Hüseyin ALAN


huseyin-alan-kulak-ver-hacim-14481y.html Kulak ver Hacı'm
Önce bir şeyde anlaşalım, dünyanın hiç bir yerinde en küçük bir çete yakınındaki karakoldan, onun iricesi mafya ait olduğu devletten bağımsı...
Demokrasi-Laiklik ve İslam
   (Bu yazı Hüseyin Alan'ın  İzmir’de fâliyet gösteren Özgün-Der’in 2016-2017 dönemi seminerlerinden 31.12. 2016 tarihinde konu başlığı “dem...
Cumhuriyet
1923'de Cumhuriyet devleti, idaresi, yönetim biçimi ilan edildiğinde bir şey daha ilan edildi: Reis-i Cumhur'luk makamı. Daha önce olmayan b...
Adalet Üzerine
İslam düşüncesi içinde yer alan siyaset teorilerinde alimlerimiz, İmamet/Hilafet/Emir’el Müminin tabirleriyle ifade ettikleri yöneticilerin ...
Bu Dünyanın Son Beşyüz Yılı
EN TEMEL MESELEİnsanlığın başından beri en büyük ve en temel meselesi “yönetici kim olacak, yönetilen kim olacak” sorusunun meşguliyeti ve b...
Ne Olacak Bu Memleketin Hali!
NEREDEN GELİYORUZ15. Yüzyıldan başlayıp 18. Yüzyılda kurumlaşan, 19 yüzyılda yayılmacı politikalarla dünyayı istila eden, ülkeleri ve kaynak...
Başarısız Darbe Üzerine
Tarihler 15 Temmuz 2016 Cuma gecesini gösterdiğinde Türkiye'de ordu, ordu içinden bir grup silahlı darbe girişminde bulunup ülke yönetimine ...
Bayram Zamanı
Zaman, varlık aleminde başlangıcı ve sonu olan verili bir süreç, olayların, gelişmelerin anlam bulup, iradelerin müdahil olabildiği sınırlı ...
Subhanallah
 İslam ikmal edilmiş son dindir, başından beri Allah’dan gelen tek dinin tamamlanmış son halidir dolayısıyla kendinden önce gelenlerden sahi...
"Dava" Meselesi
Hemen her memlekette hemen her insanın peşinde koşturduğu kişisel veya kendisi gibi olanlarla birlikte sürdürdükleri toplumsal bir davası va...
İcat Edilen "Din"
Zihinsel ve fikri ürünlerde olduğu kadar maddi eşya türünde de bir şey icat etmek zordur, konuyla ilgili geçmişi iyi bilmek ister, üzerinde ...
Kureyşli Olmak
M.6. Yüzyıl Arabistan’ının Mekke şehrinde, kabileler topluluğu biçiminde yaşayan insanlara topluca "Kureyş" deniyordu. Kureyş, Esedoğulları,...
Böylede Olur Bu İşler
İnsan halidir, bazen celallenir öfkeyle sıçrarız yerimizden de duygusal akıl devreye girer, zarar veririz etrafa sel taşkınları gibi. Bazen ...
28 Şubat söylemi
“Biz istedik ki mustazaflara yeryüzünde iktidar verelim” buyuran Allah’ın bu sözü, müminler tarafından yanlış anlaşıldı. Tıpkı sözün geldiği...
Büyüksün Kapitalizm!
Başbakan, devlet çalışanları için cuma öğle mesaisini cuma namazı vaktine uygun olarak düzenlenmesi için genelge yollayacakmış ya da yollamı...
Kavmime Bayram Mesajıdır*
Allah Nahl Süresi 112’de bir şehri, şehirde yaşayan toplumu misal verdi. Onlara her taraftan nimetler verilmişti. Güvenlik ve huzur içinde y...
Edille-i Şer'iye Üzerine
Müslümanların sosyal ve toplumsal hayatlarını Müslümanca yaşamak ve hayatla ilgili sorunlarını Müslümanca çözmek için müracaat edecekleri re...
Küresellik ve İslami Kimlik -IV-
MÜSLÜMAN KİMLİKBitkiler ve hayvanlar ruh taşıyan varlıklar değildir. Bunlar doğdukları zaman neyse ömürlerini öyle tamamlar. Yükselmesi, alç...
Küresellik ve İslami Kimlik -III-
BİZDE NASIL OLDUBiz kapitalist ekonomik sistemi, kapitalist serbest pazarı düzeninin kendi tarihsel gelişimimiz sonucu kendimiz üretmedik. B...
Küresellik ve İslami Kimlik -II-
YENİ “RAB” PAZAR EKONOMİSİ. Kapitalist serbest Pazar ekonomisi şahsiyetimizi ve kimliğimizi belirliyor. Günlük hayat dahil tüm sosyal, iktis...
Küresellik ve İslami Kimlik -I-
KÜRESELLİK VE İSLAMİ KİMLİK                                                Küresellik felsefi, tarihi, siyasi, ekonomik, sosyolojik, hukuki ...
Haricilik Ve New-Selefilik
-1-İslam tarihinde, Müslüman ümmetin parçalanmasına yol açan fikri krizlerin ve siyasi kargaşaların temeli, Hz. Osman’ın katli ve hakem olay...
“Evvel Refîk, Bağd’el Tarîk”
-1-Bu bir Arap atasözü: Evvela arkadaş, kardeş, yoldaş, sonra da varılmak istenen hedefe göre gidilecek veya tutulacak yol. Bir yola gidecek...
Muhtevanın Yok Olması ya da Zihniyet Değişimi Üzerine
Müslümanların bilgi üretecek sistem, yaşadıkları sosyal hayatta ihtiyaç duyacakları İslami bilgiler ve o bilgilerin nerede ve nasıl üretilec...
Çağdaş Putperestlik
Başlangıçta belirtelim ki çağımızda insanlar “put” denince kötü şöhrete sahip, imal edilmiş somut bir nesneden veya zihinsel ilkellikten bah...
Ne olacak bu dünyanın hali?
Türkiyeliler olarak alışığız biz “ne olacak bu memleketin hali” kaygısına ve “şimdi her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacım...
İçim Yanıyor!
Muhammed Mursi’nin sevgili kızı Mısır’da kurulan cunta mahkemesinde yargılanan kişinin babası olmadığını bildirmiş. Babasının resmiyle, mahk...
Krizi nasıl okuyalım?
Türkiye’de öteden beri alttan alta süregelen toplumsal çatışmalar ve kamplaşmalar, 17 Aralık 2013 de yapılan ve ardından başarısızlıkla sonu...
Şaibeli ve Kirli Operasyon
Türkiye üç farklı sebeple bir araya getirilmiş suçlamalarla önemli iş adamları, bürokrat ve bakan çocuklarına yönelik yapılan operasyonla ça...
Modern İdeolojiler ve Müslümanlar -1-
TARİF VE TANIMLARModernlik, Latince “modernus”dan geliyor. MS 5. Yüzyılda mefhum olarak toplumsal karşıtlık çerçevesinde kullanılıyor. O dön...
Yetmedi mi daha?
Modern dönemler Müslümanlar için destansı acılarla doludur. 19. Yüzyılın sonlarına doğru birliğini ve bütünlüğünü bir kez kaybetmeye başlaya...
Tarihsel Kırılma Anları
İnsanlık tarihinde kırılma anları vardır, eski dönemin geride bırakılacağına, yeni ve başka bir dönemin başlayacağına işaret eder. Tıpkı her...
Bütün Parça İlişkisi -II-
İnsan aklı böyle çalışmaya başladığı andan itibaren tarihsel ve toplumsal bir kırılmanın yanında insani ve teknik alanda hatırı sayılır geli...
Bütün Parça İlişkisi -I-
Şüphesiz ki bir bütün, kendisini oluşturan onlarca, bazen yüzlerce parçalardan meydana gelir. Buna rağmen bütünü oluşturan parçalar yan yana...
Modern Düşüncenin Kodları
İnsanlık tarihi birkaç yüzyıldır modern bir dönemi, modern paradigmanın inşa ettiği bir toplumsal modeli yaşıyor. Hemen tüm dünya benzer düş...
Müslümanlık Ve Tepkisellik Üzerine
Müslüman olmak, insani zaaflar nedeniyle her şartta ve her daim olamasa da genel geçer durumlarda, esasa ait hallerde istikrarlı olarak, ken...
Sönen Ateşin Dumanı
İslamcılık, modern dönemler boyunca derinden yanan bir “ateşti”. İslamcı akım, Müslümanların bir taraftan çöken devletleri, ilga edilen hila...
İbadet ve Özgürlük (İslam ve Sekülerizm) - III
Tavsiyemiz o ki Bu izahlar sonucunda şayet, itaat ve ibadet işinde güç ve çap, birikim ve stratejik algı, organizasyon becerisi gibi beşeri ...
İbadet ve Özgürlük (İslam ve Sekülerizm) - II
Sekülerizmin üç biçimi Yazı konusu ve çerçevesi dikkate alınarak sekülerliğin geçirdiği aşamalara kısaca temas edebiliriz. Aydınlanmadan bu ...
İbadet ve Özgürlük (İslam ve Sekülerizm) - I
Bu başlıklar iki ayrı dine, iki ayrı akıl yapısına ait kurucu, değer taşıyıcı, yönlendirici ilke ve kavramlardır. İslami bağlamda ibadet, İs...
Neyin Şahitliği?
İnsanlık tarihi, insanlar arasında süregelen bir yarışın, bir mücadelenin de hikayesidir aynı zamanda. Bu yarış ve mücadele, temelde birbiri...

Ana Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat