplar arası felsefi farklılık genel olarak moderniteye uyum sağlama ve Yahudilik dışı uygulamalardan etkilenme konusuna odaklanır. Daha çok yeme-içme, giyim, bazı seremoni ve ritüellere dayanır. Modern Ortodoks Yahudilik başka bir şey, Haredi Yahudilik denilen Ultra Ortodoks Yahudilik başka bir şeydir.. Yahudilerin bir kısmı fıkıhçı, bir kısmı esoterik, bir kısmı tarihselci, bir kısmı gelenekçi, bir kısmı rasyonalisttir.. Yani, bizdeki rivayet ve dirayet ayırımı onlarda da var..

Lubavitch Hasidler olmak üzere, kimi Haredi Yahudileri modern dünyaya daha açıktır, ancak onlar için modernitenin kabul edilmesi kendi içinde bir amaçtan ziyade Yahudi inancını geliştirmenin bir aracıdır. Yani modernitenin imkanlarından yararlanarak kendilerini daha kolay kabul ettirebileceklerini savunurlar.

Hasidik Yahudilik, Haredi Yahudiliğinin Haham Yisroel ben Eliezer’in (Baal Şem Tov) öğretileri üzerine kurulu bir koludur. Hasidik felsefenin dayandığı Kabbala, Hasidik Yahudiler tarafından kutsal kitap kabul edilir.

ABD ve Kanada’nın dışında Masorti Yahudiliği olarak da bilinen Muhafazakar Yahudilik, 1800’lü yıllarda, “Aydınlanma ve Yahudilerin serbestleşmesinin getirdiği değişimlere Yahudiler tarafından verilen bir tepki olarak Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır.”Reformistler, Yeniden Yapılanmacı Yahudilik, Muhafazakar haham Mordechai Kaplan tarafından bir felsefe akımı olarak başlatılmış, sonrasında Yahudiliğin modern zaman için yeniden yorumlanmasına vurgu yapan bağımsız bir hareket halini almıştır.

Bu konu burada bitmeyecek. Yahudileri daha yakından tanımak için yarın da devam edelim. Selâm ve dua ile..

Yeni Akit 


Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat