Neye Üzülmeli Neye Sevinmeli?


Cihat AYDIN, Neye Üzülmeli  Neye Sevinmeli?

Cihat AYDIN


A+ | Normal | A-


Yıllardır hatta yüzyıllardır Zalimlerin, Kafirlerin ve Müşriklerin Orta Doğuda ve dünyanın dört bir yanında Müslümanlar üzerinde oynadığı kanlı oyunların neticesinde şehit edilen milyonlarca Müslüman. Gerek zalime ve zulme karşı durmaya çalışıp cihad eden mücahitler, gerekse sadece Müslüman oldukları için katledilen milyonlarca masum çocuk, kadın ve yaşlı Müslüman. Bu katliamlar sürerken ses çıkarmayan, zulme ağzını açmayan ve üzülüp bir tek damla göz yaşı dökmeyen kafirler, bugün Fransa’nın göbeğinde ölen 15-20 kişi için tek bir yürek olmuş İslam’a karşı savaş ilan etme noktasına gelmiştir.

Yıllardır katledilen şehid edilen milyonlarca Müslümanın kanını değersiz gören bu zihniyet değil miydi? Milyonlarca Müslümanın kanı değersizken 3 günde ölen 15-20 kişinin kanı mı değerli? Allah rasulü (s.a.v.) bir Müslümanın tek damla kanı Kabe’den daha değerlidir derken, biz Müslümanlar kardeşlerimizin kanını ne kadar değersiz görür olduk. Şimdi bizler Fransa’nın göbeğinde yapılan bu eyleme mi sevinmeliyiz yoksa yıllardır katledilen, şehid edilen kardeşlerimize mi üzülmeliyiz.

Tarihin hiçbir döneminde insanlık ne adına olursa olsun baskıya dayanamamıştır. İnsan fıtratı gereği bu baskı bir yerde patlak vermiş ve meşru yada meşru olmayan tepkilerin doğmasına sebep olmuştur. Orta Doğuda 3 yıl önce patlak veren ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreç doğruluğu ve yanlışlığı tartışılacak konumda olsa da Onlarca yıldır devam eden ve halkına zulmeden zalim sistemlere bir başkaldırıdır. Yine aynı şekilde onlarca yıldır Fas, Tunus, Cezayir, Yemen ve Mısırda Müslümanlara doğrudan ya da dolaylı olarak zulmeden, Mısırda El-Ezher Üniversitesine atlarıyla girip Kuranı Kerimleri ayaklar altına alan, Zalim İsrail devletini Orta Doğuda destekleyen Fransa devletidir. Yıllarca İslam coğrafyalarında Amerika’nın, İsrailin ya da İngiltere’nin isimleri duyulur fakat ne Fransa ne de Almanya’nın isimleri duyulmazdı. Onlar sümen altından su yürütürdü de biz Müslümanlar sadece bu 3 devleti görür duyardık. Şimdi bizler Onlarca yıldır Müslümanlara zulmedip, Müslüman kanı döken Fransa’nın göbeğinde dökülen bu kanlara sevinmeli miyiz yoksa üzülmeli miyiz?

Biz Müslümanlar nasıl canımızı ve namusumuzu korumakla mükellefsek yine aynı şekilde Allah’ın ve Rasulünün izzetini ve şerefini aynı ölçüde korumakla mükellefiz. Fransa da yahut Avrupanın çeşitli ülkelerinde özgürlük adı altında Efendimize hakaret edilirken, hakaret içerikli karikatürler paylaşılırken biz Müslümanlar neredeydik? Fransadaki saldırı sonrası Bütün Batı dergileri Efendimize bu hakaret içeren karikatürlerini tekrar paylaşmayı düşünürken biz Müslümanlar olayların neresinden bakıyoruz. Şimdi bizler bu karikatürü yapan ve aleni Allah’a, Rasulüne, İslama ve Müslümanlara düşmanlık ve kin besleyen ve bunları dilleriyle elleriyle destekleyen bu adamların öldürülmesine üzülecek miyiz sevinecek miyiz?

Yapılan eylemin doğruluğu ve yanlışlığı tartışma konusu olabilir. Yapılan bu eylemin kimler tarafından yapıldığı, ne amaç için yapıldığı ve sonrasında Müslümanlara fayda yada zarar sağlayıp sağlamayacağı evet tartışma konusudur. Fakat biz Müslümanlar Hz.İbrahim gibi ‘Deki: Benim namazım ve ibadetlerim, hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir.’(Enam,162) derken ve izzeti ve şerefi ancak alemlerin Rabbine kullukta ve onun dinini ikame ettirmede bulacakken, Allah’ın ve Rasulünün izzeti ve şerefi bu kadar ayaklar altına alınmışken meseleleri nasıl okuyor, nereden bakıyor ve nasıl değerlendiriyoruz? 

Pazar günü Paris’in göbeğinde milyonların sokağa döküldüğü esnada Suriye’de, Afganistan’da, Pakistan’da, Filistin’de, Mısır’da ve Afrika’nın bir çok yerinde yine masum Müslüman kanı döküldü. O meydana toplanan ve sözde anti-terörizm söyleminde bulunan yüzbinlerce kişi acaba bu masumlar için zerre üzülmüş müdür? Kendi ülkelerinin teröristliklerini görmezden gelerek meydanlarda çığırtkanlık yapan toplumlar gerçeklikten uzaktır. Müslüman basiretli ve hikmetli olmak zorundadır. İslam coğrafyası üzerinde oynanan oyunları görmek için meseleleri iyi okumalı ve iyi analiz etmeli.


“Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi, alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler) edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız, Allah'tan korkup sakının.”(Maide,57) Allah’ın dinini alay konusu edinen kafirleri dost edinip, mustazaf Müslüman halkları görmezden gelen toplumlara yazıklar olsun. Kafirlerin küfür davaları üzere bir ve beraber olduğu gibi biz Müslümanlar bir ve beraber olmadığımız müddetçe ümmetin üzerindeki bu mazlumiyet kalkmayacaktır. Allah azze ve celle bizlerin ayaklarını ve kalplerini kendi dini üzere sabit kılsın inşallah.

Selam ve dua ile.


Yukarı Dön

Yorum yap yorum

Yorumlar

Mehmet Ali Başaran
16.01.2015 11:25
doğru sorular
90 yıldır zorunlu olarak gönderildiğimiz okullarda bize hep "batı'dan ne alacağımız, nasıl alacağımız" öğretildi, dikte edildi. Halbuki kafayı çalıştırsak, içine itildiğimiz eziklik ve aşağılanmışlık psikolojisinden sıyrılsak şunu sorabilirdik: "batı'ya ne vermeliyiz?"
Biz müslümanlara emanet edilen vahyin aydınlığını batı'ya yansıtabilsek batılı halkları kör karanlıktan, insanlıktan nasipsizlikten kurtarabilirdik.
kendi asli görevimizi (islamı hakkıyla yaşayarak tebliğ) tam olarak yapamadığımız için batı'ya çuvaldız değil ancak iğne batırabiliriz.

yazıların hayırlı olsun, kalemine yüreğine sağlık.
her vesile ile bizi düşündürmeni ve uyarmanı bekleriz.
Yorum yap yorum

 

Yazarın Diğer YazılarıAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat