Hz. İbrahim ışığındaTürkiye ve dünyada gelişmeler


Yalçın İÇYER, Hz. İbrahim ışığındaTürkiye ve dünyada gelişmeler

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


Hz. İbrahim ışığındaTürkiye ve dünyada aktuel olaylar

 Kelime-i Tayyibe ve Kelime-i Habise bina yapmanın sonucu

                            I.HUTBE

Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.'

Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir.'14/24-25

Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.'14/27

   I-GİRİŞ

Hayat kaynağımız vahyin rabbı Allah'a sonsuz hamdu senalr olsun. Salat ve selam ilahi vahyi canlı bir şekilde yaşayan Resuller'e ve dostlarına olsun. Rabbım onların yolundan razı olsun bizi de onlardan eylesin.

       Sevgili kardeşler!

Sizleri ve tüm müslümaanları Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bu yıl başında özellikle dikkatınızı iki şeye çekmiştim. Takva ve evrensel düşünme. Ve'Akibet Takva sahiplerine aittir.' Elhemdu lillah bu tesbiti bana ilahi vahi yaptırdı. Burada bu iki noktanın altını çizerek tekrarlıyorum.'Takva ve evrensel düşünme' bizim kurtuluşumuzun yol işaretleridir. Yine daha önce bir noktaya dikkat çekmiştim. Dördüncü dönemi yaşıyoruz. Emperyalistler hiç bir hedeflerini gerçekleştiremediler. Ve şu anda korku içindeler. Başı kesik bir tavuk gibi saldıracaklar. Bizim çok dikkatli olmamaız gerkekiyor. Çok büyük bedeller ödemenin zamanını yaşıyoruz. Buna hazır olalım. İşte bugünler ve bundan sonra ki günler bu bedel ödeme günlerini yaşayacağız. Olayları sakin, akıllı ve ilahi vahye uygun tahlil etmeliyiz. Tesbitleri güzel yapmalıyız. Bu girişin ışığında olayları izah edeyim inşaallah. Size İbrahim suresini okumayı öneriyorm. İki hutbe olarak işleyeceyim. Birinci hutbe giriş ve yolumuzun önderi Hz. İbrahim'in tavrı.

  A)-ALLAH ZALİMLERİN YAPTIĞINDAN HABERSİZ DEĞİLDİR

    Bu ayet olup bitenler karşısında bana çok güzel sonuçlar ve umutlar veriyor.

Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.'14/42  Allah(cc) zalimlerin yaptığından haberdardır. O halde cereyan eden olaylar bizi umutsuzluğa ve bedbinliğe götürmemeli. Tam tersi bize sorumluluğumuzu hatırlatmalı ve yapmamız gerekeni bize öğretmeli.

B)-ZÜLÜMDEN KURTULMANIN YOLU İLAHİ NURDUR

YÖNTEM BUDUR

Elif Lâm Râ. Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kâfirlerin hâline.'14/1,2 Rabbımız bize haber veriyor. Resuluna emir ederek. İnsanları zulumattan kuratmanın yolu;'BU KİTAPTIR'  O halde onun yöntemini takip edin başka yollara tevessul etmeyin. İltifat etmeyin. Yanı doğru olun. Doğru yol üzere olun. Allah(cc) Resuluna şöyle emrediyor.

Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.'11/112
C)-ZALİMLERE ORTAK VE DESTEK OLMANIN SONU FELAKETTİR

Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.'11/113

İBRAHİMİ YÖNTEM, İLAHLARI REDD,ÇİLELİ YOLU TERCİH ETMEKTİR

“Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin.” 14/36 Bu İbrahim'in(as) onurlu tavrıdır. O, Allah'tan başka ilahlara karşı onurlu bir tavır takındı. Çileli yolu tercih etti. Ta Harran bölgesinden kalkarak, Bekke'ye-Mekke' geldi. Bereketin izzeti Allah'ın yanında olduğunu biliyordu. Allah'a secde etmek, Allah'a ruku etmek, Allah'ın önünde diz çökmek. Başkaların önünde onurla durmak ve'subhanellah"Allah'ı tenzih ederim."Hasbiyellah"Bana Allah yeter.' onun kalesidir. Onun sığınağıdır. Tabii bize de bir sünnet bırakıyordu. Onun gücü şu ayetlerde idi.

    İBRAHİM GİBİ OLMAK

İbrâhim:

'Neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü?' dedi.

'Siz ve geçmiş atalarınız düşündünüz mü?'

“Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah, dostumdur.”

“O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.”

“O, bana yediren ve içirendir.”

Hastalandığımda da O bana şifa verir.”

“O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.”

“O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.”

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.”

“Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.”26/75-84 Bizim için itikadi, sosyal-siyasi ve ahlaki kurallar bunlar. Adem, ilk atamız, Nuh ikinci atamız ve İbrahim ta baştan itibaren tüm Resullerin ortak davası üçüncü atamız. İmanımızın atası, davamızın atası, yolumuzun atası. Başarımızın, önderi Hz. İbrahim(as). Bu bizim yol haritamız. Bunu takip etmek başarımızın yoludur. Hütbemin ikinci bölümünde, yine İbraahim suresinin ışığında bugünkü aktuel durumu izah edeceyim. Şimdilik bakış açısını vereyim ve hutbemin birinci bölümü  burada bitiriyorum. 

 MEVCUD HAL BİZE DERS OLMALI

    Son olayları son çağın bakış açısı ile değerlendirmeyin. Bunun bir diğer  adı komplo teorileri ile olayları değerlendirmemek gerekiyor. Bunun sebebini şöyle sıralabiliriz.

1-Bizim bakış açımızı Kur'an tayin eder. Alemlerin Rabbı tüm olaylara hakimdir.

2-Artık müstekbir güçler eski gücünü kayıp etmiş, planları istedikleri gibi yürümüyor ve başta müslümanlar olmak üzer mazlumlar eskisi gibi güçsüz değiller ve bazı oyunların farkındalar.

3-Olayları izah ederken, yöresel, bölgesel ve uluslar arası ele alarak tahlil etmek gerekir.

4-Müstekbir ve şeytani güçleri her zaman hesaba koymak gerekiyor. Bu usuldan hareket edersek Türkiye'de cereyan eden olayları Hutbemin birinci kısmın başından beri izah ettiyim ayetler ve ışığında görmemiz gerekecek. Rabbim bize feraset nasip eylesin. Allah'a emanet olun.


Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat