Bedir Doğuşu Yakındır


Yalçın İÇYER, Bedir Doğuşu Yakındır

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


Ey Müslümanlar  Aşiret ve Kabile Kavgalarının Taraftarı Olmayın Aşiret Kavgaları Acıda Olsa Müjdedir Ümmete

BEDİR DOĞUŞU  YAKINDIR

“Verdikleri sözlerden caydıkları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin anlamlarını değiştirirler, kendilerine verilen öğütlerin başlıcalarını unuturlar. Pek azı dışında, onlardan sürekli ihanet görürsün. Yine de onları bağışla, yaptıklarına aldırış etme. Hiç şüphesiz Allah iyi davrananları sever.” ( 5/13)

I-GİRİŞ 

Sahibimiz ve  yaratıcımız Allah'a sonsuz hamd olsun.  Salat ve selam Allah'a nasıl hamd etmemizi bizzat yaşayarak gösteren Resullere ve dostlarına olsun. Rabbim onların yolunda olanlardan razı olsun. Bizi onlardan eylesin.

Sizleri Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Rabbim sizlerin ve İslam ümmetinin yar ve yardımcısı olsun. Hutbe usulümde, aktüel olayları değerlendirme sırası geldi. Abartmıyorum, iki haftadır düşünüyorum, adil olarak olayları sizlere anlatayım. Olayları dinledim, seyir ettim ve Kur'an'a başvurdum. Hep gözümün önüne hutbemin başına aldığım ayet geldi. Ki Kur'an'da birçok yerde geçiyor. [1]

Ayetin özellikle “…kelimeleri yerinden oynatıp tahrif ediyorlar…” kısmı… Onun için bu ayeti hutbemin başına aldım. Allah bunu yapan ehli kitabı lanetliyor. Tarihe baktım ve olayları seyir ettim özellikle İslam coğrafyasında, gözümün önüne, Resulullah'tan önce ki hicaz geldi. Yılın sekiz ayı savaşla geçiyor. Dört ay hazırlıkla geçiyor. Suphanallah bana müjde oldu. İslam coğrafyasında on iki ay kavga yapılıyor.

Guruplar arası basın yayın, Tv., radyo kavgaları ayrı bir hal... Kısaca   onbeş asır önce yeniden gelmiş ve şu ayet canlı yaşanıyor.  '.......Siz biribirinize düşmandınız..... ateş kuyusunun etrafında idiniz.....' (3/103)   Onun için hutbemin başına, 'AŞİRET ve KABİLE SAVAŞI'  ifadesini verdim. Ve zafer  bu kavgada taraf olmayıp, Allah'a çağıran ve vahye tabii olan Resulullah'ın olduğu gibi bugünde aynı olacaktır.  Tahriften yana olanlar kayıp edecektir.

II-TAHRİF  HER RESUL'DEN SONRA İŞLENEN KÜLTÜREL BİR SUÇ

Hutbemin başında verdiğim ayet  Kitap ehli hakkında inmiş. İncil ve Tevrat'ta ki yapılan tarifi anlatıyor. Özellikle Yahudiler... Sözlük anlamı şudur. Herrefe, Meyl etti ve meyl ettirdi, kalem oynattı, kalemi kesti, değiştirdi, manasını bozdu.'[2] 

Ehli kitap, ilahi ayetlerin başına tüm bu felaketleri getirdiler.  Geniş bilgi için şu kaynaklara başvurabilirsiniz.[3]

Aynı felaketi  son Resulullah'ın ümmeti de Kur'an'ın başına getirdiler. Metni ile oynayamadılar çünkü Allah'ın korumasındadır. Ama   Kelimelerin anlamı ile oynandı. Kavramlar değiştirildi. Allah'ın esmasında başlanarak, din, hüküm,  usul ve daha nice kavramlarda yaşandı.

Bu konuda şu kitapları tavsiye ederim: Ali Bulaç,  Çağdaş kavramlar ve düzenler, Abdulaziz Bedri, İslam ve sosyalizm, Mevdudi, Dört Terim.

Ayet çok güzel bir tip anlatıyor.  Önce Allah'la anlaşmaları bozdular. Ve Allah'ta onları cezalandırdı.  Sonrada tahrif oyununa başvurdular.

Din İslam iken  ve hayat şekli iken camiye sıkıştırıldı. Çift dinlilik başladı. Laik Müslüman, sosyalist Müslüman,  komünist Müslüman, demokrat Müslüman, milliyetçi[4]-ırkçı- Müslüman gibi çifte kişilik çıktı.  Kitabın yanına anayasalar geldi, Kitaplarda çiftleşti…

Veli Ulutürk  -Kur'an'a göre Uluhiyet- kitabında çağdaş ilahlarla ilgili şöyle bir ifade kullanıyor:

“Allah'ın yerine kutsallar oluşturuldu ve ilahlaştırıldı. Sınırlar, topraklar, bayraklar ve  ülkeler. Bunlar artık hepsi kutsaldır. Uğrunda ölünen ilahlardır.[5]

Olaylara vahyi pencereden bakmak böyle güzel ve tertemiz  noktaya getirir insanı.  Bunların hepsi bugün canlı yaşanmıyor mu Allah aşkına? Hiç unutmuyorum. Mehmet ali Aybar, sosyalist partisini kurduğunda gazeteciye şunu söylemişti: 'Allah'a şükür  sosyalist partimizi kurduk'. Erbakan Hoca, demokratik bir parti olan, MNP’yi kurduğunda, “Allah'a şükürler olsun, MNP’mizi kurduk.”  Tabi bu iki zatı aynı kefede değerlendirmiyorum.  Arap dünyasında bu kuruluşlar, Resulullah'ın hutbe duası ile başlar.  Ama  yaptıkları, beraber oldukları, dostları ve uydukları yasalar heva ve heves yasaları. Böylece daha önce anlattığım hutbede olduğu gibi hakk ve batıl karışıyor. Bakış açıları bozuluyor.

III- 15 ASIR ÖNCEYİ YAŞIYORUZ İSLAM COĞRAFYASINDA

Emperyalizm bizim cennetimiz olan İslam’ı kayıp etmemizden faydalanarak İslam coğrafyasında, ırklara, mezheplere kabile ve aşiretlere dayalı elli altmış devletçik oluşturdular. Ümmet  1970’lerden sonra uyandı ve cennetimiz olan İslam’a dönüş yapma çabaları gösterildi.

Batı dünyası, özellikle kilise ve sinagog merkezleri ve politikacılar bunu açık gördüler. Peterschorlaton bir röportajında 'İslam wird  gewinnen' diyor. Buna ben de kesin inanıyorum. Onun için Müslümanların yine cehaletinden ve zaaflarından yararlanarak, savaşlar çıkardılar. İran ırak savaşı, körfez savaşı ve bugün açık görülen kabile ve aşiret savaşları. Araplar,  araplarla,  şiiler,  sünnilerle, yemenliler, yemenlilerle,  araplarla, araplar,  türkler, kürtlerle, türkler türklerle, afganlar afganlarla, afganlar, pakistanlılarla, siyahiler siyahilerle.  Ve  medyatik savaşlar.  Bunu daha da detaylandırabiliriz.

Tam  Resulullah'ın bisetinden önce ki hal yaşanıyor. Muhammed Hamidullah, siyer kitabında hicazdaki kabile ve aşiretleri çok güzel anlatıyor. Bu savaşlarda, malzeme, tahrif edilmiş İslami anlayış… Yukarda verdiğim, ulus, atalar dini, bayrak, toprak sınır kutsallıkları… Buna niçin müjde dedim? Ve  şimdi  soru şu bizim tavrımız ne olmalı?

IV-   ÇAĞRI ÜMMET  COĞRAFYASINA

Son soruya iki cevabım var. Bu cevabımı iki başlıkta vereyim.

1- GELİN  MÜSLÜMANLAR,  BU AŞİRET KAVGALARININ TARAFI OLMAYALIM.

Yıllar önce  Said Ramazan Buti’nin bir hutbesini dinlemiştim, Emevi camisinde. Nuseyri, ordusu için şunu söylüyordu. 'Vallahi onlar sahabi gibidirler.'  Şu an bu seslenişi, tüm savaşan taraftarlar yapıyor. Cihada gittiklerini, şehadete gittiklerini söylüyorlar tüm taraflar... Ve halkımızı kandırıyorlar.

Ölen ümmetin çocuklarıdır. Düşman olan ümmetin kavimleridir.  Ben diyorum ki; “ey kavmi islam gelin bu tahrif edilen kavgalara karşı hz. Muhammed'in tavrını takınalım. Yerimiz, sırati mustakim olsun.  Ey  okurlar yazarlar, ey ulema ve ey  ümmet muharref anlayışa alet olmayın.”

Şu ayeti ilke alalım: “Ey müminler, Allah'tan gerektiği gibi korkunuz, yasalarına saygılı olun ve mutlaka Müslüman olarak ölünüz.”  (3/102) İşte  bu, ne yapmalıyız, sorusunun birinci cevabı…

2- ZAFER YAKINDIR,  AY YENİDEN DOĞACAK BU ÜMMETE

 RESULULLAH'IN ÇAĞIRISINI YAPARSAK  ZAFER BİZİM OLACAK

Hz.selman'ın(r)  davasını ilan edelim. “BEN İSLAMIN ÇOCUĞUYUM.” İslam’ı öne çıkaralım. İslam’a çağıralım.  Kim yaparsa yapsın karşı çıkalım. Bir fakirin  devesine el koyan, ebu cehile karşı duran resulullah'ın tavrını takınalım. O zaman göreceksiniz şu müjde gerçekleşecektir:

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülükten men eder ve Allah’a inanırsınız. Ehli Kitap’da inansaydı, elbet bu, kendileri için çok iyi olurdu. Gerçi içlerinden iman edenler var, fakat çoğu yoldan çıkmışlardır.” (3/110)

Yeniden 'talaal bedru aleyna min seniyetil veda,  Bize veda tepelerinden dolun ay doğdu,  müjdesinin yolu budur.  Gelin kardeşler; bu ruhu ilan edelim. Bu diriliş ruhu bu ümmetin kurtuluş yoludur.

Kardeşine siyahi dediğinden dolayı üzülüp gel ayağınla yüzümü ez diyen Ebu zerr olalım, bilal olalım. Yetiştirelim bu nesli.

Allah’ım beni ve kardeşlerimi bu neslin yolcusu kıl. Bizi bu ruhla dirilt. Bize, Allah için kıyam eden ve dimdik durun' emrine uyanlardan olmayı nasip et.  Selam olsun bu diriliş erlerine.

Ve  ayetin  tavsiyesine uyarak affedelim. Selam olsun bu kişiliği koruyanlara. Selam sizlere kardeşlerim. Allaha emanet olun.

 

CUMA HUTBESİ: Rebiulevvel 1439 Essen 02.02.2018

[1]-TAHRİH kelimesinin geçtiği diğer ayetler, 4/46, 5/13, 41, 

[2]-Mu'cem El-Vasıt 1.cild 

[3]-Şahsiyet   Kitapları  2.Kitap Dinin gizlenmesi, ilhad konuları

[4]-Bu kavram hep yanlış kullanılıyor. Asıl anlamı -din, yol, şeriattır.

[5]-Kur'an'da  Uluhiyyet  Veli Ulutürk


Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat