HSYK'nın yapısını değiştiren yasa meclisten geçti


HSYK'nın yapısını değiştiren yasa meclisten geçti

A+ | Normal | A-

Son güncelleme: 15 Şubat 2014 Cumartesi 12:34


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında ciddi değişiklikler öngören yasa mecliste tartışmalı bir oturumla kabul edildi.

Küre Medya / Haber Merkezi
Yaklaşık 16 saat süren görüşmelerinden ardından kabul edilen yasa tasarısı 210 kabul, 28 red oy kullanılarak kabul edildi. Önceki gün başlayan görüşmelerde 46 maddelik teklifin 38 ve 41. Maddeleri tekliften çıkarılırken diğer maddeler değişiklik olmaksızın kabul edildi.

16 Saat Süren Oturum Kavga ve Hakaretlerle Tamamlandı
Tartışmalı geçen oturumlarda milletvekilleri arasındaki sözlü hakaretler zaman zaman şiddete dönüştü. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün burnunun kırıldığı görüşmelerde sürecin süratle tamamlanması dikkat çekti.

HSYK Düzenlemesinden Dikkat Çeken Satırlar
HSYK düzenlemesinin dikkat çekici başlıklarından biri de kurulun fiilen Adalet Bakanına bağlı ve bağımlı, ayrı bir erk yerine yürütmenin denetim ve gözetimi altında çalışan bir pozisyona getirilmesi ile ilgili oldu. Birçok hukukçunun da eleştirdiği bu düzenleme aynı zamanda anayasal meşruiyetle ilgili bir takım soru işaretlerini de gündeme getirdi.

HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsi'nin dikkat çektiği bir nokta ise şu oldu: "Anayasanın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (Kurul) düzenlendiği ğ. maddesine bakıldığında dikkati çeken ilk husus Kurul'a Adalet Bakanlığı'ndan ve dolayısıyla siyasi iradeden bağımsız ayrı özerk bir irade verilmesinin amaçlandığı ve tüm maddenin bu temel amaçtan hareketle düzenlendiğidir. Nitekim bu amaç ğ. maddenin ilk fıkrasında'Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar' denilerek tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ifade edilmiş ve Kurul'un organizasyon yapısı ve işleyişine ilişkin tüm kuralların klasik bir kamu kurumundan farklı olarak "mahkemelerin bağımsızlığı" ve "hakimlik teminatı" ilkelerine uygun olması gerektiği belirtilmiştir. Madde metni bütünüyle incelendiğinde; anayasa koyucunun öncelikle Kurulu, yerine getirdiği hassas fonksiyon nedeniyle, klasik bir kamu kurumu olarak görmediği ve olağan bürokratik hiyerarşiden ayırdığı, ardından da Kurula Adalet Bakanlığı ve siyasi iradeden bağımsız kendi inisiyatifi ile kullanabileceği özerk bir irade tanımayı amaçladığı görülmektedir."

Akademi Genel Kurulu'nda değişiklik
Türkiye Adalet Akademisi'nde Genel Sekreterlik pozisyonu kaldırılacak. Adalet Akademisi Başkanlığı, başkan ile üç başkan yardımcısından oluşacak.

Adalet Akademisi Başkanı ile başkan yardımcılarının seçiminde ayrı esaslar uygulanacak. Başkanlık için 3 adayı Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu yerine Adalet Bakanı gösterecek. Başkan, yürürlükteki kanunda olduğu gibi Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirilecek ya da atanacak.

Yürürlükteki kanun uyarınca başkanla aynı kriterlerin geçerli olduğu başkan yardımcıları ise Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ya da atanacak.

Süresi biten başkan ve yardımcılarının 2 dönem daha göreve devam etme imkanı bir dönemle sınırlandırılacak.

Türkiye Adalet Akademisi'nde kaldırılacak genel sekreterlik yerine çeşitli daire başkanlıkları kurularak hizmet birimleri oluşturulacak. Daire başkanlıklarına Adalet Bakanı tarafından atama yapılacak.

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu sadece Nisan ayında toplanacak.

Akademide verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin onaylanması, Adalet Akademisi Genel Kurul'un görevleri arasından çıkarılıyor.

Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu'nun beş asıl, üç yedek üyesi; Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek.

Adalet Akademisi Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç asıl iki yedek üyeden oluşacak.

Başkan'ın talebi üzerine Bakan tarafından, adalet uzman yardımcıları ve uzmanları da Akademide görevlendirilebilecek.

Yukarı DönEtiketler:

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Kategoriye Ait Diğer HaberlerAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat