Müslümanların Kazanımını Batıl İdeolojilere Mâl Etmeyelim


Yalçın İÇYER, Müslümanların Kazanımını Batıl İdeolojilere Mâl Etmeyelim

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


Demokratikleşme Oyununa Dikkat

  İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip Onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.' 6/153


1435. HİCRİ YILI KAZANIMLARIMIZ  İLAHİ LUTUFLARDIR

I-GİRİŞ

Sevgili kardeşler!

Sizleri ve tüm müslümanları Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Rabbim sizlerin ve tüm direnen mazlumların yardımcısı olsun. Zalimlere ve mufsitlere karşı rabbim bizlere bilinç versin. Kardeşler yeni bir yılımıza girdik. Hicri 1435. Sizlere ve tüm insanlığa bu yılın hayır getirmesini diliyorum.  Tarih okumamız gereken ilahi bir delil veya kitaptır. Onu okumayı ve ders almayı rabbım bizlere nasip etsin. Tarihi okurken günümüzü ve kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Mesela şu an ta 15. asır önceye gidin. Mekke'ye, Mekke mücadelesine. Hz. Ebu Bekr ve Resulullah'ın iki kişi olarak Mekke'den çıkışını düşünün. Ve günümüze getirin. İki kişi gittiler ve onbin kişi döndüler.  Sizinle bu hutbemede bir değerlendirme yapacağım.  Müslümanları yani bizleri ve içinde yaşadığımız dünyayı. Ve sonunda da ne yapmamız gerektiğini çok kısaca vurgulayacağım. Bu anlamda özellikle Türkiyedeki bazı gelişmeleri değerlendireceyim. Hutbemin başında ki ayeti güzel okumanızı rica ediyorum.

II- GELİŞMELER VE MÜSLÜMANLARIN KAZANIMLARI

Allah'a hamdolsun ki tüm İslam dünyasında ve tüm dünyada İslam dünya gündeminin birinci konusudur. Şu an bir çok zalim ve despot artık yaşamıyor, ve yaşayanlarda tirim tirim titriyor ve sallanıyor. Emperyalist güçler, İslam dünyasında tam olmasada iktidarda müslümanlara razı olmuş durumdalar.  Gerçi Mısır'da dayanmadılar. Ama işleri yol haritaları yürümüyor. Şehid Seyyid Kutup ve arkadaşları sessiz ve sedası idam edildi. Ama Mursiyi mahkeme ederken tüm Mısır özellikle gençler sokaklarda şu sloganı haykırıyor.'Halkın iradesinin mahkemesi.'

Suriye'de müslümanlar öyle güzel mevziler kazandı ki batı nusayri ve onu destekleyenlerle aynı safta olduklarını itiraf etmek mecburiyetinde kaldılar. Bütün dünya medyası müslümanları karalama kampanyasına başladılar. Adam kesiyorlar, yakıyorlar yıkıyorlar.

Türkiye'de ulusal devletin yasakladığı ve onbinlerin canına mal olan hakklar  vermek mecburiyetinde kalınıyor. Ermenilerin, rumların dil ve okul hakkları, Kürtlerin ve diğer azınlıkların dil ve kimlik hakları ve de müslümanların örtü ve diğer bazı hakkları verilmek mecburiyetinde kalındı. TC. kalelerine  ilahlar meclislerine onların tabiri ile gericiler, örümcek kafalılar girdi. Bir zamanlar bir örtülü hanımı iki dakika bırakmayıp kovanlar, haddini bildirenler şimdi saygı duyduklarını anlattılar. İçlerinde ki kin ve nefretleri köşe bucaklarda seslendirmek mecburiyetinde kaldılar. İnsanlara yalan söyleterek yapılan andlar kaldırıldı.  Bu gelişmelere ben müslümanların kazanımı diyorum.  Metod ve yöntemde karşı olmama rağmen. Bizim bilmediğimiz ve daha alınması gereken çok çok hakklarımızın gaspedilmesine rağmen.  Bunları heva sistemin lutfu gösterenler yanlış yapıyor.

III- BU KAZANIMLAR BİZE  DEMOKRASİNİN LUTFU MU?

Bu soruya doğru cevap vermemiz gerekiyor. Onun için hutbemin başılığında'Demokratikleşme oyunu' dedim. Şimdi model Türkiye olduğu için oradan başlayayım.

1-TC AMENTUSU ALTI OK

 Bugün CHP ambilemi olan altı ok tüm partilerin üzerinde ittifak ettiği ve olmassa olmaz olan kırmızı çizgilerdir. TC bunu üzerine kurulmuş. Tüm milletvekilleri-ilahlar-, ilahlar meclisine girerken bunları koruma yemini-şehadeti- yaparlar. Meclise girerken yapılan yemine-şehadete- bakınız. Peki bu altı ok ne anlama geir.  1. Çağdaşlık 2.Ulusalcılık  3. İlericilik  4. Demokrasi 5. Hürriyetçilik 6.Laiklik Yani TC doksanıncı yılı kutlanacak olan cumhuriyetimiz!!! tüm bu verilen hakkları kaldırdı. Bu altı ok adına. Peki şimdi niye versin?

2-Bugün demokratikleşme dedikleri hakklar bu amentu adına yasaklanmadımı? TC tarihin en demokratik lideri ve hatta müslüman olduğunu söyleyenlerinde rahmetle andığı bir zamanın başbakanı örtülü bir hanıma haddini bildirin demedi mi? Osmanlı haritasına bakın, Rumeli, Diyari Şam, Lasiztan, Revan, Kürdistan, ve dah nice  eyaletler vardır.. Bunlar altıok ulusalcılığı ile kaldırılmadımı? Ruhban okullarını kim kapattı? Ermenileri kim katl etti? Kürtçe bilmediği için insanları kim idam etti? Anayasadan İslam dini tabiri altı ok ametusuna göre kaldırılmadı mı? TC anayasasının birinci maddesi nedir? Onbinlerce Kürt-Türk genci öldü. Aileler yıkıldı köyler yok edildi.  Allah aşkına bu soruları akıllıca cevaplıyalım.

3-Tekrar soralım bu hakklar demokrasinin lutufları mı?

 a)   Sevgili kardeşler uyanık olalaım. Oyuna gelmiyelim. Bunlar çağdaşlık, demokrasi ve laiklik adına bizm alınan haklarımızdır. Bugün  benim gibi gurbet yaşayan bir sürü insan vardır. Neden? Tehcirin sebebi nedir? Halkların alınan haklarıdır. Kapitalist ve sosyalist blokların ortak düşmanı İslam ve halklardır. Onların başkaldırılarına tahammül etmezler. Etmediler. Etmiyorlar.

b)-Oliver Roy siyasal islam bitti derken yanılıyordu. Bu kavrama katılmıyorum. İslam hayattır. Onun siyassallığı, mistikliyi ahlakiliyi gibi ayrımları yoktur.  Müslümanlar 17.yy'dan sonra İslam dünyasında ki gerileme dağılmaya çare aramak üzere çalıştılar.  Gayretler ortaya koydular. Ömer Muhtar, Muhammed b. Abdulvahhab, Muhammed Mehdi, Senusi, Afgani, M.Abduh, Mevdudi, Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, Şeyh Said, Saidi Nursi-Kurdi-Savvaf, Süleyman Tunahan, İskilipli Atıf Akif Ersoy ve Abdul kadir Udeh ve daha niceleri gerileyen İslam dünyasının dirilişi için çabalar harcadılar. Allah hepsine rahmet etsin.

 4-Bu samim ve ihlaslı çalışmaları demokrasinin lutfu olarak sunanlar ikinci bir yanlış yapıyorlar

Dünya genelinde ve türkiye'de ki islami gelişmeler samimi müslümanların çabası sonucudur. Bu çalışmaları legalleştirmek ve mecrasından saptırmak için hevaya dayalı yöntemleri tercih edenler birinci hatayı yaptılar. Bunu 1970 ler ABD başkanı'İslam dünyasında artık yumşak laiklik uygulanmalı' tavsiyesi ile başlatıyordu. Bizlerden de kananlar oldu. Ve şimdi de direnen müslümanların samimi çabalarını heva sistemlerine mal etmek haksızlık değilmi? Mecilise başörtü ile giren hanım efendiler; Gerçek demokrsai ve laiklik budur derken, o güzel insanların kemiklerini sızlatıyor ve müslümanları tekrar kandırdık diyenleri güldürüyorlar Maalesef. 

Bu çabalar, geleceğin gür sadası İslamın sadası olacak diyen zatın ve diğerlerinin tertemiz çabasının sonuçları ve kazanımlarıdır. Hapishanedi sevinin mehmedim başlar yüksekte diyenlerin çabsıdır. Bunu başkasına mal etmeyelim ve yanılmayalım lutfen.

Almanya'da bugün okullara İslam dersleri konuyor, islam politize edilmek isteniyor. Avro İslam yaygınlaştırılmak isteniyor ve BİG manleştiriliyor. Bir taraftanda radikal İslam ve ılımlı islam söylemi yaygınlaştırılıyor.  Aynı oyun. Yeraltında çalışıp çaba gösteren ve kazandıkları ile mescidler ve camiler açan köylü amcaların çabalarını oya tahvil etme ve politize etme  gayreti içinde olanlar Allah'a nasıl hesap verecekler? Biz bu oyun karşısında susarsak  nasıl hesap veririz?

IV-O HALDE SIRATI MUSTAKIMDE ISRAR EDELİM KARDEŞLER

     Allah(cc) onlarca ayette bizleri uyarıyor ve bize davette bulunuyor. Benim yolum olan Sıratı Mustakım den ayrılmayın. Bu ayetlerden bir iki örnekler hutbemi bitireyim.

   a)-Şeytan bu yolda oturuyor ve bizi kandırıyor

   “Şeytan dedi ki: (Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.” 7/17

 b)-Rabbımız sürekli bizi bu yola davet ediyor

 “Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse Ona ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur. 3/51

 'Allah, (şöyle) iki adamı da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu, adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimse ile eşit olur mu?'16/73

 Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.'23/73

Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin, işte bu doğru bir yoldur.'43/64

   Sevgili kardeşler! Namaz kılalım ve Fatihayı tüm hayatımıza hakim kılalım ki sıratı mustakımden ayrılmayalım. Dalete ve gadaba uğramayalım. Rabbim çabası samimi olan o güzel insanlardan eylesin bizleri. Bizlere sıratı mustakimi nasip eylesin. Allah'a emanet olun.


Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat