Tefrika - Dinî, fikrî veya siyasî birliğin parçalanması


Tefrika - Dinî, fikrî veya siyasî birliğin parçalanması

A+ | Normal | A-

Son güncelleme: 10 Ağustos 2017 Perşembe 23:07


Unutmamamız gereken şu ki, ne kadar bilirsek bilelim, ne kadar yazarsak yazalım, ne kadar söylersek söyleyelim, varıp gideceğim yer topraktır. Ve bir gün bu dünyada yapıp-ettiğimiz her şeyden mutlaka hesaba çekileceğiz. Allah Resulü (as) bir hadislerinde, “Hutbe irad eden kastından sorguya çekilecektir” demektedir.

Küre Medya / Haber Merkezi
Sözlükte “ayırma, ayırt etme, parçalama; dağılma, parçalanmışlık” anlamlarındaki tefrika terim olarak belirli bir dinî, fikrî veya siyasî birliğe sahip insan topluluklarının bölünüp parçalanmasını, fırkalara ayrılmasını ifade eder. Tefrikanın karşıtı vahdet/cemaattir.(1) ‘Fark’, iki şey arasını ayırmak, farklı olmak, ayrılmak, yolun çatallaşması gibi anlamlara gelir. Türkçede de aynı manada kullanılmaktadır. Aynı kökten gelen “Ferik”, Kur'an'da pek çok yerde kullanılır. Her çeşit grup, bölük, küme gibi anlamlara gelir. Fırka kelimesi ise, Kur'an'da yalnızca bir yerde geçer.(2)  

Kur’an, iki toplumun arasını ayırmayı, (3) hikmetli işlerin birbirinden ayrılmasını, (4) Kur’an hükümlerinin kısım kısım ayırdedilmesini, (5) İsrailoğulları için denizin yarılmasını, (6) kişi ile toplumun arasının ayrılmasını, (7) Allah ile Peygamberin arasının ayrılmak istenmesini, (8) peygamberler arasında ayrım yapmayı (9) bu fiille anlatıyor. (10) Tefrika, “görüş ayrılığına düşme” anlamına gelen ihtilâfla yakından ilişkilidir. İhtilâf bazı durumlarda tefrika ile eş anlamlı gibi kullanılsa da genelde fikir ayrılıklarını belirtir. (11) Görüş ayrılığı, Kitap ve Sünnetin açıkça hükmünü ortaya koyduğu, ümmetin üzerinde ittifak ettiği bir sahada veya konuda ortaya çıkarsa, yahut ictihada açık sahada ortaya çıktığı hâlde farklı görüşlere meşruiyet tanımayan bir taassuba düşülmüş olursa "dînin caiz görmediği" tefrika meydana gelmiş olur.(12)  


YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ >>>>>


Yukarı DönEtiketler:

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Kategoriye Ait Diğer HaberlerAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat