İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?


İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?

A+ | Normal | A-

Son güncelleme: 24 Ocak 2017 Salı 15:20


Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu değerlendirmiş.

Küre Medya / Haber Merkezi
Allah’a hamd, resulüne selam olsun. İnsan kavramı ile ilgili yazı serimizi sürdürüyoruz. Kur’an’ı merkeze alarak, çeşitli sorularla konuyu irdelemeye devam edelim.

İnsanın yaratılışı süreci nasıl gerçekleşmiştir?

İnsan da tıpkı, içinde yaşadığımız evren gibi belli bir süreç içinde yaratılmıştır. Kur’an’da insanın yaratılış süreciyle ilgili en temel bilgilerden oldukça sınırlı bir biçimde bahsedilmektedir. Örneğin insanın balçıktan yaratıldığı ifade edilmekte ancak bu sürecin detaylarıyla ilgili bilgi verilmemektedir. Başka bir ayette de yeryüzündeki genel yaratma ile ilgili çeşitli bilgiler verilmekte ve her şeyin sudan yaratıldığı ifade buyrulmaktadır; “Peki, hakkı inkâra şartlanmış olan bu insanlar, göklerin ve yerin (başlangıçta) bir tek bütün olduğunu ve Bizim sonradan onu ikiye ayırdığımızı ve yaşayan her şeyi sudan yarattığımızı görmüyorlar mı?” (21/30) Bu nedenle yaratılış süreciyle ilgili ayetlere aykırı olmamak kaydıyla, diğer varlıklarda olduğu gibi insanoğlunun yaratılış sürecine ilişkin iddialar da çeşitli açılardan araştırılmaya açıktır. Nitekim insanoğlunun topraktan yaratılmasının hangi anlamda olabileceği, bunun ne şekilde ve ne kadarlık bir sürede gerçekleştiği, bilimsel veriler ışığında incelenebilir. Tıpkı evrenin altı günde yaratılması bilgisinin, ne şekilde anlaşılabileceğinin araştırmaya ve müzakereye açık olduğu gibi. Aynı husus indirildiği cennettin kavramsal anlamda ve içinde bal, süt, şarap ve su nehirlerin akıtıldığı, vaat edilen mükâfat yurdu olan cennet mi, yoksa normal ve yoğun ağaçlıklı bir bahçe mi olduğu hususu için de geçerlidir. Bazı ayetlerde (7/11—25) cennetten ve bir nüzulden bahsedilir. Bu cennetin ve nüzûlun mahiyeti ayetlerin verdiği temel çerçeveler içinde kalmak koşuluyla, müzakerelere açıktır. Zira diğer bazı ayetlerde insanın yeryüzünde yaratıldığına dönük açık bir delil vardır; “Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, orada size yollar açan ve gökten bir su indiren O'dur.” dedi. İşte Biz, bu su sayesinde çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyiniz, hem de hayvanlarınızı güdünüz; gerçekten bunda doğruya kılavuzluk eden akıl sahipleri için birçok deliller vardır. Sizi yerden (topraktan) yarattık, yine (ölümünüzden sonra) ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız.” (20/53—55)


YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ


Yukarı DönEtiketler:

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Kategoriye Ait Diğer HaberlerAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat