Ahmed KALKAN


ahmed-kalkan-kurban-vesilesiyle-ibrahimin-as-sinavlari-ve-biz-5751y.html Kurban Vesilesiyle İbrâhim'in (a.s.) Sınavları ve Biz
Dünya, ne seçim, ne geçim dünyasıdır. Dünya, tüm insanlar için bir sınav salonundan; hayat da imtihandan başka bir şey değildir. İnsanlar za...
Tüm Günlerimizi Bayramlaştırma Gayretine Davet
Bayramınız mübarek olsun! Aslında bayram zaten mübarektir. Bayramın bereketinden sizleri de Yaradan yararlandırsın. Her gününüz Allah'a yakı...
Namaz Hayattır, Hayat da Namaz Gibi İbâdet Olmalıdır -III-
Namaz ve Toplumsal HayatNamaz ve hayat, her ikisi de toplumsaldır. Namaz, ferdî bir inkılap olduğu kadar sosyal bir inkılaptır da. Günde beş...
Namaz Hayattır, Hayat da Namaz Gibi İbâdet Olmalıdır -II-
Namazın olmazsa olmaz rükûnlarını, farzlarını günlük hayata da taşırsak, aradaki kesin benzerliği daha da anlaşılır kılarız. Namazın erkânı ...
Namaz Hayattır, Hayat da Namaz Gibi İbâdet Olmalıdır -I-
Hayat, iman ve sâlih ameldir. Hayat, Allah ve Rasûlü’nün çağırdığı şeydir; yani Allah’a ve Rasûlünün davet ettiklerine icâbet (8/Enfâl, 24)....
Böyle Buyurdu Kutsal Devlet: Peygamber Kutlaması Bitti, Yerine Atatürk Versek
Bir “Kutlu Doğum Haftası” daha geride kaldı. Artık gelecek sene Nisan ayına kadar Peygamber bu toplumun gündemine kolay kolay girmeyecek. Ku...
Bismillâh Diyor, O'nun İsmiyle ve İzniyle Küre'de Küre'yi Islaha Başlıyoruz
Dil hakkı söylemek, kalem (bilgisayar vb.) de hakkı yazmak zorundadır. Dil ve kalem nimetlerinin hakkı onları Hak yolda kullanmaktır. Hakkı ...
Laiklik Bu Değilse Nedir?
Bu yazı, 15 Kasım 2012 Perşembe akşamı, Hilal TV’de Ulustan Ümmete adı programdaki soru ve cevap üzerine yazılmıştır. O programda sorulan so...
Mekke ve Medine: Tuzun koktuğu mekanlar - 5
Kral, Kâbe’ye kuşbakışı bakacak şekilde Beytullah’tan yüksek saray inşâ edemez. Mescid-i Haram’ın kapısına “Önce Allah, sonra vatan, sonra k...
Mekke ve Medine: Tuzun koktuğu mekanlar - 4
Mekke’de İnter Continental Hotelinin adına bir ilâve yapmışlar: Dar al-Tevhid (Dâru’t-Tevhid/Tevhid Yurdu). Medine’deki İnter Continental Ho...
Mekke ve Medine: Tuzun koktuğu mekanlar - 3
Suud ırkçılığı, tepeden bakma, ötekileştirme, müstağnî ve müstekbir tip, şımarık karakter hâlâ câhiliyye döneminin bir benzeri. Zenciler hor...
Mekke ve Medine: Tuzun koktuğu mekanlar - 2
Müslümanlar bu topraklara niye Suudi Amerika diyor, anlamayan buraya gelince çok kolay anlar. Bir mankenin, başına acemice kondurduğu iğreti...
Mekke ve Medine: Tuzun koktuğu mekanlar - 1
Bu sene Ramazan umresi için Mekke ve Medine’de idim. Daha önceki umre hâtıralarım konusunda yazdıklarımı tekrar etmemek için, oradaki diyalo...
4+4+4 Müslümanlar için ne ifade ediyor?
Mecliste toz-duman, ılımlılaşan kesimlerde heyecan ve büyük kahraman… Sanki şeriat ilân edildi de CHP tepkisini meclisten sokağa taşıma ihti...

Ana Sayfa | Yazarlar | Güncel | Haberler | Dünya | Yorum Analiz | Röportaj | Medya | Etkinlikler | Kültür Sanat