Vasat Ümmet Duası


Vasat Ümmet Duası

A+ | Normal | A-

Son güncelleme: 30 Haziran 2016 Perşembe 01:33


Ey Rabbimiz! Bizi hakikati inkâr eden kâfirler için bir oyun ve eğlence aracı yapma! Ve günahlarımızı bağışla! Çünkü tek kudret ve hikmet sahibi olan sensin.

Küre Medya / Haber Merkezi
“Ve böylece sizin vasat ümmet (dengeli ve ölçülü bir toplum) olmanızı istedik ki, (hayatınızla) tüm insanlığın huzurunda hakikatin şahitleri olasınız ve Resulullah da sizin huzurunuzda ona şahitlik yapsın...” (Bakara Suresi, 2/143)

* * *

Maddi ve manevi her şeyin kendisi ile anlam kazandığı, bizi insanlara hakkın tanıklığını yapmamız için vasat1 ümmet olarak görevlendiren Rabbimiz! Bize orta yolun evrensel ölçülerini kavrat ve Furkan’ı anlamı gücü ver!

Fevzi Zülaloğlu / Haksöz Dergisi - Sayı: 260 - Kasım 12

Ey her varlığın yegâne yaratıcısı ve yöneticisi olan Rabbimiz! Selim aklımızla zıtların eşsiz uyumunu kavrama yeteneği ile bizi donat ve uyumları ifsat eden müşriklere karşı derin ve kesintisiz bir cihadı nasip et!

Ey günleri aramızda dolaştıran, iktidarları evirip çeviren! Bize bağışladığın irademize bilgi ve sağlam inancı, insan ve cin şeytanlarına karşı isyan ve boyun eğmezliği, tağutlara başkaldırış yöntemlerini ve sana itaat etmeyi öğret! Ve Süleyman Peygamber gibi, yeryüzünde namazı yaygınlaştırıp adaleti ikame edebileceğimiz bir iktidar kurmayı nasip eyle!

Ey Kadir Olan Allah’ım!

Sorumsuzlarımıza sorumluluk; sorumlularımıza dünyayı kitap, mizan/adalet ve demirden oluşan sağlam temeller üzerinde yeniden kurmayı; bilginlerimize yakini imanı; kesin inançlılarımıza derin tefekkürü; önderlerimize olayları doğru yorumlama yeteneği; doğru yorumlama yeteneği olanlarımıza kararlılığı; sebat üzere olanlarımıza büyük başarıyı lütfeyle!

Ya ilahi! Hakikati kavramışlarımıza tutuculuk, tutucularımıza kavramışlık; merhametli-ince mizaçlı latif ruhlu müminlerimize pervasız bir direniş, cesareti pervasızlık telakki edenlerimize uslu bir şehadet; muhafazakârlarımıza hakka doğru hareket, hareket halinde olanlarımıza ilkeleri muhafaza kararlılığı; maneviyatçılık hastalığına müptela olanlarımıza hayatın gerçekliğini kavramayı, realizm hastalığına yakalananlarımıza manevi olgunluk ve fıtrî özgürlük hasletlerini bahşeyle!

İlahi! Düşünsel olgunluğumuzu taassuptan koru; bizi faziletin nurlarından mahrum eyleme! Bize sağlam bir tutamak olan Kur’an’a yaslanarak bu uğurda karşılaşacağımız zorluklara sabırla tahammül etmeyi kolaylaştır! Ve bizi en küçük zorluk esnasında inancını terk eden ucuzculardan koru!

Lütfü ve Merhameti Sonsuz Olan Latif Allah’ım!

Kadınlarımıza mantıklılık, erkeklerimize duygusallık; şairlerimize şuur, şuurlularımıza İslami endişe; ihtiyarlarımıza direniş bilinci, gençlerimize soylu bir inanç; gaflet uykusunda olanlarımıza dirilik, uyanıklarımıza azimli bir irade; tecrübelilerimize genç coşkular, coşkunlarımıza olgun tecrübe; zayıflarımıza demirden güç, güçlülerimize eşsiz merhamet, merhametlilerimize kesin kararlılık, kesin kararlılarımıza dosdoğru hedefin yönünü göster!

Ey Rabbimiz! Körlerimize görme, suskunlarımıza feryat; ümmetimize birlik, birlikte olanlarımıza hak; hakkı bulanlarımıza cömertlik, cömertlerimize sabır, sabırlılarımıza izzet ve direniş ahlakı; direnenlerimize fırsat, fırsat elde edenlerimize basiret, basiretlilerimize imaret ve imamet; önderlerimize ıslah şuuru ve merhamet, merhametlilerimize sebat şuuru; ıslahatçılarımıza çalışma gücü, çalışanlarımıza sekîne azığı lütfeyle!

Ey Yüceler Yücesi Vedûd Olan Allah’ım!

Hüzünlülerimize sevinç, sevinçlilerimize Hira endişesi; karamsarlarımıza ümit, ümitlerimize engin ufuk, zekâmıza eş bir kalp, öfkemize eş bir sevgi lütfeyle!

Ey Din Gününün Yegâne Sahibi, Âlemlerin Rabbi Olan Allah’ım!

Dünyevileşen kardeşlerimize ahiret bilinci, uhrevileşenlerimize dünya hilafeti lütfeyle! Bize ölüme kadar özlem duymayacağımız bir hayat, boşu boşuna matem tutmayacağımız bir ölüm bağışla!

En güzel övgülerin kendisine yaraştığı güzel Allah’ım! İmanımız bize şöhret, ekmek, makam-mevki kazandırmasın diye merhamet eyle! Bizi dinden kazanıp dünyaya harcayanlardan değil, dünyadan kazanıp dine harcayanlardan eyle!

Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi ateşin azabından koru.2

Ey Muîn Olan Allah’ım!

Sadece tehlikeler karşısında değil, onlarla yüzleşmede korkusuz olmak için, onları yenecek cesareti bulmak için bize yardım et! Bizi rahmetini sadece başarıda gören bir korkak olmaktan koru ve bize başarısızlıklar ardından da rahmet dolu yardımlarına sığınacak bir inanç bahşet!

Ey Melekleri Sekîne Sağanakları İle Bedir Ashabının Üstüne İndiren Allah’ım!

Bizi rahmetini sadece başarıda gören bir korkak olmaktan ve ihtiyacı olmadan hatırlamayan bir nankör olmaktan koru. Bize başarısızlığımızda da el açacak bir inanç diriliği nasip eyle!

Hidayet ve ittikanın sağlam dayanaklarını Kur’an’ı indirerek bize gösteren Rabbimiz! Bize kavgacı, inatçı ve cihadçı bir takva ver ki, sorumluluklarımızı yerine getirebilelim ve bize sorumluluktan kaçan inanç ucuzluğuna karşı dayanma gücü ver! Bizi perhizkâr, münzevi ve mistik bir takva yorumundan koru ki, tenhalık ve uzlet köşelerinde gizlenerek hayatımızı boşa tüketmeyelim!

Alimu’l-Habîr Olan Rabbimiz!

Duamızı kurtarılmak için endişe ve korku içinde öylece bekleyen sorumsuzların ümitsiz, karamsar yakarışına benzetme! Bizim yakarışımız özgürlüğünü sarp yokuşlara tırmanmak gibi olan zor zamanların eylemleriyle taçlanmış, sabır ve namazla süslenmiş olsun.

Varlık Âlemlerinin Tek Sahibi, Sonsuz Kudret ve Hikmet Sahibi Rabbimiz!

Şu dünyanın geçici nimetlerine tapınan, inançlarımızı ve salih amellerimizi kuşatma altında tutmaya çalışan nankörlere karşı kesintisiz bir cihadı bize nasip eyle!

Ya Rabbi! İnançlarını sorunlarının kucağına atan gafillerden değil, sorunlarını cihadla çözen mücahidlerden olmayı bize kolaylaştır!

Rabbimiz! Dönemsel koşulların dayatmalarını din edinerek şirke düşen, böylece iki tanrılı ve çok tanrılı putperestliğin yakıcı kucağına düşen gafiller gibi değil, senin yakınlığını kazanmak için her tür fedakârlığa hazır bir nefer gibi onurlu duruşlar sergileyen peygamberler gibi olmayı nasip eyle!

Rahmeti de Kahretmesi de Güzel Olan Allah’ım!

Bizi cihadı hayatının tüm evrelerinde sürdüren bahtiyar kullarının arasına kat. Cihadımız, Filistin’imizin, Suriye’mizin, Mekke’mizin özgür oluşunu gerçekleştirsin.

Görünen görünmeyen tüm âlemlerin eksiksiz bilgisine sahip olan Allah’ım! Bilgisizliğimizin dostlarımıza karşı savaş ve saldırı aracı ve düşman için bir fırsat olmasından sana sığınırız. Dar görüşlü aklımızı Kur’an’ın hikmetli öğütleriyle ve yolunda gayret etmemizin bir ödülü olacak sekînet desteği ile eğit.

Ey Merhametlilerin En Merhametlisi ve En Adili Olan Allah’ım!

Günahlarımızı itiraf eder, gazabının önünde olan rahmetine gönülden bir yakarışla bağışlanma dileriz. Bizi affet. Bize iyiliğin doruklarında gezinen İslami bir şahsiyet ve tüm nimetlerin için şükreden bir kalp ve tüm mümin kardeşlerimiz için ebedi cennetlerde huzur dolu, esenlik içinde bir hayat lütfeyle!

Ey Rabbimiz!

Sana güveniyor ve sana yöneliyoruz; çünkü bütün yolların varışı sanadır.

Ey Rabbimiz!

Bizi hakikati inkâr eden kâfirler için bir oyun ve eğlence aracı yapma! Ve günahlarımızı bağışla! Çünkü tek kudret ve hikmet sahibi olan sensin.3

 Dipnotlar:

1- Denge, vasat bir ümmet olarak insanlığa şahit olması gereken İslam ümmetinin daima göz önünde bulundurması gereken bir ilkedir. Yüce Rabbimizin İslam ümmetinin önüne koyduğu bir ufuk olan bu ilke, hayatımızın her yanına damgasını vurmalıdır.

2- Dünyadan tamamıyla kopmadan ahirete öncelik vermenin -her iki âlemde de ihsan ile bütünleşme talebinin- yakarış olarak beyan edilmesi için bkz: Bakara, 2/201.

3- Kâfir bir toplumda müminlerin ilkleri-öncüleri olan erdemli insanlarla birlikte İbrahim Peygamber’in Allah’a inayet için yakarışları: Mümtehine, 60/4-5.

Yukarı DönEtiketler:

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Kategoriye Ait Diğer HaberlerAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat