MİT kanununda değişiklik komisyondan geçti


MİT kanununda değişiklik komisyondan geçti

A+ | Normal | A-

Son güncelleme: 24 Şubat 2014 Pazartesi 09:29


Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanun'undaki değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Küre Medya / Haber Merkezi
15 maddelik Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda değişiklik teklifi İçişleri Komisyonundan kabul edildi.

MİT Kanun'undaki yapılan değişiklikle, Kanun değişikliğinin birinci maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:

"Milli İstihbarat Teşkilatının 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanun'unun 4. Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir:

" Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirmek, i. Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadeleye uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemleri kullanmak suretiyle bilgi, belge haber ve veri toplamak, kaydetmek ve analiz etmek; j. İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini arttırmak amaçlı çağdaş istihbarat usul ve yöntemlerini araştırmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygun görülenleri temin etmek fıkrasının yeniden düzenlenmesine ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı'na kanunda belirtilen görevler dışında görev verilmemesi yönünde değişiklik yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İkinci madde ise var olan 2937 sayılı kanun maddesi korundu.'Bakanlıkların Müsteşarları' ibaresi'İlgili Bakanlıkların Müsteşarları' şeklinde değiştirildi.

Üçüncü madde, 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildiği ifade edilerek, ikinci fıkrasının altıncı cümlesinde yer alan'Bu işlemler'ibaresinden sonra gelmek üzere'MİT tarafından kurulan merkez veya' ibaresi eklendiği kaydedildi. Son cümlesinde yer alan'merkez' ibaresi'merkezler' olarak değiştirildiği belirtilerek, altıncı fıkrasının son cümlesi yürükten kaldırıldığı ve onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklendiği aktarıldı.

Üçüncü maddeye eklenen fıkralara göre, MİT'in mili güvenliğin ve ülke menfaati gerekçesiyle yerli ve yabancı kurum ve kuruşlarla ile tüm örgüt veya oluşumlara temas kurabileceği belirtilen kanun teklifinde, MİT'in kamu kurum ve kuruluşlarla temas edebileceği ifade edildi.

MİT'E YALAN MAKİNASI KULLANMA YETKİSİ

MİT'in istihbari faaliyetler için görevlendirilen kişiler kimliklerini değiştirebilmeleri imkanı verilirken, telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabileceği belirtildi. MİT'in yabancı unsurların ülkenin ve vatandaşların iletişim güvenliğini tehdit eden faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmaların yapabileceğini ifade edilen kanun teklifinde, MİT'te görev alan veya alacak kişilerin güvenilirliklerini ve uygunluklarını belirlemek amacıyla yalan makinesi dahil test teknik ve yöntemlerinin kullanabileceği belirtildi.

MİT'im TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİMİNİ TAKİP EDEBİLMESİ

Anayasanın 2. maddesinde yer alan belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir tehlike varlığı halinde devlet güvenliğinin sağlanması bakımından hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşarı veya yardımcısının yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edebileceği ve sinyal bilgisini değerlendirebileceğim kaydedilerek, gecikme sakınca görülen hallerde ise verilen yazılı emrin 24 saat içinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulacağı belirtildi.

MİT PERSONELİNE MADALYA

Kanun teklifinde, yurt içinde ve yurt dışında olağan üstü gayret ve fedakarlıkla yaptığı çalışmalar sonucunda, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, devletin yüceltilmesinde, milli menfaatleri katkıda ve hizmette üstün başarı gösteren MİT personeline madalya verilebileceğini aktarıldı.

MİT'E SORUŞTURMA İZNİ

Cumhuriyet Savcılarının MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar ve şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde MİT ile temasa geçmeleri öngörülürken, işimiz, imzanız MİT mensupları ile ilgili ihbar ve şikayetlerin Cumhuriyet Savcılarınca ilkeme konmayacağı ifade edildi. Kanun uyarınca MİT mensuplarının görev suçlarına ilişkin yargılamaların Halim ve Savcılar Kurulu'nun belirlenen ANKARA Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkili olduğu belirtildi.

BASINA CEZA

MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri yetkisini olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan, yok eden kişiye 4 yıldan on yıla kadar hapis cezası verileceği kaydedildi.

MİT mensuplarına ilişkin belge ve bilgileri ele geçiren, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan, bulunduran MİT’in görev ve yetkileri ile ilgili bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları ile yayımlanması veya açıklanması halinde içerik sağlayıcısının, eser sahibinin, muhabirin, yazarın, sorumlu müdürün, yayımcının ve basımcının ile yayınların 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası verileceği aktarıldı.

MİT MENSUPLARININ TANIKLIĞI

Mit mensuplarının ve görev yapmış MİT personelinin, Mit'in görev ve yetkilerine yönelik tanıklık yapamayacağı belirtilerek, devlet çıkarlarının zorunlu olduğu hallerde ise MİT mensuplarının tanıklığı MİT Müsteşarı'na, MİT Müsteşarı’nın tanıklığı Başbakan'ın iznine bağlı olduğu belirtildi.

MİT'E DEVİR

Kamu kurum ve kuruluşları kullanımda bulundurdukları her türlü malzeme, ekipman, teçhizat ve cihazı diğer kanunlara bakılmaksızın MİT devredebilecekleri belirtildi.

MİT MENSUPLARININ YETKİ KULLANIMI

MİT'e verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü talep öncelikli olarak yerine getirileceği ifade edilerek, bu talepler yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu doğmayacağı aktarıldı.

MİT KAYITLARI

MİT uhdesinden İstihbarı nitelikteki bilgi, belge, veri ve kayıtlar ile yapılan nalizlerin Türk Ceza Kanunu'ndaki belirtilen Casusluk, Anayasa'ya karşı işlenen suçlar haricinde adli mercilerce istenmeyecek.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, tartışmalar ışığında tekrardan değerlendirmeler yapacaklarını kaydederek, "MİT İçişleri Komisyonunda daha sonra da da Genel Kurul’da Parlamentomuzda tartışılması, görüşülmesi, kendi başına önemlidir. Çok seviyeli bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.

İHA

Yukarı DönEtiketler:

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Kategoriye Ait Diğer HaberlerAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat