Mustafa Kemal Atatürk'ün Dini İnancı Üzerine


Mustafa Kemal Atatürk'ün Dini İnancı Üzerine

A+ | Normal | A-

Son güncelleme: 28 Mayıs 2015 Perşembe 14:41


Mustafa Kemal'in dini inancı üzerine Masonlar org.'da yer alan ve Mustafa Kemalin inancının nasıllığını anlatan bir makaleyi ilginize sunuyoruz.

Küre Medya / Haber Merkezi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Dini İnancı Üzerine

Arap harflerini kaldırması, tekke ve zaviyeleri yasaklaması, yaygın din eğitimini kaldırması, anayasaya devletin dini yoktur ibaresini eklemesi, haremlik selamlığı kaldırıp kadınlı-erekli balolar tertiplemesi, kendi zamanında okutulan tarih derslerinde insanlık tarihini insanın yaradılışıyla değil de insanın ağaçtan yerleşik yaşama geçmesiyle başlatan tarih kitapları okutturması, halifeliği kaldırması, hiç bir sözünde kuranın kelamını, peygamberin sünnetini tutun dememesi, her daim akıl ve fenne sarılmak gerektiğini vurgulaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini dine değil de milli birliğe dayandırması, milli eğitimi bilimsel, karma ve laik (dinsiz) yapması, "yüz, iki yüz hatta bin sene evvelki hutbeleri okutmak insanları bilgisizlik ve gaflet içinde bırakmaktır" demesi, "Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz demesi" ve üstelik tüm bunları etrafı Osmanlı geleneğiyle dinine sıkı sıkıya sarılmış, her inkılapta muhalefet eden sofularla doluyken, adım adım, aşama aşama gerçekleştirmesi, ve hatta yeterli güce ulaştığında halifeliğin kaldırılmasına karşı gelenleri ölümle tehdit ederek (ihtimal bazı kafalar kesilecektir) bastırması ulu önder Mustafa Kemal Atatürkün en azından bugün anlaşıldığı manasıyla dini bütün bir Müslüman olmadığını göstermektedir.

Yine bunlara tezat, Atatürk'ün ne kadar Müslüman olduğuna dalalet anılar, sözler mevcuttur hatta onun dini bütünlüğünü anlatan kitaplar dahi yazılmıştır.

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki dinsizliğin savunucularında olan ben bile bugün samimi arkadaşlarım dışında Allah inancı olan biri olarak biliniyorum.

Devrimciler amaçlarını ancak belirli bir güce ulaştıklarında ortaya koyarlar. Atatürkün dinsiz olduğunu düşünmeniz için illa onun dinsizliği öven, İslamiyet'i kötüleyen nutuklar mı atmasını bekliyorsunuz?!Ne yapılsaydı yani, daha savaş günlerinden dinsizlik mi övülseydi? O vakit bu devrimlerin hiç biri gerçekleşemezdi. Eğer ki Ulu Önder dinsizliği devrimleri tamamladıktan sonra övseydi, o vakit de halk din elden gidiyor diye ayaklanıp yönetimi bir temiz devirecekti (bu konuda aksini düşünen var mı?).

Ayinesi iştir kişinin söze bakılmaz.

Bakın Can Dündar Yükselen Bir Deniz isimli kitabında ne yazmış:

"Meclisteki milletvekillerinin bir kısmı halifeye yürekten bağlı, muhafazakar kişilerdi. Cumhuriyetten çok, Cumhuriyetin dinsizlik getireceği ihtimalinden endişeliydiler. Cumhuriyeti gavurluk sayıyorlardı.

Onları rahatlatacak bir çözüm gerekiyordu.

O çözümde düşünülmüş ve (anayasanın) ikinci maddede yazılmıştı: "Türkiye Cumhuriyetinin dini İslam'dır. Kemal Paşa bu ikinci maddeyle birincisini (Türkiye devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir) garantilemiş oluyordu.

Yeterince güçlendiği an "Devletin dini İslam'dır maddesini anayasadan söküp atacaktı."

İzlediğim bir tv programında İran'da mühendislik okuyan bir genç üniversitede okutulan derslerinin önemli bir kısmını kaplayan, fıkıh, İslam tarihi gibi derslerden şikayetçiydi ve bunların hiç birinin mesleki yaşamına katkısı olmayacağını söylüyordu. Bugün biz üniversiteli gençler özgürsek, zorla dini eğitim almıyorsak, kantinlerde kız arkadaşlarımızla konuşabiliyor, onlarla sinemaya, konserlere gidebiliyorsak bu özgürlüğümüzü hep Cumhuriyet döneminde tüm muhaliflere rağmen Ulu Önder Atatürk'ün attığı özgürlük tohumlarına borçluyuz.

Daha söylenecek çok söz var ama lafı fazla uzatmak istemiyorum.

Atatürk'ün nasıl bir maneviyata sahip olduğunu öğrenmek istiyorsanız birazda onun yetiştiği çevreyi tanımanız gerekir.

Bektaşilerin yoğunlukta olduğu, merkezi yönetimin baskısından bir nebze uzak, Frenk ve Rum mahallelerinin de bulunduğu Selanik'te büyüyen M. Kemal, modern eğitim veren, felsefe ve tarih derslerinin okutulduğu Askeri İdadisi'nde öğrenim görmüş, kiliseyi toplumsal hayattan kovan Fransız İhtilali'ne zemin hazırlayan yazarların kitaplarını okumuştu, hatta daha askeri lisedeyken arkadaşlarıyla, merkezi yönetime zıt, toplumsal birliğin çimentosunu din'de değil de milli birlikte olduğunu savunan gizli dergiler yayınlamıştı.

Bence çoğu kişinin Atatürk'ün dinsiz olduğunu kabul edememesinin tek nedeni, dinsizliği ulaşılması gereken bir mertebe değil de bir küfür olarak görmeleri. Bu nedenle çoğu arkadaşın buradaki suçlamalarını normal görüyorum.

Aslında şu da bir gerçek ki O'nun maneviyatını tam olarak hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.

Bu yazıyı, Atatürk'ün Büyük Taarruzun zaferinin kesinleşmesiyle söylediği birkaç cümleyle bitirmek istiyorum:

Mustafa Kemal Paşa "İki muzaffer ordumuza karşı kimse yeni bir savaşı göze alamaz dedi& birkaç gün içinde mütareke isteyeceklerdir. Böylece Milli Mücadelemizin dört yıl süren ilk safhası kapanmış olacak. Şimdi bir yol ayrımındayız, ya ülkeyi ve milleti, İstanbul'un o teslimiyetçi, çağ dışı zihniyetine teslim edeceğiz; ya da akılcı, bilime öncelik veren, bağımsız, özgür, başı dik yeni bir toplum olacağız. Sizce hangi yolu seçmeli?"

Y. Kadri tarihin nereye aktığını Ankara'dayken görmüştü. Şimdi bu akış hızlanmış ve gürleşmişti. "Tabi aklın yolunu dedi"

"Evet asıl kurtuluşa akıl yoluyla varabiliriz. Bunun için de Milli Mücadelenin ikinci safhasını açmalıyız. Zor, çetin bir yol. Bağnazlıkla, dar görüşlülükle, önyargılarla, hurafelerle, iliklere işlenmiş cahillikle, din tüccarlarıyla, belki uyanmamızı istemeyen dış güçlerle de mücadele edeceğiz. Ama bunu göze almak, hepsiyle mücadele etmek, bu güzel toplumu bir daha hiçbir gücün sömüremeyeceği şekilde bilgi ve bilinçle donatmak zorundayız. Dünya hızla gelişirken biz yerimizde sayamayız. Yoksa geleceğin akıllı nesilleri bizleri affetmez."

Kaynaklar:

"Atatürk" Lord Kindross,

"Şu Çılgın Türkler" Turgut Özakman,

"Yükselen Bir Deniz" Can Dündar,

"Atatürkçülüğün Esasları" Dursun Yaşa.

Masonlar.org.

Yukarı Dön

İlgili Videolar


Etiketler:

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Kategoriye Ait Diğer HaberlerAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat