Hüseyin PEHLİVAN


huseyin-pehlivan-seyyid-kutub-yagmasi-14100y.html Seyyid Kutub Yağması
Seyyid Kutub Yağması Çağımızda Müslümanlığın düşünsel manada temel eksenini belirgin bir şekilde ortaya koyan önemli şahsiyetlerden biri Sey...
Algılar Olgular ve Propaganda
Algılar Olgular ve PropagandaÜlkemizde ve dünyada olanları gerçekte olduğu gibi anlamayı zorlaştıran en ciddi engel devletlerin, muktedirler...
Egemenliğin Geleceği
Günümüzde karışmış kafalarımızla, karman çorman dilimizle söyleyip durduğumuz hâkimiyetin millete ait oluşu konusuyla alakalı, en güncel idd...
Heeey! Yukarıdaki Abiler
           Doğudan bir bilge mealen: “Para, ticaret ile artar; Fikir, münazara ile kristalleşir; İdare, siyasetle mümkün olur” demiş. Bu söz...
“Göz” ün İktidarı mı? İktidarın “Göz” ü mü?
Hangisi daha şeytani?            Geçmiş dönemlerde iktidarlar tebaalarını sürekli gözetlemeye ve kontrole gerek duymazlardı; imkânları da bu...
Biz Ne yapmaya Çalışıyoruz?
Neler oluyor böyle?                Çoğumuza göre karmakarışık bir dünya oluşmuş etrafımızda ya da öylesine kafa karışıklığı var ki olan bite...
Geçmişle İlişki Kurmanın Bir Şekli Olarak Salavat
Namaz içinde tahiyyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çokça çeşitli vesilelerle ve muhtelif törenlerimizde Peygamberimiz Hz. Muhammed’...
Geçmişle İlişki Kurmaya Dair
Müslüman düşünce içinden geçtiği kriz dönemleri münasebetiyle birçok problemlerle mücadele etmek zorundadır. Bu kriz dönemleri günümüzde yaş...
“Devlet”i anlayabilmek
Bu ve başka konularımızı düşünürken günümüzdeki karmaşa ve savrulmuşluğumuzun zihinlerde oluşturduğu kaymaları ve çeldiricilerin çelmelerini...
Mekke Döneminde Yeni Yönetimin İzleri
Mekke’de başlayan İslam’ı tebliğ ile yeni “itaat- yönetim” yapısının oluşum sürecinin izlerini takibe çalışırsak;Kureyş’in egemenliğinin day...
Tanım- İdrak- Egemenlik
Her şeyi tanımlayıp sözüm ona idrak ederek ona egemen olunmak istenen, bu batıl anlayışla varlık âlemine yönelinen bir çağda yaşıyoruz. Her ...
Ashabın Şahit Olduğu Devlet Tecrübelerine Dair
Hz. Peygamber ve arkadaşlarının o zamanki dünyanın hallerine vakıf oluşlarını basit bir tecrübe birikimi olarak görüp, onları gerekli ciddiy...
“Devlet” Anlayışlarına Dair -2-
Erken Dönem Müslümanların Pratiklerinde Devlet Olgusuna Dair İpuçları: Hz. Peygamberin başkanlığında Müslümanlar idari ve yönetim işleriyle ...
“Devlet” Anlayışlarına Dair -1-
Arapça'da devlet veya dûlet "değişmek, bir halden başka bir hale dönmek; nö­betleşe birbiri ardınca gelmek, dolaşmak; üstün gelmek, zafer ka...
Son Dönemde Müslümanın Dili: “MEDENİYET”
Dil, insanın içsel, zihinsel halitasını dışa vurum anlamında ifade, iletişim ve tefekkür aracıdır. İnsanın iletişim aracı olarak kullandığı ...

Ana Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat