Ramazan Kur'an Ayı Hastalıklarımızın Reçetesinin Aylığı


Yalçın İÇYER, Ramazan Kur'an Ayı Hastalıklarımızın Reçetesinin Aylığı

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


Ramazan ayı, bütün insanların iyiliği, kurtuluşu için bir hidayet rehberi olan, Allah’tan gelen, Allah’ın peygamberiyle öğrettiği, hakkı bâtıldan, imanı küfürden, helâli haramdan ayıran apaçık delilleri, şeriatı içeren Kur’ân’ın indirildiği aydır.Sizden kim bu ayda devamlı ikametgâhında bulunursa, o ayın başından sonuna kadar, aksatmadan oruç tutsun.Kim hasta olur veya yolculukta bulunursa, oruç tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar.Allah dinî hükümler koymakla, size kolaylık getirmek istiyor, sizi zora, sıkıntıya sokmak istemiyor.Allah orucun sayısını tamamlamanızı, size Kur’ân’da ve Rasulünün sünnetinde öğrettiği şekilde şer’î mükellefiyetleri ifa edip hamdederek, tekbir getirmenizi ve saygı göstermenizi istiyor. Umulur ki, şükredersiniz."2/185


I-SELAM SANAN DERTLERİMİZİN İLACI MÜBAREK  AY

Bize kendimiziden daha çok ve sonsuzca merhamet eden alemlerin Rabbına sonsuz hamdusenalar olsun. Salat ve selam bize kendimize nasıl merhamet etmemizin yollarını öğreten tüm Resuller'e, dostlarına ve onların yolunda olanlara olsun. Rabbım onların yolunda olanlardan razı olsun. Bizleride onlardan eylesin.

 Sevgili kardeşler! sizleri ve tüm mazlumları Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Rabbım ümmetin halini islah etsin. Takva ayını O'nun sınırlarına saygılı olmamıza vesile klısın.  Evet,'SELAM OLSUN DERTLERİMİZİN İLACI MUBAREK AY' dedim. Allah'a hamd ediyorum. Ölmeden bize bir fırsat daha verdi. Önümüze bir rahmet deryasını bir kez daha sundu. Hutbemin başlığına dikkatinizi rica ediyorum. Hastalıklarımızın reçetesi. Bu nasıl oluyor? Bu hutbemde ana hatları ile izah edeceyim. Onun için sizden önce bu rahmet ayına selam verdim. Selam olsun onun gelişine. Selam olsun onun günlerine selam olsun, onun içinde ki berekete. Selam olsun onda innen vahye.  Merhaba ey güzelliklerin ayı. Biz sana hazır değiliz. Ama sen tüm ilahi rahmetinle bize hazırsın. İç ve dış hastalıklarımız seni iple çekiyordu. Geldin, bize kavuştun. Seni bize kavuşturan Allah'a hamd ediyorum.  Rabbım bize bu mutluluğu Resulullah ve ashabı gibi anlamayı ve yaşamayı nasip et.

 II-  HASTALIKLARIMIZIN REÇETESİ RAMAZAN

Ramzan tüm hastalıklarımızın reçetsidir. Şayet onu Resul ve dostları gibi anlar ve yaşarsak. Sadece, ramazan müslümanı olmassak. Bir kendimzi ona ram edersek. Ondan sonrada dveam ederiz. Çünkü insanın biyolojik olarak kanı, yirmi gün ile kırk gün içinde değişiyor. Onun için sayılı günler deniyor. Onun son on günü çok daha yoğun ve hatta tamamen ibadete-itikfa- veriyoruz.  O halde dostlar gelin bu cihadın hakkını verelim. Önce onu tanıyalım.   Ramazanla ilgili ayetlerde geçen kavramlara baktığınızda'Reçetenin' ne anlama geldiğini göreceksiniz.  Şimdi bu ayetlerde geçen kavramların nasıl reçete olduğunu görelim.

III-İNSAN BİR ÇOK EKSİKLİLER İNSANDIR ve TEMİZLEYİCİSİ KUR'AN'dır.

İnsanı inceleyen ilimler olsun ve bizzat ilahi kitabımız olsun, insanı anlatırken birçok eksikliklerle anlatır.  İnsan unutkandır. İnsan korkaktır. İnsan cimridir. İnsan öfkeldir. İnsan nankördür. İnsan bencildir. İnsan acelecidir. İnsan zalimdir. İnsan haindir. İnsan muhteristir. İnsan kafirdir. İnsan gururludur. İnsan kıskançtır. İnsan tembeldir. İnsan kabadır. İnsan mütekebbirdir. İnsan üzülendir.  İnsan dünyayı tercih edendir. İnsan sözünü kolay bozandır. İnsan Allah'a ait güzel isimleri başkasına verendir.  Kur'an ve onu canlı yaşayan Resul(ass) bu hastalıklardan nasıl kurtulmamız gerektiğinin yolunu pratik göstermiş. Ramazan bu hayat pratiğinin bir aylık provaısı ve uygulamasıdır. Onun için Rabbımız, iman tarihin parolarından birisini oruç kılmıştır. Namaz gibi. Resulullah(ass) ve tüm Resuller onu yaşamışlar. Gelin biz de bu evrensel sünneti yaşayalım.  Bakar suresinde yaklaşık iki sayfada anlatılan ramazan ayı il eilgili ayetlerde tüm bu hastalıkların ilacını okuyoruz. Resulullah(ass) ramazanda başmbaşka bir insan oluyordu.

RAMAZAN: Çölde koşan arap atının canlılığı. Bu çöl halinde olan çağımızın ihtiyacı Rmazan. Bu bilinçle başlayalım ona.

SAVM; Tutan, zabt eden, konturol altına alan. Kapitalistleşmiş bir hayatı konturol altına almak en güzel yol ve ilaç. Ramazan bize bunu öğretiyor

 KUR'AN:  Okunması, anlaşılması ve aktarılması gereken kiatp. İçinde,  hayat dolu suyu biriktiren bir havuz gibi hayatımızın enerjisi olan kitap.

FURKAN: Hakkı batıldan ayıran. Hakkı gösterendir. İşte içinde bulunduğumuz kaosların ilaci ve şifası.

HUDA; Rehber, yol gösterici, selamete çıkaran. imam ve önder. İşte öndersiz kalmış, sıkıntılara boğulmuş, hastalıklarına yol gösteren arayan bize ilaç.

ZİKİR; Hatırlatan, kalbi mutmain eden. Korkuları, takıntıları, öfkeleri, sıkıntıları gideren. İşte bize bir ilaç daha.

TEKBİR, yüceltmek, Allah'ın dışındaki tüm güçlere boyun eğmemek, secde etmemek, gururlanmamak. Ve işte size bir ilaç dah.

ŞÜKÜR, Nankör olmamak, kafir olmamak, ihanet etmemek, nimetin sahibini tanımak. İşte size bir ilaç, ki bizim hastalıklarımızı tam giderendir.

TAKVA; Saygılı olma, sorumluluğunu bilme, cehalet perdesini yıkma, olgun ve kamil insan olma. Zulmi hayatından çıkarma ve zalimden yana olmama.

YUSRA; kolaylay olan, orta olan, ağır gelmeyen zor olmayan, güzel olan. Ramazan bize bunuda öğretiyor. İfrat ve tefritten uzak olamayı tavsiye ediyro.

RAHMET, Acıma, merhamet etme, bencil olmama, başkasını düşünme, acılarını paylaşma. İşte sosyal ilaç ve rçete.

İTİKAF, ibadet halinde bulunma, dünyayı değil Ahireti tercih etme, geçicileri değil ebedi olanı tercih etme. Allah’tan başka tüm ilahları, rabbleri reddetme.

LİBAS; Elbise, örten, koruyan muhafaza eden.

KADİR, ölçülü olma, kendisine ve başkasına değeri verme, kadrini bilme. İçinde bin aydan daha hayırlı olan gününün olduğu ramazanı nasıl ihmal ederiz?

SELAMET, hastalıklardan kurtulma, selamete ulaşma, tüm sıkıntılardan beri olam. Barış içinde olam. Herkesin emniyetini kayıp ettiği bir dünyada yaşıyoruz.  İşte sonuç olarak Ramazan bize bunu öğretiyor. Gelin bu selamete ulaşmanın yılı yapalım Ramazanı kardeşler. Bu Kavramları Ramazan boyu hergün yaşıyoruz. Biyolojimiz, fizikimiz ve ruhumuz bir ders alıyor. Bir ay hem teorik ve hem de pratik bunun öğrencisi oluyor. Hatim bunu öğrenimi, anlamını anlayarak hatim, oruç, teravih, sahur ve namaz ise prtiğidir. Şu hadisin ifadesini bulduğu gibi. Allah'a emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun. Yukardaki anlamlara Rabbım ulaştırsın.

 IV- RESULULLAH’tan GELEN RİVAYETLERLE RAMAZANIN FAZİLETİ

Ramazanı anlata ayetlerin numarasını vereyim. Onları okuyun ve tefsirlerine bakın. Bakara suresi/2/183-189

 “Hazreti Ebu Hureyre (radıyallahü anh), Rasülullah (sallallâhü aleyhi vesellem) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”(Buhârî, Îmân, 28, Savm, 6; Müslim, Sıyâm, 203)


“Oruç dışında insanoğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir ve mükâfatını da ben vereceğim.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163) Resul-i Ekrem (sallallâhü aleyhi vesellem) Efendimiz Ramazan ayı ve orucunun Allah’a yakınlaştırması ve fazileti hakkında ümmetine şöyle seslenmektedir:

“Oruçlu mü’minin ferahlayıp sevineceği iki an vardır: Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)

“Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163) 

“Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir.” (Buhârî, Savm, 4; Müslim, Sıyâm, 166)

“Rasüllullah (sallallahu aleyhi ve sellem) insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan’da Hazret-i Cibrîl’in, onunla buluştuğu zamanlardı. Cibrîl (aleyhisselâm), Ramazan’ın her gecesinde Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile buluşur, karşılıklı Kur’an okurlardı. Bundan dolayı Rasülullah (aleyhissalatü vesselam) Hazret-i Cibrîl ile buluştuğunda, hayır getiren bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.” (Buhârî, Savm, 7; Müslim, Fezâil, 48, 50)

Bir hadiste bildirildiğine göre de Allah Rasülü (sallallahu aleyhi ve selem), bir gün Hz. Sa’d İbni Ubâde’nin yanına geldi. Hz. Sa’d derhal bir parça ekmek ve zeytin çıkarıp Rasülullah’a ikram etti. Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) bunları yedikten sonra ona şöyle dua etti:

“Evinizde hep oruçlular iftar etsin, yemeğinizi  iyiler yesin, melekler de duacınız olsun.” (Ebû Dâvûd, Et’ime, 54. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm, 45)

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazanın son on gününde itikâfa çekilirdi.” (Buhârî, İtikâf 1, 6; Müslim, İtikâf, 1-4)

Allah“a emanet olun.


Yukarı Dön

Yorum yap yorum

Yorumlar

Yalcinicyer
29.07.2014 18:43
RİVAYETLER
Rivayetler
Selamun aleykum sevgili Muradi, Kudsi hadislerle benim de pröblenim var. Özellikle kaynak itibarı ile. Güvenilir kaynaklarda varsa ve sarih nasslara aykırı değilse istifade edilebileceği kanaatındayım.
Reyyan hadisine gelince, bir kaynağı sağlamdır. İki, Kur'an'a aykırı değildir. Çünkü Kur'an cenneti çok övmekte ve bu konuda cennet için farklı isimler kullanmakta. Bu agypten haber vermek değil, terğib için söylenmiş. Uyarınız için teşekkür ediyorum. AEO
Muradi
14.07.2014 17:33
Rivayetler
Ramazan ayının faziletini anlatmak için sorunlu rivayetlere gerek olmadığı kanaatindeyim.
Mesela kudsi! hadis adı altında anlatılan rivayeti bir yere yerleştirmek mümkün değildir.
Çünkü diğer ibadetlerde Allah içindir. Aynı zamanda Allah'ın hadis adı altında böyle bir şey demesi mümkün değildir.
Cennette Reyyan adı verilen bir kapının olması ve bunun hadisle ifade edilmesi de Kur'an'a aykırıdır.
Çünkü gaybı ancak Allah bilir ve vahiyle seçtiği peygamberlerine bildirir.
Bundan dolayıdır ki gayb bilgisinin tek kaynağı vardır. O da Kur'an'dır.
Yakup Döğer
01.07.2014 23:27

Allah razı olsun Yalçın hocam.

İnşaallah Ramazanın bereketinden istifade edenlerden oluruz.Bir ömrünü Ramazan gibi geçirenlerin ahiride bayram olur.
Kemal Songür
27.06.2014 19:09
vahiyle anlam bulan ay, RAMAZAN
Yüreğine sağlık Yalçın ağabey, Rasulullah'ın ve sadık dostları sahabelerin anladığı ve hayatlarına yansıttığı ''na benzer'' bir ramazan geçirebilmemiz duasıyla.
Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat