Genç Birikim Dergisi’nin Mayıs 2016 Sayısı Çıktı


Genç Birikim Dergisi’nin Mayıs 2016 Sayısı Çıktı

A+ | Normal | A-

Son güncelleme: 19 Mayıs 2016 Perşembe 15:28


Olayları İslami bakış açısıyla analiz eden ve değerlendiren Genç Birikim Dergisinin Mayıs sayısı çıktı.

Küre Medya / Haber Merkezi
İsmail AKYÜZ “Dava ve Müslümanların Parayla İmtihanı” başlıklı yazısında; İslam’ın hayata ve coğrafyaya hâkimiyeti için mücadele eden Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmalarının kaçınılmaz olduğunu ve Nebevî hareketin ve yönteminin bize öğrettiği en önemli hususun cemaat şuuru olduğunu vurguladıktan sonra eğitim ve iktisat perspektifinden konuyu incelemiş.

İdris KERİMOĞLU “Sünnetin Bağlayıcılığı ve Evrenselliği” başlıklı yazısında; “Sünnetin, kolaylaştırma ve sevdirme çizgisinde İslam’ın uygulanışından ibaret olduğunu, bu sebeple de her insan ve toplumun Hz. Peygamber’in hayatında ve sünnetinde kendilerine örnek olacak birçok yön ve olay bulabileceğini, çünkü bütün insanlığı bir şahsiyette toplayıp misallendirmenin Allah Teâla için asla zor olmayacağını, bu nedenle Hz. Peygamberin siretinin, hayatın her safhasını kapsayan bir bütünlük içinde olduğunu, O Allah’ın kendisine verdiği yetki ile bütün insanlara aynı çağrıyı yaptığını ve kendisini izlemeye davet ettiğini, çünkü onun siretinin bütün insanlık için en güzel örnek olduğunu, çünkü onun sünnetinin, dünyayı kucaklayıcı bir zenginlik, çeşitlilik, pratiklik, bütünlük ve ahenk manzumesi olduğunu, kim ne derse desin; kervanın, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hidâyet Rehberinin rehberliğinde Hakka yürümeye devam edeceğini” ifade etmiş.

Muhammed İMAMOĞLU “Ölüm ve Ötesi” başlıklı yazısında; “Kur’an okuyup sevabını ölüye bağışlamak” konusuna nasıl bakmamız gerektiğini dile getirmiş.

Yunus DURMAZ “Modern Dünyada Kur’ân’ı Anlayamamak” başlıklı yazısında; “Bilimin bu kadar geliştiği, ayetlerin bilimsel ispatlarla da doğrulandığı bu dönemde Kur’ân’ı anlayamamanın önceki dönemlere göre daha zor olduğunu, esasen Kur’ânın anlaşılmaz bir kitap olmadığını, modern dünyada Kur’ân’ın anlaşılamamasının nedeninin kendisinden kaynaklanan bir durum da olmadığını, Kur’ânın Neml suresinde ve birçok sûrede de belirtildiği gibi apaçık bir kitap olduğunu” açıkladıktan sonra Kerim kitabımızın “modern çağdaki anlaşılmama problemleri” üzerinde durmuş.

M. Cihat BATMAZ “Toplumsal Uzlaşı ve Ümmet Anlayışımız” başlıklı yazısında; “İslam âlimlerinin ümmet inşaası sırasında düştükleri yanılgılar ve ümmet anlayışımızın ne olması gerektiği” üzerinde durmuş.

Hasan YILMAZ “Müslümanın Zamanı Yok” başlıklı yazısında; “Tarih bilincinden, Müslümanın sorumluluğundan ve tebliğ zaafiyetinden” bahsetmiş.

Tuba KESKİN “Zaman Bilinci ve Müslüman” başlıklı yazısında; “İslam’ın zamanın değerlendirilmesinde pratik olarak günlük plana ağırlık verdiğini ve vaktin boş geçirilmemesinde ısrar ettiğini, zaruri çalışmalar dışında kalan vakitleri zikir, tefekkür, faydalı şeyler öğrenme, aile efradıyla sohbet, terbiye gibi meşguliyetlerle geçirmeyi emrettiğini, zamanın plana bağlanmasında faydalı meşguliyetleri planlamanın esas olduğunu ve ibadet, helal kazanç, nefis murakabesi ve aile terbiyesinin günlük meşgalenin ana kalemleri olması gerektiğini” belirtmiş.

Fatih PALA “Örneğim, Önderim, Rehberim, Öğretmenimsin Peygamberim!” başlıklı yazısında; “Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in bizler için örnekliğinin ve rehberliğinin, hiçbir vakit gündem ötesi tutulamayacağını, sıcaklığından bir şey kaybedemeyeceğini, yalnızca hadislerini ve siyerini okuyarak bilgi dağarcığımızı genişletmekle kifayet ederek değil; onun sünnetini yaşamlaştırıp yaygınlaştırmakla rahmete ereceğimize iman ettiğimizi,” ifade etmiş. 

İmran Zeyd POLAT “Amerikan Siyahi Müslümanlar Hareketi” başlıklı yazısında; “Amerika Birleşik Devletleri’nde, Malcolm X, namı diğer Hacı Malik El Şahbaz’ın hayatı ve mücadelesinden bahsetmiş. Amerikan Siyahi Müslümanlar Hareketi içerisinde en ön plana çıkan isim olan Malcolm X’in, siyahi Müslümanlar arasında milliyetçi tutumdan gerçek İslam’a geçişin fitilini ateşlediğini, Onu daha yakından tanıyıp, tüm gerçekliğiyle insanlara anlatmanın günümüz Müslümanlarının sorunları için çok faydalı sonuçlar vereceğini, Onu Malcolm X’ten, Hacı Malik’e ulaştıran serüvenin iyi okunması gerektiğini, ancak Onun yolculuğunu “tam ters istikamette” Müslüman halkların; Türklerin, Arapların ve son olarak da Kürtlerin yaptığını” dile getirmiş.

Uğur AYDIN’ın Müslümanın Sorumlulukları, Sedef BAĞDAT’ın Ümmet ve İslam Kardeşliği, M. Cihat BATMAZ’ın Nasip, Fatih PALA’nın Müslümanın Zamanı Yok, Merve EREN’in Feyza’ya İthafen..., Sümeyye DİLDAR’ın Ötelere Yolculuk, Muhammed Gazi DELİMEHMETOĞLU’nun “B” İle Başlayanlar, Taha Oğuzhan KILAVUZ’un Sistemin Sistemleştirdiği Sitemler, Furkan KIZILKOCA’nın Trendimiz, Rüveyde Bera PALA’nın Kırk Hadisten Çıkan Kırk Güzel Hikâye başlıklı yazıları ve İsmail CEYLAN’ın Halid AMAYREH’den aktardığı Teşekkürler Endonezya başlıklı çevirisi dergide okunması gereken diğer yazılar olarak yerini almış.

Ayrıca Bangladeş’te uydurma gerekçelerle asılarak şehid edilen Cemaat-i İslami Partisinin lideri Rahman Nizami’nin, biz Müslümanlar için ibret vesikası olan son mektubunun tam metni de derginin ön iç kapağında okunabilir.

Biz de sizlere en yakın bayiden bir Genç Birikim Dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor, Genç Birikim Dergisine yayın hayatında başarılar diliyoruz.

 İletişim:

İlkiz Sok. No: 22 Sıhhiye/Ankara

Tel: 229 67 18-19

www.gencbirikim.net
Yukarı DönEtiketler:

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Kategoriye Ait Diğer HaberlerAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat