Allah(cc) Zalimlerin Yaptıklarından Haberdardır Ya Bizler Neredeyiz?


Yalçın İÇYER, Allah(cc)  Zalimlerin Yaptıklarından Haberdardır Ya Bizler Neredeyiz?

Yalçın İÇYER


A+ | Normal | A-


وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ(Ey Muhammed,) Allah'ı sakın zulmedenlerin yapmakta olduklarından habersiz sanma, onları yalnızca gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir.14/42

I-GİRİŞ

Kahhar ve Cebbar olan alemlerin Rabbı Allah'a sonsuz hamd olsun.  Salat ve selam Rabbın mesajını hayata geçiren tüm resüllere ve son resule dostlarına olsun. Rabbim onların yolunda gidenlerden razı olsun. Bizi de onlardan eylesin.

   Sevgili kardeşler!  Sizleri ve tüm müslümanları Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bir aya yakın Türkiye'de bulundum. Biraz rahatlık oldu. Gezdik dolaştık ve istirahat ettik. Müslümanın da bu hakkı var. Ancak içinde mücadelenin olmadığı bir hayat parçasının çok anlamsız olduğunu bir daha gördüm. Herkes adeta rahat yaşıyor. Kimse kimseye karışmıyor. Ezan kendisine okunuyor. İşiten sadece yüzde doksan benim gibi yaşlı amcalar.  Ama beni hep rahatsız ediyordu. Kendi dışımda ki hayata müdahele etmeliyim. Kısaca oldukça rahat ama oldukça sıkıcı geldi. Benzetmiş gibi olmayayım Medine'de ki sorunları daha iyi anlıyorum. Rahat ve bana değmeyen nasıl yaşarsa yaşasın hayat şekli bize ait değildir. Hutbemde vereceğim rivayette bunu anlayacaksınız.

   Bir ay Türkiye'yi ve dünyayı seyrettim bu rahat hayat içinde. Türkiye'ye gittiğimiz günlerde iç savaş yeni başlamıştı. Savaş diyorum, çünkü hedeflen buydu. Bu hutbemde kısmen de olsa yukarda ki ayetin ışığında sizlere bir paylaşımda bulunacağım ve sorumluluğumuzu anlatacağım.  Rabbim sorumluluğumuzu kavrama ferasetini bize nasip etsin.

               II-NEDEN BU AYET?

    Ayet Hz. İbrahim ve ailesinin kıssasının geçtiği pasajın son ayetidir.  Kıssa şu ayetle başlıyor. 'Hani İbrahim: Ey Rabbim! demişti. Bu Mekke şehrini güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyyen uzak tut.'14/35   Emniyetsiz bir ortam ve bu emniyetsizliği yapanlar ayette'PUTLAR' olarak tanıtılırken. Başta verdiğim ayette ise zalimler olarak tanıtılıyor. Mal can emniyeti kalmamış bir dünya yaşıyor, onurlu Nebi. Kendisi ve çocukları için ednişe duyuyor.  Kıssayı günümüzde okumayı size bırakıyorum. Sanki bugün nazil olmuş. Kıssada Aziz İbrahimin duasıda var. Bu pasaj şirke karşı beraatını ilan etmiş İbrahimi direnişin zaferi ve zalimlerin veya yeryüzünü emniyetsiz kılan fasitlerin bitişi olmuş. Rabbmız onun için bize bu kıssayı anlatıyor. Hemde Mekke ortamında. Bu bakışla değerlendirmemi yapayım. 

       1-Zalim ve müstekbirler hangi planları yapıyorlarsa kısa zamanda boşa çıkıyor.  Hiçbir planları başarıya ulaşmıyor.  İslam dünyasını kan gölüne çevirdi iseler bu onların güçlü olduklarından  değil bizim zaafımızdandır.  Şunu hiç bir zaman unutmayalım, emperyalizmin ortak düşmanı 1970 lerden sonra ilan edilen'NEUE FEİND İSLAM' dır. Son  yılların kaosu, bu planları ilerletmeyi bozdu. Biriribirine düşman olan, Arap-Türk, Kürt-Türk düşmanlığı kardeşliğe dönüştü.  Parçalanması beklenen topraklarda vahdete doğru hızla ilerleniyor.  ABD Afrika'da İsraille yaptığı son planın burdada uygulamak istedi. Afrika'da yetiştirdikleri onbinlerce siyahi conilerle Sudan Bölündü, Somali savaş halinde ve birçok ülkede müslümanlar katlediliyor.  Aynı taktiği Irak ve Suriyede de uygulamak istediler. Aşiretlerden oluşturulacak yüzbin Arap conilerle bölgede ya parçalanma veya yıllarca sürecek savaş planlandı. Ancak silah geri tepti.  Yetiştirdikleri  savaşçılar geriye döndüklerinde mücahitlere katıldılar. Bir alternatifleri kalmıştı, Kürtler ve Türkiye. 1980 den beri emperyalistler TC yi Kürtlerle tehdit ederek istedikleri tavizi alıyorlardı.  Başı Allah'a bağlı olmayan Türkiye ve Kürt yöneticiler hep buna alet oldular. Ve Maalesef Türk-Kürt düşmanlığın derinleşeceyi yaralar açıldı. Barış süreci dedikleri şeyle bu düşmanlık kısmen de olsa yıkılmıştı. Adil davranılması gerekirse hükümetin tüm iyi niyeti kullanılarak iç savaş çıkacak şekilde silahlanma oldu. Bu silahların  patlamsı gerekiyordu. Ve patlatıldı.  Geçmiş  yılların günah keçisi 11.Eylül idi. Şimdi ise İŞİD oldu. Suruç patlaması ve şu an incirlikten yapılan saldırılarda gerekçe gösterildi. Bir taşla İki küş vurdular. Türkiye'de  iç savaş çıkararak Kürt-Türk düşmanlığını canlandırmak.  İncirlikten İŞİD'i gerekçe göstererek  müslümanları vurarak, Arap-Türk düşmanlığını yeniden canlandırmak.  Bu konuda Akit gazetesinin yazarlarından  Mustafa Özcan adlı yazarın 25.08.15 tarihli makalesini okumanızı tavsiye ederim. Bu zat Suriyelidir. Şu cümlesini sadece verecem.'. IŞİD ile birlikte meseleyi yaygara ve gargaraya getirme imkanları doğdu. IŞİD imdatlarına yetişti. Ebu Nidal vahşetinde İslami vasfı olan bir canavar ürettiler. Bunun üzerinden kendilerini ve politikalarını aklıyor ve meşrulaştırıyorlar. Ürettikleri Frankenstein üzerinden İslam alemine operasyon yapıyor ve nizamat veriyorlar. Dertleri Esat’ı Suriye rejiminin başında vekil olarak bırakmak ve Irak’a da yeniden çöreklenmek.'  Oluşturulan düşmanla saldırılarına meşruiyyet kazandıryorlar.   Hedef Suriye'de  müslümanların-radikallerin- değil Suriye özgür ordusunun önünü açmaktır. Türkiyede kendilerine terör dedikleri PYD'yi bölgede güçlendirmektir. Ve yıkılacak nusayri rejiminin yerine ulusçu, laik ve de müslüman bir idare kurmaktır. Türkiye'de özellikle iktidar ve HDP  siyasiler,  dindarlar ve yazarları  içinden çıkmaz bir gaflete düştüler. Emperyalizme  belbağlamanın ve sırati mustakimden sapmanın tabii sonucudur bunlar. Ben inanıyorum ki müslümanlar  bu oyunlarıda bozacak. Onun için İbrahim'i(ass) örnek verdim. Ortak değerimiz İbrahim.(ass)

    2-Türkiye'de gördüğüm ve her gittiğimde acı olarak seyrettiğim dinin tahrif edilmesi, hakkın batılla karışması ve müslümanların dünyevileşmesi. Geldiğimden bir gün önce Almanya'dan tanıdığım bir dosta kahvaltıya davet etti. Ev yeni yapılan köşkün yanında. Büyük bir köşk ve büyük bir cami. Bana Mekkeyi hatırlattı. Bunu kurum olarak söylüyorum. Kişileri bu genellmeye katmıyorum. Darun-Nedve ve haşa Kaabe. Camide Allah'a itaat. Köşkte hevaya itaat. İlahi yasanın bu kadar hocamda dahil herkes şaştı. Artık müslümanlar, ametusu altı ok olan bir dinin savunucusu oldular. Benlki en acı olan da budur kardeşler. Herkes rahat ve bolluk içinde yaşıyor. Din gitmiş tahrif edilmiş kimsenin umurunda değil.

  3.Türkiye'de guruplaşma ve cemaatlar arasında kin ve düşmanlık gittikçe artıyor. Herkes briribirinin aleyhinde ölçüsüz konuşuyor ve elindeki tüm medya gücünü kullanıyor. Ve guruplar arası derin düşmanlık yayılıyor.  Emin Allah korusun ellerine silah girse İŞİD'E rahmet yağdırırız. Mümkün olsa idi tüm gurup önde gelenlere bir  ricada bulunacaktım. Lütfen hucurat suresini okuyun. Akrabalarımla yaptığım veda gecesinde onlara bu tavsiyede bulundum. Okuyun ve hayatta kendinizi konturol edin.

    4. Türkiye'de ve Avrupada yapılacak şeylerden birisi de hicret eden kardeşlerimize sahip çıkmaktır. Ankar'a da biraz ilgilendim. Geniş bir boşluk ve acil bir durum. Burda da bu konuda gayret göstermemiz gerekiyor.

     5-Gezimde iki dua yaptım. Rabbım hamdederim ki zalimlerin taviz tekliflerine katılmadım ve İslamın politize edilmesinin hep karşısında durdum.   İkinci dua ise'Herşeye gücü yeten Rabbım benim ailemin, dostlarımın ve ümmetin halini engüzel hale çevir.'

6.Bu gezimde dinlediğim bir sohbetteki hadisi sizinle paylaşayım.' Ummeti dünyayı yücelttimi, ondan İslamın onuru alınır.  Hayra çağırmayı ve kötülükten alıkoymayı bıraktığında, ondan Kur'an'ın bereketi alınır. Ve biribirlerine hakaret edip sövdüklerinde de onların üzerinde ilahi gözetim kalkar.'  İbni Ebi Dünya Ukubat bölümü 36.Hadis. Ne doğru tesbitler. Allahresulu söylemişse ne doğru söylemiştir.

 7.SONUÇ

      Akibet bizim olacak buna kesin inanıyorum. Yukarda ki rivayeti yaşayalım. Ki Kur'an'a aykırı değidir.  Kendimizi islah edelim. Hepimiz tek sesle kelimei tevhidi haykırarak zalimlere diyelimki.  Ey çağımızın, İblisleri, biz Adem'in iki oğlundan ders alacağız ve kardeşlerimize karşı merhametli olacağız. Bizler, Hz.Muhammed'in kardeşleriyiz, yoktur aramızda fark.  Bizler, arabi, farisi, rumi ve habeşi olan islam rabıtasını yapanların kardeşleriyiz.  Bizler, kurdi olan Selahaddinin kardeşleriyiz. Bizler, kostantiniyeyi İslampol yapan turki fatihin kardeşleriyiz. Bu ruh ve bu bilinçle çalışacağız ve hayatımızı ortaya kıyacağız.

Allahım bize bu bilinci ver. Allah'ım gelecek neslimize bu bilinci nasip et.  Allah'a emanet olun. 


Yukarı Dön

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat