Bir Hanım Yiğit (Fatıma Binti Hattab)


Yalçın İÇYER, Bir Hanım Yiğit (Fatıma Binti Hattab)

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


Bugün sizinle kısa ama berekli bir hayat yaşayan bir yiğidin hayatını paylaşacağım.  Hutbemin başına aldığım ayetlerin bu güzel insanla ne ilişkisi var? Onu aşağıda izah edeceyim inşaallah.  Daha önce ki hütbelerimde ifade ettim, yiğit kelimesi sadece erkeklere ait bir vasıf değildir. Hanım yiğitlerde vardır. Nitekim Resulullah'ın gerek Mekki ve gerekse Medine dönemlerinde hanımların çok  büyük fedakarlığını biliyoruz. Aslında bu tarihsel bir gerçektir. Hanımlar ilahi bir sünnetin bir diğer parçasıdır. İnsanlık tarihini onlardan soyutlamak çok yanlış olacaktır.  Şu an İslam dünyasında beni ençok umutlandıran iki gücün uyanması vardır. Biri mescidlerin görevlilerinin hükkama karşı seslerini yükseltmesi ve aynı şekilde özellikle arap dünyasında ikinci vatandaş muamelesi gören hanımların seslerini yükseltmesidir.  Yemenli, Mısırlı surizeli imamları ve hanımların bas kaldırışı sonuçsuz kalmayacaktır inşaallah. Kısacası tarihin başrölünde oynuyan hanımlar bize güzel örneklikler bırakmışlar. Sevgili, Meryem, sevgili, imranın hanımı gibi, yiğit hanım zalim firavnın hanımı gibi vb. Rabbım hepsinden razı olsun. Ve selam onlara olsun. Bu hutbemi onların güzel hatırasına itaf ediyorum.

Fâtıma Binti Hattab (r.a)        

Hattab ismini çok iyi tanırız. Şerefli insan Hz.Ömer'in babası. Dolaysı ile onun bacısı. Biz onu az tanıyoruz. Ama İslam ve mekkenin çileli müslümanları onu Ömer'den(ra) daha önce tanıdılar. Hatta Ömer'i(ra) onunla tanıdık. Ona ümmü Cemil denirdi. Künyesi Ümmü Eymen idi.  Resulullahın değer verdiği iki ümmü eymen vardı. Biri de Fatıma binti Hattap idi.

1- İlk müslümanlardandı

Fâtıma Binti Hattab radıyallahu anhâ kocası ile birlikte İslâm’la şereflenen ilk müslümanlardan. Mekke'de herkesin Müminlere saldırdığı  bir dönemde Fatima(ra) okunan vahye beyi ile beraber teslim oldu.

2- Onun evi ilk davet evlerinden oldu

Müslüman olduktan sonra kendilerine ulaşan ilahi vahyi hep evlerinde tedris ediyor ve onu çevrelerine ulaştırıyorlardı. Onların Kur'an öğretmeni Habbab b.Eret idi. Habbab Said b. Zeyd'in samimi arkadaşı idi. Zaten onların hidayete ermesinede o vesile olmuştu. Cahili putperestliğin anlamsızlığını onlara anlatmış ve onları Resulullah'a götürüp müslüman olmalarına vesile olmuştu. Beyi Said eşinin davet aşkını şu ifadelerle anlatır. 'Benim ve kardeşi Ömer'in müslüman oluşu için gösterdiği gayreti bir göreseidiniz. Nasıl heyecanlı idi. Onun beni ve kardeşi Ömer'in müslüman olması için harcadığıçabayı bir bilseniz.'

3- Evlerini şereflendiren Kur'an nuru

Onlar iki tehlike altında olmasına rağmen evlerinde Kur'an talimi yapıyorlardı. Onlar için birinci tehlike o zaman İslamın azılı düşmanı Ömer idi. Onun korkusuna rağmen eğitimlerini devma ettiriyorlardı.

4- İşkenceler onları yıldırmıyordu

Mekkeliler bugünkü tağutları aratmayacak işkencelerde bulunuyordu. Ama bu İslamın nurunun önüne geçemiyordu. Güngeçtikçe İslam nuru Mekke evlerinde ve sokaklarında yayılıyordu. Mekkelile Resulullah'ı öldürmeyi kararlaştırdılar. Bu görevi Fatımanın kardeşi Ömer aldı. Gördüğü herkese öfkeli öfkeli soruyordu. Muhammed nerede? Bu kız kardeşinin ve eniştesinin müslüman olduğunu öğrendi. Öfke ile onlara yöneldi. Kapıyı şiddetle vurdu. Kapıda okunan Kur'an'ın sesini işitmişti. Kur'an sayfalarını gizlediler. Ömer hiddetle kardeşine tokat attı. Ağzından burnundan kan aktı.  Ama o kormadı ve şöyle haykırdı. Ömer... Ömer sen utamıyorsun hanımlara el kaldırıyorsun? Vallahi bizi öldürsende biz yine bu yoldan dönmeyiz. Biz Muhammed'in yoluna baş koyduk. Ömer(ra) şaşırır. Birazda kardeşinin bu çıkışı onu etkiler. Biraz önce okuduğunuzu görebilirmiyim? Artık tüm korkuları yıkan Fatıma alır ve sayfaları getirir. Bazı rivayetlere göre sen temiz değilsin. Temizlen ve sonra Allah'ın ayetlerine el sür der. Ömer sakinleşmişti. Neticede onların okuduğunu ve hutbemin başına laığım ayetleri okur.  Çok etkilenir. Beni Muhammed'e götürün der. İşte bu cesur hanımiçin yiğit demek ne gariptir. Değil mi?  Onların ogünkü dersi şu idi.'Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Tâ hâ, (Ey resûlüm!) Biz, Kuran’ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allahtan korkanlara bir öğüt olsun  diye indirdik. (Kuran) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Rahman, Arş’a istiva etmiştir. (Rahman, Arş’ı hükmü altına almıştır.) Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler  ile toprağın altında olanlar hep Onundur. Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki, O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler Ona mahsustur. Resûlüm!) Musa (olayının) haberi sana ulaştı mı? Hani o, bir ateş görmüş ve ailesine: Bekleyin! Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meş’ale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Oraya vardığında kendisine (tarafımızdan): Ey Musâ! diye seslenildi. Muhakkak ki ben, evet ben  senin  Rabbinim! Hemen pabuçlarınıçıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ’dasın! Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver.Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu (kendimden) gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan (kıyamete inanmaktan) alıkoymasın; sonra mahvolursun! (Tâ Hâ sûresi; 1-16)

Bu ayetler Ömer'i mest eder. Ve bildiğimiz gibi müslüman olur.  Böylece Fatımanın cesareti o öfkeli ve korkusuz Ömer'i İslama teslim olmayı tercihettirir. Birde o Resulullah'ın kardeşi için dua ettiğini işitmişti. İki Ömer'den birisi ile bu dini yücelt ey rabbim.

5- O ve eşi ilk mühacirlerdenidiler

Mekkelilerin işkenceleri onları davalarından vazgeçirememişti. Onlar davaları uğrun sevgili Mekke'yi ve sevdiklerini terk edip ta habeşistana hicret ettiler. Uzun zaman orada gurbet yaşadılar. Sonra Mekke'ye döndüler.

6- O emin ve sır saklayan bir hanımdı

Siyer kitapları şöyle bir olay anlatır. Bir seferinde Resulullah(ass) Mekkelileri davet eder. Onunla beraber Hz. Ebubekir vardır. Müşrikler onlara saldırır. Hz.Ebubekir ve Resulullah'ı ölesiye vururlar. İkiside bayılır. Hz. Ebubekir eve götürülür. Ayıldığında Resulullah'ın durumunu öğrenmek ister. Çünkü ona yemek getirirler yemez. Resulullah”ın ne olduğunu bilmeden yemeyeceğini söyler. Resulullah'ın durumunu öğrenmek için güvenilir ve onu bilen birisine ihtiyaç var. İşte bu vasfa sahip olan bir hanımUmmu Hayr sen ancak bunu Ümmü eymenden öğrenebilirisin. O sır saklayan ve resulullah'ı iyi bilir. Ondan sorulur, şerefli elçi. İşte bunun için ona hanım yiğit dedim.

7- İki hicretin sahibi aile

Bu Kur'an'ın övdüğü haldir. Resulullah'ında övdüğü vasıf. İki hicret sahibi. Habeşistan ve Medine mühacirleri. Bu iki şeref ailece ulaşan Fatima ve ailesidir.  Allah ve Resulunun razı olduğu muhacirinden oldular.

8- Onun bize ve kızlarımıza güzel örnek olacak vasıfları

O insanlara Resulullah'ın güzel ahlakını anlatıyordu. Onları aynı zamanda yaşıyordu. Siyer yazarları biz e şu vasıflarını anlatır. O fedakar bir hanımdı. Cesur bir hanımdı. İslami ve önün önderi Hz. Muhammed'i çok seviyordu. Karalı ve sabırlı idi. Dik duruşu vardı. Davet aşıkı idi. Evinde hep eşi ile birlikte ibadet ederlerdi. Sır saklamasını iyi bilirdi. Gayretlidi. Umudunu hiç yetirmemişti. Korkmazdı. Hayatının son nefesine kadar Allah'a kulluğunu ve Resuluna ümmet olmayı hiç bırakmadı.

9- Bize ağır miras bıraktı

Yukarda ki vasıfları ile bize ağır bir sorumluluk bırakan bu güzel insan bir kervanın yiğidi idi. Sahibi Allah, Kervancısı Resulullah, rehberi Kitabullah ve yol azığı zikrullah olan kervanın bir neferi idi. Allahım bizide o kervanın neferlerinden kıl. Allahım islam ümmetinin özlemini duyduğu bu kervanın diriliş erleri kıl bizi.  İslam dünyasını kurtaracak bu kervanın oluşturması için yapmamız gereken fedakarlığı bizede nasip eyle. Fatıma hanım gibi ve beyi gibi güzel ahlaklı,fedakar, istikrarlı ve istikametli kıl bizi Allahım. Allah'a emanet olun.

(Yalçın İçyer Hocanın Cuma Hutbesinden alınmıştır)


Yukarı Dön

Yorum yap yorum

Yorumlar

Sevim Taş
03.04.2016 21:09

Allahrazı olsun çok işime yaradı
Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat