Hayrettin KARAMAN


hayrettin-karaman-islami-devletin-temel-kurallari-ilkeleri-15204y.html İslamî Devletin Temel Kuralları-İlkeleri
İslam ülkelerinde ve diğer ülkelerde, din, inanç ve etnik aidiyet bakımından ülke çoğunluğunu teşkil eden halk gibi vatandaş oldukları, hak ...
Fıtır Sadakası Yaratılmış Olmanın Minnet Borcu Olarak Ödenir
Fitre, hicretten sonraki ikinci yılda oruç ile birlikte farz (Hanefîlere göre vacip) kılınmıştır. Borç olarak tahakkuk etmesi Ramazan Bayram...
Ne yapmalı?
Önce Hristiyanlık taassubu daha sonra -Batı dini aksesuar/vitrin olarak kullanmaya başlayıp asıl saikler maddileşince- ulusal ve bölgesel çı...
Millet, milliyetçilik ve din
Milliyet, millete ait olmayı ifade eder, milliyetçilik ise bu aidiyeti, dinin de önüne geçirerek bir dava, bir ideoloji haline getirmektir. ...
AB/ABD-Türkiye ilişkilerinde gerginlik
r yazarımızın köşe yazısında, “Batı ülkeleriyle yaşanan benzer gerginliklerde olduğu gibi bu gerginliğin temelinde de iki temel faktör yatıy...
Gönül köprülerine ne oldu?
Gönül köprülerini, “bir toplumda yaşayan insanlar arasında sevgiye, saygıya, anlayışa, adil paylaşıma dayalı iyi ilişkilerin var olması” diy...
Diyanet İşleri Başkanlığı
Dünden bugüne Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumu ve yöneticileri daima şikayet, tartışma ve makam kavgasına konu olmuştur.Siyasi iktidar deği...
Laikçiler atakta
Başörtüsüne, üniversitede mescide, zorunlu ve seçmeli din derslerine, Diyanet'e, Cuma namazı kılmak isteyen memurlar için imkan hazırlayan d...
Başkanlık sistemi
Etyen Mahçupyan dünkü (24/12/'15) yazısında parlamenter rejimler ile başkanlık sistemini mukayeseli olarak ele almış, parlamenter sistemleri...
Modernite müminleri
ABD ve Avrupa'da moderniteyi ve onun acı meyvesi olan zalim dünya düzenini kıyasıya tenkit eden önemli bilim ve düşünce adamları vardır. Biz...
İslamcılık Ölmez
İslamcılığı ve İslamcıları belli bir dönemde yaşamış İslam alim ve münevverlerinin düşünce ve hareketlerine veya belli bir siyasi harekete t...
Suriye muhalefeti (2)
(Ahraru'ş-Şam lideri ile yapılan röportajdan kesitlerin devamı. Daiş hakkında önemli tespitler)-Kendilerini İslam Devleti veya Hilafet diye ...
İslâmî Devlet (2)
9- Meşrûiyeti kabul edilen bütün mezheplerin sâlikleri -kanunun çizdiği sınırlar içinde- mezhep hürriyetinden tam olarak istifade ederler. D...
İslâmî devlet
Laik-seküler demokrasi yerine İslâmî demokrasiyi savunduğum yazılarım vardır. Bu yazılara katılan ve katılmayanların görüş beyan etmeleri, t...
Suriye muhalefeti ve karşı cephe
1916 da yapılan Sykes-Picot anlaşması ve bundan dört yıl sonra gerçekleşen San Remo Konferansı ile Batı, cetvelle çizdikleri sınırlar içinde...
Yolculukta Oruç
İlgili âyette “Hasta ve yolcu olanlarınız başka günlerde tutarsınız” (Bakara: 2/184) buyurulmaktadır. Sünnî mezhepler ittifakla, hastaların ...
Fukaraya yardım etmek, Kur’an okumak, gece ibadeti yapmak
Ramazan'da çokça yapılan ve yapılması tavsiye edilen üç ibadetten söz ediyoruz.Buharî'nin naklettiği bir hadîse göre her zaman cömert ve fuk...
Tenkit ve tavsiye
Asr suresini merhum Akif şöyle Türkçeleştirmişti:Hani ashâb-ı kiram ayrılalım derlerkenMutlaka sûre-i ve'l-asr'ı okurmuş bu nedenÇünkü meknû...
Ermeni mezalimi
Başka görgü tanıkları yanında -Ermeni mezalimi yüzünden Çorum'a göçmek mecburiyetinde kalan- babam ve onun amcasından dinlediklerime göre as...
Ermeni zalim mi mazlum mu?
Ermeniler bir zamanlar Osmanlı'nın “millet-i sadıka”sı olmuşlar; velinimetleri olan Osmanlıya hıyanet etmemişler, sadık bir teb'a olarak yaş...
İmam Hatip Okullarını açan kim, kapatan kim?
Mezalim başlıklı yazı dizisi henüz bitmedi, sıra Ermeni mezalimine geldi, ancak şu mübarek Cuma günü başka bir konuyu yazayım da inşallah Pa...
İsrail Mezalimi
Soykırım tacirlerinin unutturmaya çalıştığı, devamlı üzerini örttüğü, “İsrail'in güvenliği” kutsal bahanesini uydurarak her türlü zulmü, huk...
Çin Mezalimi
Yüz yıl önce hem Türklerin hem de Ermenilerin zarar gördüğü bir olayı soykırım sayıp bahane ederek Türkiye'ye saldıran ABD, AB, Rusya, BM, b...
Rus mezalimi
Dünkü yazımda Avrupa, ABD ve Avustralya'nın mezaliminden (işgal, işkence, baskı, katliam, asimilasyon…) bahsetmiştim. Bu mezalimde en büyük ...
Bid’atlar sünnetleri yok eder
Bid'at, sahih dinde bulunmadığı halde sonradan uydurulan ve dine sokulan inançlar, ibadetler ve dînî denilen kurallardır.“Hurafeler ve bid'a...
İthamlar ve gerçekler
Yıllardır yazılarımı okuyan, konuşmalarımı dinleyen insanlar, hakkımda yapılan dedikodular, iftiralar ve ithamlar yüzünden sıkıntıya düşüyor...
Ak Parti siyasal İslamcı değildir
Ak Parti kurulduğu günden bu yana şunu söyledi:'Biz din eksenli siyaset yapmıyoruz.'Ak Parti kurulduğu günden beri Avrupa Birliği'ne girmeyi...
"Kutsal"
'Her ulusun kutsalları vardır; vatan, ana, bayrak gibi'. Bir siyasi lider bu cümleyi kurunca'kutsal' kelimesine takıldım, ansiklopedilere ba...

Ana Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat