Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı açıklandı


Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı açıklandı

A+ | Normal | A-

Son güncelleme: 02 Aralık 2017 Cumartesi 17:25


Cezaevlerinde 223 bin 589 hükümlü ve tutuklu bulunurken, denetimli serbestlik altında ise cezaevi dışında 330 bin 119 yükümlü yer alıyor.

Küre Medya / Haber Merkezi
Cezaevlerinde 223 bin 589 hükümlü ve tutuklu bulunurken, denetimli serbestlik altında ise cezaevi dışında 330 bin 119 yükümlü yer alıyor. Adalet Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığına göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bu yılın haziran ayı itibarıyla cezaevlerinde kalan 223 bin 589 hükümlü ve tutuklunun iaşesi ile barınma, ısınma, sağlık gibi hizmetlerini karşılıyor.

Yaklaşık 52 bin 439 cezaevi personelinin iaşesi ile cezaevlerinin dış güvenliğinden sorumlu jandarma bölük binalarının su ve ısınma giderleri de genel müdürlük bütçesinden ödeniyor.

Genel Müdürlük 59 bin 147 memur kadrosuna sahip, ancak bu kadroların 48 bin 116'sı dolu.

Cezaevlerinin ihtiyacına karşılık, 2017 yılı sonuna kadar 4 bin 442 personel alımı yapılacak. 2018 yılında da 10 bin personel alınması öngörülüyor.

Cezaevlerinde 8 cezaevi tabibi, 3 diş hekimi, 8 veteriner, 652 psikolog, 388 sosyolog, 248 sosyal çalışmacı, 612 öğretmen, 456 sağlık memuru görev yapıyor. 381 cezaevinin bulunduğu Türkiye'de, modern standartlarda yapılan 15 kapalı ve açık cezaevi 2017 yılında, 45 cezaevi de 2018 yılında faaliyete geçecek.

Denetimli serbestlik müdürlükleri, ilk derece Adli Yargı Adalet Komisyonu bulunan 139 yerde teşkilatlandı. Gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile birlikte, denetimli serbestlik altındaki yükümlü sayısı 330 bin 119'a ulaştı. Bu yükümlülerin iyileştirme, denetim ve takip çalışmaları 3 bin 874 personel ile yerine getiriliyor.

2018 yılında sınır aşan suçlara ilişkin arama, el koyma ve müsadere kararlarının uygulanmasında etkinliği sağlamak üzere birim kurulacak. Taşrada görevli hakim ve savcılar sınır aşan suçlar konusunda bilgilendirilecek.

En çok adli ilişki bulunan ülkelerde irtibat hakimliği müessesesi ihdas edilmesi ve misyon temsilciliklerinde hakim ve savcıların hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

27 MİLYON İCRA DOSYASI

Tasarı kitapçığında, mahkemelerin iş yükü hakkında da bilgi verildi.

Buna göre, her yıl idare mahkemelerinde ortalama 410 bin, ceza mahkemelerinde 3 milyon 100 bin, hukuk mahkemelerinde ise 3 milyon 250 bin dava; Cumhuriyet Başsavcılıklarında ise her yıl ortalama 6 milyon 500 bin soruşturma evrakı görülüyor.

İcra dairelerinde görülmekte olan dosya sayısı ise 2017 yılında 27 milyona yaklaştı.

TÜİK, 2016 YILI RAKAMLARINI PAYLAŞTI

Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2016 tarihindeki kişi sayısı, 2015 yılının aynı tarihine göre yüzde 13,2 artarak 200 bin 727 oldu. TÜİK, 2016 Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri'ni açıkladı.

TÜİK verilerine göre; Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2016 tarihindeki nüfusunun yüzde 63,8’ini hükümlüler ve yüzde 36,2’sini tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 95,8’ini erkekler, yüzde 4,2’sini ise kadınlar oluşturdu.

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2012 yılında 181 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2015 yılında 225’e ve 2016 yılında 251’e ulaştı. Diğer taraftan 2016 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 311’i ceza infaz kurumunda yer aldı.

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 187 bin 730 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 198 bin 832 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin yüzde 96,2’sini, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,3’ünü erkekler oluşturdu.

ÇOCUK YAŞTA HÜKÜMLÜ OLARAK GİRENLERİN SAYISI

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 982 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla 9 bin 201 oldu.

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında giren hükümlülerin %16,9’u hırsızlık, yüzde 12,6’sı yaralama, yüzde 9,3’ü İcra İflas Kanunu’na muhalefet, yüzde 7,7’si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve yüzde 4’ü ise öldürme suçu işledi.

HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİM DURUMLARI

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında giren hükümlüler işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 40,1’i ilköğretim mezunu, yüzde 20,8’i ilkokul mezunu, yüzde 13,7’si lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden, yaralama suçu işleyenlerin ise yüzde 32’si ilköğretim, yüzde 24,8’i ilkokul, yüzde 21,2’si lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden oluştu.

İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu işleyenlerin yüzde 29,2’si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 23,9’u ilköğretim, yüzde 22,1’i ilkokul mezunu hükümlüler oldu. Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 29,7’si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 25,1’i ilköğretim, yüzde 22,8’i ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 35,3’ü ilköğretim, yüzde 23’ü ilkokul, yüzde 20,2’si lise ve dengi meslek okulu mezunu hükümlüler olarak gerçekleşti.

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 32,6, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 27, ilköğretim mezunlarında yüzde 21,9, ilkokul mezunlarında yüzde 15 ile hırsızlık suçu; ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 13,1 ile yaralama suçu; lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 12,7 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 20,7 ile İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu ilk sırada yer aldı.

HAKSÖZ HABER

Yukarı DönEtiketler:

Henüz yorum bulunmamaktadır!

Yorum yap yorum

 

Kategoriye Ait Diğer HaberlerAna Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat